Kontaktai

Prof. dr. Remigijus Noreika

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 220 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 275 18 13
Vidaus telefonas (-ai) 1 247
El. paštas remigijus.noreika@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

1981 m. baigta Kazitiškio kaimo aštuonmetė mokykla.
1986 m. baigta Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (tuo metu A. Kvedaro miškų technikumas), įgyta miško techniko specialybė.
1991 m. baigtas LEU (VPU) (tuo metu Vilniaus pedagoginis institutas) Gamtos mokslų fakultete diplomu su pagyrimu. Įgyta Biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybė bei vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo kvalifikacija.
1992–12–18 Sankt Peterburgo Zoologijos institute (Rusijos Mokslų akademija) eksternu apginta biologijos mokslų daktaro disertacija, tema „Gracillariidae morfologija, sistema ir ekologija (Lepidoptera, Gracillariidae)”.
1993 m. disertacija Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuota gamtos mokslų daktaro laipsniui.

Mokslo laipsniai ir vardai

1992 m. Rusijos MA Zoologijos institute (Sankt Peterburgas) apginta biologijos mokslų daktaro disertacija.
1997 m. LEU (VPU) įgytas docento diplomas ir suteiktas docento pedagoginis mokslo vardas.
2008 m. praeita habilitacijos procedūra Vilniaus universitete.
2008 m. LEU (VPU) įgytas profesoriaus diplomas ir suteiktas profesoriaus pedagoginis mokslo vardas.

Profesinė patirtis

1988–1991 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) laborantas (studijų metu 0,5 etato) Botanikos katedroje.
1991–1993 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) asistentas (paliktas dirbti pagal paskyrimą) Botanikos katedroje.
1993–1994 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) vyresnysis asistentas Botanikos katedroje.
Nuo 1994 m. docentas LEU (VPU) GMTF (GMF) Botanikos katedroje.
1993–2000 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) vyresnysis mokslinis bendradarbis (0,5 etato) Biosistematikos mokslinėje laboratorijoje.
Nuo 2002 iki 2011-12-31 LEU (VPU) GMTF (GMF) Botanikos katedros vedėjas.
Nuo 2003 m. profesorius LEU (VPU) GMTF (GMF) Botanikos katedroje.
Nuo 2012 m. LEU Biologijos ir gamtamokslinio ugdymo katedros vedėjas.

Nuo 2013 m. LEU Biologijos katedros vedėjas.

Apdovanojimai

1991 m. – Lietuvos Mokslų akademijos organizuoto studentų mokslinių darbų konkurso biologijos mokslo kryptyje diplomantas ir pirmosios premijos laureatas.
1993 m. – Atviros Lietuvos fondo grantas dalyvauti ekspediciniuose tyrimuose Turkmėnijoje.
1993 m. – George Soros' Fondo diplomas ir premija (JAV) už mokslinį darbą programoje “Gyvūnų sistematika ir bioįvairovės išsaugojimas”.
1993 m. – Prof. M. Hering‘o Fondo grantas (Didžioji Britanija).
1994 m. – George Soros' Fondo diplomas ir premija (JAV) už dalyvavimą programoje „Bioįvairovė“.
1994 m. – Tarptautinio mokslo fondo grantas.
1994 m. – Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų premija ir laureato diplomas už mokslinių darbų ciklą drugių sistematikos srityje.
1995 m. – Tautos fondo (JAV) premija už mokslinį ir pedagoginį darbą kaip jauniausiam, turinčiam laipsnį mokslininkui biologijos srityje.
1995 m. – Tarptautinio mokslo fondo grantas.
Lietuvos valstybinė stipendija jauniesiems mokslininkams už mokslinį darbą (1996, 1998, 2000 m.).

