Kontaktai

Doc. dr. Robertas Jurgaitis

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 116 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 266 37 24
Vidaus telefonas (-ai) 1 616
El. paštas robertas.jurgaitis@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

1990–1995 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas – istorijos bakalauras ir bendrojo lavinimo mokyklos mokytojo kvalifikacija (EKS 6 lygmuo);

1995–1996 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas Istorijos fakultetas – magistrantūros studijos – istorijos magistras ir gimnazijos istorijos mokytojas (EKS 7 lygmuo);

2003–2007 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas – doktorantūros studijos (EKS 8 lygmuo).

Mokslo laipsniai ir vardai

2007 m. – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete suteiktas humanitarinių mokslų srities, istorijos mokslo krypties (05H) daktaro laipsnis.

Profesinė patirtis

1997–2006 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros asistentas;

2006–2010 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros lektorius;

2007–2008 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto mokslo ir plėtros prodekanas;

2010–2012 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros docentas;

2009–2012 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas;

2008–2012 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Projektų vadybos skyriaus vedėjas;

2012–2013 m. – Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto direktorius;

Nuo 2014 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Mokslo ir inovacijų direkcijos Projektų ir inovacijų skyriaus vedėjas.

Nuo 2014 m. balandžio mėn. – Istorijos fakulteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas.

Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • 2007–2008 m. – Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos finansuojamo nacionalinio projekto „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas: LDK parlamentarų (XVI–XVIII a.) sąrašo sudarymas“ koordinatorius;

  2007–2012 m. – Valdovų rūmų paramos fondo finansuojamo nacionalinio projekto „Vilniaus Žemutinės pilies biografinis žodynas“ koordinatorius;

  2010–2012 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamo mokslo projekto „Istoriko Adolfo Šapokos mokslinis palikimas: tyrimai ir publikavimas“ (LIT-2-45), vadovas.

  2013–2014 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal nacionalinę mokslo programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ finansuojamo mokslo projekto „Modernios administracijos tapsmas Lietuvoje: valstybinių institucijų raida XVIII a. antroje pusėje“ (projekto vadovė dr. R. Šmigelskytė-Stukienė, sutartis VAT-44/2012), tyrėjas.

  2014–2015 m. – Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą finansuojamo mokslo projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių dokumentai 1788–1790 m.: tyrimas ir publikavimas“ (LIT-8-84), vadovas.

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • 2010–2012 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Lietuvos edukologijos universiteto strateginė plėtra ir struktūros optimizavimas“ (Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-014), pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“, ekspertas-vykdytojas;

  2014–2015 m. – ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Socialinių ir humanitarinių mokslų informacinės infrastruktūros plėtra Lietuvos edukologijos universitete“ (Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-010), vadovas.

 • Tarptautiniai projektai
 • 2013–2014 m. – tarptautinio mokslinių tyrimų projekto „Nuo bajorijos iki žemionių. Genezė ir raida senosios Respublikos etniškai nevienalytėje teritorijoje“ (Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej, Nr. 12H 11 0016 80), tyrėjas. Projektą koordinuoja Lenkijos istorikų draugija (Polskie Towarzystwo Historyczne w Warszawie), projekto vadovas prof. habil. dr. Krzysztof Mikulski.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Darbas redkolegijose
 • Nuo 2007 m. – „Vilniaus istorijos metraščio“ redakcinės kolegijos sekretorius;

  Nuo 2009 m. – „Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalo“ redakcinės kolegijos narys.