Kontaktai

Dokt. Vilius Šadauskas

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 123 kab.,135 kab., LT-08106 Vilnius
Telefonas (-ai) (8 5) 272 26 24
Vidaus telefonas (-ai) 1624
El. paštas vilius.sadauskas@leu.lt

Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • Egidijaus Aleksandravičiaus knygos "Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija" recenzija:

  Ieva Anušauskaitė, Kristina Jankauskaitė, Vilius Šadauskas. Lietuvių pasaulis ar lietuviai pasaulyje? Istorija, nr. 94, p.101-109. ISSN 1392-0456.

  http://www.istorijoszurnalas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=546%3Aieva-anuauskait-kristina-jankauskait-vilius-adauskas-lietuvi-pasaulis-ar-lietuviai-pasaulyje&catid=34%3Aistorija-mokslo-darbai-94-tomas&Itemid=504

  Mokslo populiarinimo darabai:

  Palaimintoji Barbora-Žagarietė Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčioje: realybė ar legenda. Bernardinai.lt, 2014, rugsėjo 19 d.

  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-09-19-palaimintoji-barbora-zagariete-vidukles-sv-kryziaus-baznycioje-realybe-ar-legenda/122063

  Helovinas Lietuvoje: senųjų papročių atgimimas ar kultūrinis kičas? Bernardinai.lt, 2014, spalio 30 d.

  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-10-31-vilius-sadauskas-helovinas-lietuvoje-senuju-paprociu-atgimimas-ar-kulturinis-kicas/123568

  Tiriamosios veiklos sklaida visuomenės informavimo priemonėse:

  Kodėl svarbu žinoti savo šeimos istoriją? Diena.lt, 2015, gegužės 28 d.

  http://www.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/kodel-svarbu-zinoti-savo-seimos-istorija-693235