Kita veikla

1993 m. – LEU (VPU) priėmimo komisijos atsakingojo sekretoriaus pavaduotojas.
1994 m. – LEU (VPU) priėmimo komisijos atsakingasis sekretorius.
1996–1998 m. – LEU (VPU) biologijos studijų programos stojamųjų egzaminų komisijos narys.
1997 m. – LEU (VPU) biologijos studijų programos stojamųjų egzaminų komisijos pirmininkas.
1995–2011 m. – LEU (VPU) biologijos ir gamtos studijų programų bakalaurų pedagogikos, psichologijos ir biologijos didaktikos baigiamojo egzamino komisijos narys.
2003–2014 m. – LEU (VPU) biologijos ir gamtos studijų programų bakalaurų, biologijos magistrantų baigiamojo biologijos egzamino ir baigiamųjų darbų gynimo komisijų narys.
2010–2014 m. – LEU (VPU) biologijos bakalauro studijų programos baigiamųjų darbų gynimo komisijos pirmininkas ir biologijos magistrantūros baigiamųjų darbų gynimo komisijos narys.
Nuo 2012 m. LEU GMTF (GMF) Biologijos bakalauro ir magistro studijų programų komitetų pirmininkas.
Nuo 2002 m. – GMTF (GMF) Tarybos narys.
Nuo 2012 LEU GMTF Biologijos bakalauro ir magistro studijų programų komitetų pirmininkas.
Nuo 2012-01-01 LEU Senato narys.

Nuo 2010 LEU Biomedicinos mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narys.

Nuo 2013 LEU Biomedicinos mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos pirmininkas.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Nuo 1991 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) bakalauro ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo ir biologijos studijų programų nuolatinių ir ištęstinių III kurso studentams dėstomas kursas „Biologijos didaktikaŸ”;
  Nuo 1993 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) biologijos ir ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo programų nuolatinių ir ištęstinių studijų II-IV kursų bakalaurų pedagoginių praktikų vadovas.

  Nuo 2012 m. EU (VPU) GMTF (GMF) biologijos programos nuolatinių, ištęstinių ir nuotolinių studijų II kurso studentams dėstomas kursas "Stuomeninių augalų sistematika".

 • Magistrantūros studijos
 • 1994–2000 m. II kurso biologijos studijų programos magistrams skaitytas kursas „Edukacinė biologija”;
  Nuo 2012 m. biologijos magistrantūros studijų programos I kurso studentams dėstomas kursas „Ekonominė botanika”;
  Nuo 1993 m. LEU (VPU) GMTF (GMF) II kurso biologijos magistrantūros studijų programos mokslinės tiriamosios praktikos vadovas.

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Sritis – entomologija, objektas – augalus minuojančių mikrodrugių taksonominis kompleksas Gracillarioidea, jo sistema, filogenija, trofiniai ryšiai.

  Salix L. genties entomofauna ir insekticidų efektyvumas prieš galų sukėlėjus.

