Kontaktai

Dokt. Vilius Šadauskas

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 123 kab.,135 kab., LT-08106 Vilnius
Telefonas (-ai) (8 6) 287 0422
Vidaus telefonas (-ai) 1276
El. paštas vilius.sadauskas@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

Humanitarinių mokslų srities istorijos krypties bakalauras (2014 m.);

Humanitarinių mokslų srutues istorijos krypties magistras (2016 m.);

Socialinių mokslų srities edukologijos krypties doktorantas (nuo 2016 m.).

Apdovanojimai

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos geriausių baigiamųjų magistro darbų konkurso humanitarinių mokslų srities laureatas (2016 m.).

Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Kultūros istorija;

  Socialinė istorija;

  Švietimo istorija;

  Antropologija;

  Edukologija

 • Mokslinės publikacijos
 • Mokslo monografijos ir studijos:

  • Šadauskas, Vilius. Vyriškumo raiška? Bandymai nusižudyti Telšių (Žemaičių) vyskupijoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje :mokslo studija /Vilius Šadauskas ; [mokslinis redaktorius Aivas Ragauskas]. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017, 307 p.

  Mokslo straipsniai:

  • Ieva Anušauskaitė, Kristina Jankauskaitė, Vilius Šadauskas. Lietuvių pasaulis ar lietuviai pasaulyje? Istorija, nr. 94, p.101-109. ISSN 1392-0456. http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=546%3Aieva-anuauskait-kristina-jankauskait-vilius-adauskas-lietuvi-pasaulis-ar-lietuviai-pasaulyje&catid=34%3Aistorija-mokslo-darbai-94-tomas&Itemid=504
  • Šadauskas, Vilius. Baltiškųjų mitologinių būtybių sampratos pokyčiai XXI a. Viduklės bendruomenėje. Istorija, nr. 102, p. 76–104. ISSN: 2029-7181. http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php/IS/article/view/4

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • Mokslo populiarinimo darabai:

  • Palaimintoji Barbora-Žagarietė Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje: realybė ar legenda. Bernardinai.lt, 2014, rugsėjo 19 d. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-19-palaimintoji-barbora-zagariete-vidukles-sv-kryziaus-baznycioje-realybe-ar-legenda/122063
  • Helovinas Lietuvoje: senųjų papročių atgimimas ar kultūrinis kičas? Bernardinai.lt, 2014, spalio 30 d. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-31-vilius-sadauskas-helovinas-lietuvoje-senuju-paprociu-atgimimas-ar-kulturinis-kicas/123568
  • Induizmas – religija ar pasaulėžiūrų sistema, Arba kiek mes pažįstame Rytų kultūras? Bernardinai.lt, 2015, rugpjūčio 27 d. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-08-27-induizmas-religija-ar-pasauleziuru-sistema-arba-kiek-mes-pazistame-rytu-kulturas/134419

  Tiriamosios veiklos sklaida visuomenės informavimo priemonėse:

  • Kodėl svarbu žinoti savo šeimos istoriją? Diena.lt, 2015, gegužės 28 d. http://www.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/kodel-svarbu-zinoti-savo-seimos-istorija-693235
  • Pripažinimą pelnęs jaunasis mokslininkas V. Šadauskas: „Kiekvienas tyrimas turi turėti praktinę naudą“. 2017, sausio 23 d. http://leu.lt/lt/leu_naujienos/universiteto-naujienos/vilius-sadauskas.html
  • Tarp LJMS išrinktų geriausių magistro darbų – LEU studento Viliaus Šadausko darbas. 2016, laplkričio 28 d. https://leu.lt/lt/leu_naujienos/universiteto-naujienos/ljms-geriausi-magistro-darbai.html