 • Mokslinės publikacijos
 • Moksliniai straipsniai

  1. Пуплясис Р. К. , Норейка Р. В. К фауне молей-пестрянок (Gracillariidae) южного склона Гиссарского хребта // Успехи энтомологии в СССР: насекомые перепончатокрылыу и чешуекрылые: Ленинград ЗИН РАН 1990, с. 201–202.
  2. Норейка Р. В. Обзор фауны молей-пестрянок (Lepidoptera, Gracillariidae) Туркмении // Энтомологическое обозрение 1991, т. 70, но. 2, с. 429–443.
  3. Noreika R., Puplesis R. Salicaceae feeding Gracillariidae (Lepidoptera) of Central Asia // Tijdschrift voor Entomologie, 1992, vol. 135, p. 27–41.
  4. Норейка Р. В., Пуплясис Р. К. Описание новых видов чешуекрылых сем. Gracillariidae (Lepidoptera) из Азербайджана и Средней Азии с синонимизацией Gracillaria impictipennella Grsm. // Энтомологическое обозрение 1992, т. 71, но. 2, с. 429–443.
  5. Puplesis R., Seksjaeva S., Noreika R., Puplesienė J. Some leaf-mining Lepidoptera from the Aksu Dzhabagly Reserve (Western Tyan Shan) with the descriptions of four new species (Lepidoptera: Nepticulidae, Bucculatricidae) // Nota Lepidopterologica 1992, vol. 15, no 1, p. 47–64.
  6. Noreika R., Puplesis R. Review of the Gracillariidae of the Gissarskiy Ridge (Central Asia, Tadjikistan) with the descriptions of two new species of Phyllonorycter // Nota lepidopterologica, 1992, vol. 15, no 2.- p. 123-147.
  7. Puplesienė J., Noreika R. A brief karyological review of the Gracillariidae (Lepidoptera) // Phegea, 1993, vol. 21, no 2.- p. 55-63.
  8. Noreika R. Moli-pestryanki (Lepidoptera, Gracillariidae) Sreednei Azii troficheski svyazannye s ivovymi (Salicaceae) // Biologija, 1994, vol. 31, no 1, p. 56-81.
  9. Noreika R. Two new species of Phyllonorycter Hübner, 1822 from the Far East area (Lepidoptera: Gracillariiade) // Phegea, 1994. Vol. 22, N 3.- P. 104-113.
  10. Noreika R., Puplesis R. Description of new species of moths of family Gracillariidae (Lepidoptera) from Azerbaidzhan and Central Asia and synonymy of Gracillaria impictipennella Grsm. // Entomological Review, 1995, vol. 74, no 5, p. 43-51.
  11. Noreika R., Smaliukas D. Nasekomye-fitofagi - vrediteli v kul’ture vyrashchivaemykh iv (Salix L.) // Ekologija . Vilnius: Academia, 1996, no 2, p. 81-87.
  12. Puplesis R., Diškus A., Noreika R. & Saparmamedova N. Revised check-list of mining Lepidoptera (Nepticuloidea, Tischerioidea & Gracillarioidea) from Central Asia // Tijdschrift voor entomologie, 1996, vol. 139, no 2, p. 191-200.
  13. Noreika. R. Sem. Gracillariidae - moli-pestryanki.- V kn.: Opredelitel’ nasekomykh Dal’nego Vostoka.- Dal’nauka, 1997. T. 5 (2). - c. 373-429.
  14. Smaliukas D., Noreika R., Markevičius V., Banienė J. Willows // Catalogue of Lithuanian plant Genetic Resources / Dotnuva - Akademija, 1997, p. 217-222.
  15. Noreika R. Phyllonorycter issikii (Kumata)(Lepidoptera, Gracillariidae) in Lithuania // Acta Zoologica Lituanica. Entomologia, 1998, vol. 8, no, p. 34-37.
  16. 20.Mozūraitis R., Būda V., Jonušaitė V., Borg-Karlson A.-K. & Noreika R. Sex pheromones of Phyllonorycter acerifoliella and Ph. heegerella and communication pecularities in three species of leafmining moths // Entomologia Experimentalis et Applicata, 2000, vol. 94, p. 15-23.
  17. Smaliukas D., Noreika R., Kmitienė G., Markevičius V., Gradeckas A. Investigation of Lithuanian willow (Salix L.) genetic resources: evaluation and selection of productive clones. // Biologija. Vilnius: Academia, 2001, no 4, p. 89-92.
  18. Smaliukas D., Noreika R., Gradeckas A. Investigation of Lithuanian willow (Salix L.) genetic resources, evaluation and selection of productive clones. – In .: Genetic Diversity in Lithuania – a Resource for Agriculturae, Forestry and Animal Husbandry. – 2001, The Lithuanian Institute of Agriculturae. – 44 p.
  19. 23. Noreika R. & Mozūraitis R. Distribution and bionomics of the leaf-miner Moth Phyllonorycter trifoliella (Lepidoptera: Gracillariidae).- Entomologia generalis. Stuttgart, 2002, vol. 26., no 1, p. 9-15.
  20. Smaliukas D., Noreika R. The botanical diversity, clonal selection of genotypes and estimation of productivity of basket willow (Salix viminalis L.) // Biologija. Vilnius, 2002, no 4, p. 58-61.
  21. Smaliukas D., Noreika R. Genetic resources, clonal selection and estimation of productivity of valuable clones of purple willow (Salix purpurea L.) // Biologija . Vilnius: Academia, 2002, no 1, p. 75-77.
  22. Grinkevičius K., Noreika R. Pedagogų profesinė parengtis ir pasirengimas kursui “Gamta ir žmogus” : statistika, kompetencijos, poreikiai // Pedagogika 2002, no, 63, p. 180–188.
  23. Smaliukas D., Balevičienė J., Noreika R., Rimkus R. Augalijos ir gyvūnijos apsauga Šilutės rajone. – Kaunas: Lututė, 2003. – 40 p.
  24. Noreika R., Smaliukas D. Gluosnių Salix L. genties genetiniai ištekliai [Genetic resources of Salix]. – Kn.: Augalų genų bankas [Plant gene bank] / Julius Danusevičius (sud.).– Kaunas: Lututė, 2004. – 40 p.
  25. Smaliukas D., Noreika R., Karalius D. Lygialapio (Salix integra) ir Kocho (Salix kochiana) karklų hibridų morfologinės ir biologinės savybės bei produktyvumo vertinimas // Botanica Lituanica. 2004, suppl. 6, p. 45–54.
  26. Noreika R., Smaliukas D. Phytophagous insects – pests of industrial plantations of willows Salix L. (Salicaceae) in Lithuania // Ekologija ISSN 0235-7224. Vilnius. 2005, no 2, p. 11-14.
  27. Smaliukas D., Noreika R. Morphobiological characteristics and evaluation of productivity of Salix L. clones selected for short-rotation coppice // Biologija. Vilnius, 2005, no 3, p. 36-40.
  28. Smaliukas D., Balevičienė J., Noreika R. Naujos Lietuvos retųjų augalų rūšių radimo vietos Šilutės rajone. – Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga. Vilnius, 2005, t. 1, p. 95-104.
  29. Bidzilya A., Budashkin Yu., Noreika R. Description of Parornix altaica sp. n. with new distributional data on Parornix mixta (Triberti), P. tenella (Rebel) and P. kugitangi Noreika (Lepidoptera, Gracillariidae) // Acta Zoologica Lituanica. – 2006, vol. 16, no 3, p. 210–214.
  30. 35.Noreika R. Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859) (Lepidoptera: Gracillariidae) – a new species for the Lithuanian fauna // New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Decscriptions. – 2007, vol. 19, p.35-38.
  31. Smaliukas D., Noreika R., Karalius D. Clonal selection of Salix L. taxa perspective for biofuel production, evaluation of their dendrometric characteristics and accumulation of biomass in short rotation plantations // Biologija – 2007, vol. 53, no. 2, p. 59–62.
  32. Smaliukas D., Noreika R., Barkuvienė R. Karklų ir gluosnių (Salix L.) taksonų selekcionuotų klonų dendrometrinės savybės ir produktyvumo įvertinimas auginant trumpos apyvartos želdiniuose // Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga. – 2007, t. 2, p. 100 – 105.
  33. Noreika R. Palearktikos Gracillariidae (Lepidoptera) fauna ir trofiniai ryšiai.– Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas. – 2007. – 28 p.
  34. Smaliukas D., Noreika R., Puida E. Evaluation of morphobiological, biomass and eneregetic characteristics of Salix viminalis L. and S. dasyclados Wimm. genotypes in short rotation plantationstation plantations // Biologija. 2008 vol. 54, no 2, p. 97–100.
  35. Smaliukas D., Noreika R., Balevičienė J. New records of rare plant species in South-West Lithuania // Botanica Lituanica. 2008, vol. 14, no 2, p. 97–100.
  36. Liblikas I., Mozūraitis R., Santangelo E. M., Noreika R., Karlson A. B. Syntheses, Characterizations, and Biological Activities of Tetradeca-4,8-dien-1- yl Acetates as Sex Attractants of Leaf - Mining Moth of the Genus Phyllonorycter (Lepidoptera: Gracillariidae). Chemistry & Biodiversity. 2009, vol. 6.
  37. Stonis J. R., Remeikis A., Diškus A., Noreika R. 2013. New Nepticulidae species (Insecta, Lepidoptera) from the Yucatan Peninsula (SE Mexico). Zootaxa, 3609 (2): 223–230.ISSN 1175-5326 (print edition), ISSN 1175-5334 (online edition) (Science Citation Index Expanded, Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Zoological Record, BIOSIS Previews).
  38. Stonis, J. R., Diškus, A., Remeikis, A., Noreika, R., Schuster, J. 2013. Four new leaf-mining Acalyptris species from Guatemala and Belize, with new data on bionomics of Stigmella pruinosa (Lepidoptera: Nepticulidae). Zootaxa (Canada), 3737 (2): 101–117.

  Konferencijų tezės

  1. Noreika R. Vidurinės Azijos Gracillariidae (Lepidoptera) fauna ir trofiniai ryšiai // Respublikinės biologinės krypties aukštųjų mokyklų studentų mokslinės konferencijos tezės, Kaunas 1991, p. 10–12.
  2. Noreika R. Host-plant relationships of the Palaearctic Gracillariidae.- IX European Congress of Lepidopterology, Lednice.- 1994.- P. 49.
  3. Janonienė S., Noreika R., Šereikienė I. Metodinis biologijos mokytojo parengimas.- Švietimo reforma ir mokytojų rengimas, 1994. P. 132-133.
  4. Galvydis J., Janonienė S., Noreika R. Seibutis A., Šereikienė I. Biologinių disciplinų mokymo turinys bendrosiose programose.- Gamtamokslinis ugdymas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje: problemos ir perspektyvos.- Vilnius: Žaliasis pasaulis, 1995.- P. 43-47.
  5. Šereikienė I., Molis S., Gražys K., Smaliukas D., Janonienė S., Noreika R. Biologija bendrojo lavinimo mokykloje.- Švietimo reforma ir mokytojų rengimas, 1995.- P. 131-132.
  6. Galvydis J., Janonienė S., Noreika R. ir kt. Biologinių disciplinų mokymo turinys bendrosiose programose.- Gamtamokslinis ugdymas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje: problemos ir perspektyvos.- Vilnius: Žaliasis pasaulis, 1995.- P. 43-47.
  7. Janonienė S., Šereikienė I., Noreika R. Profesoriaus Antano Janonio metodiniai darbai rengiant mokytojus.- Švietimo reforma ir mokytojų rengimas, 1995.- P. 126-127.
  8. Noreika R. Vabzdžių fitofagų trofinis pasiskirstymas kultūrinėse gluosnių plantacijose aukštesniųjų botaninių taksonų lygyje.– Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga), 2001. – P. 67-68.
  9. Noreika R., Smaliukas D. The phytophagous insects – a pests of industrial plantation of willow Salix L. (Salicaceae) // Proceedings of the scientifics international conference “Plant protection in the Baltic region in the context of integration to EU”, 2002. – P. 86.
  10. Smaliukas D., Noreika R., Karalius D. Clonal selection of bioenergetically perspective Salix L. taxa, evaluation of their dendrometric characteristics and accumulation of biomass in plantations of short rotation // Genetic and Physiological Fundamentals of Plant Growth and Productivity. International scientific conference designed to 100th anniversary of prof. Jonas Dagys / Institute of Botany Publischers. – Vilnius, 2006. – p. 62-63.
  11. Smaliukas D., Noreika R., Barkuvienė R. 2007. Karklų ir gluosnių (Salix L.) taksonų selekcionuotų klonų dendrometrinės savybės ir produktyvumo įvertinimas auginant trumpos apyvartos želdiniuose. Conference: Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga, November 21, Vilnius.
  12. Žemėnas J., Noreika R. 2012. Heteroauksino (IAR) įtaka produktyvių, kultūroje auginamų gluosnių (Salix L.) taksonų rizogenezei. Conference: Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga, November 16, Vilnius.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • 1.Valstybinė mokslo programa „Lietuvos naudojamųjų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas (“Genofondas”) tema „Lietuvos gluosnių (Salix L.) genofondo tyrimai, įvertinimas ir produktyvių klonų atranka“ (finansavo Lietuvos Švietimo ir mokslo bei Aplinkos ministerijos) (1998–2002 m.).

  2.Valstybinės mokslo programos „Lietuvos augalų genetiniai ištekliai ir kintanti aplinka“ temos „Salix L. genetinės įvairovės tyrimas, vertingų genotipų atranka ir įvertinimas trumpos apyvartos želdinių kūrimui“ vadovas (finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija) (2003 iki 2007 m.).

  3.Lietuvos edukologijos universiteto veiklos – gluosnių (Salix L.) nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugoti Augalų genų banke – užtikrinimas (Augalų genų banko kuruojama ir Aplinkos ministerijos finansuojama programa) (2006–2014 m.).

  4.Asociacijos „Slėnis Nemunas“ projekto „Biomasės kaip atsinaujinančios energijos šaltinio panaudojimo biokuro gamybai inovacinės praktikos sklaida“ įgyvendinimui, finansuojamo pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės ,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities ,,Asmenų susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ antrą mokymo kryptį kūrėjas ir vykdytojas (2011–2013 m.).

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų remiamo projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ kūrėjas ir vykdytojas. Projektas finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (2010–2015 m.).

 • Tarptautiniai projektai
 • 1.The faunogenesis and regions of an autochthonuos speciation of mining Lepidoptera in Central Palaearctic (finansavo Tarptautinis mokslo fondas, JAV) (1994–1995 m.).

  2.Jungtinių Tautų vystymo programoje (Mažųjų projektų programa) konkurso būdu laimėto Pasaulio aplinkos fondo (JAV) finansuojamo projekto „Naujų saugomų teritorijų pagrindžiamieji tyrimai ir steigimas dalyvaujant bendruomenei Šilutės rajone“ vadovas (2002–2004 m.).

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • Nuo 2003 m. Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos narys;
  1996–2014 darbas ekspertų komisijoje, vertinant jaunųjų mokslininkų darbus Jaunųjų gamtininkų centre nacionaliniuose jaunųjų mokslininkų konkursuose bei Europos Sąjungos nacionaliniuose etapuose;
  2010–2014 projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas” apimtyje organizuotų keturių konkursinių etapų „Idėjų mugė” mokslinis konsultantas ir ekspertas.

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
  1. Noreika R. Host-plant relationships of the Palaearctic Gracillariidae // 9 th European Congress of Lepidopterology : abstracts of papers: September 5-9 th 1994, Lednice.- [Lednice, 1994], p. 49.
  2. Janonienė S., Noreika R., Šereikienė I. Metodinis biologijos mokytojo parengimas // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas / Vilnius, 1994, P. 132-133.
  3. Šereikienė I., Molis S., Gražys K., Smaliukas D., Janonienė S., Noreika R. Biologija bendrojo lavinimo mokykloje // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas / Vilnius, 1995, P. 131-132.
  4. Janonienė S., Šereikienė I., Noreika R. Profesoriaus Antano Janonio metodiniai darbai rengiant mokytojus // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas / Vilnius, 1995, P. 126-127.
  5. Galvydis J., Janonienė S., Noreika R. Seibutis A., Šereikienė I. Biologinių disciplinų mokymo turinys bendrosiose programose // Gamtamokslinis ugdymas vidurinėje bendrojo lavinimo mokykloje: problemos ir perspektyvos.- Vilnius: Žaliasis pasaulis, 1995.- P. 43-47.
  6. Noreika R., Šereikienė I., Noreikienė B. Biologijos mokytojo rengimas reformuojamai mokyklai // Mokyklos reforma: patirtis ir problemos. III-ji respublikinė konferencija “Bendrojo lavinimo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje”. - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2000. – P. 3-8.
  7. Smaliukas D., Gradeckas A., Noreika R., Kmitienė G., Markevičius V. Studies on Lithuanian willow (Salix L.) genetic resources, evaluation and selection of productive clones // IPGRI organizuota Šiaurės šalių ir Pabaltijo valstybių genetinių išteklių tyrimų konferencija. - Vilnius, 2000 lapkričio 14-15.
  8. Smaliukas D., Noreika R. Purpurinio karklo (Salix purpurea L.) genetiniai ištekliai, kloninė atranka ir vertingiausių klonų produktyvumo įvertinimas // II-oji tarptautinė mokslinė konferencija “Botanikos ir mikologijos problemos Lietuvoje”, Vilniaus universitetas, 2001 birželio 19 d.
  9. Noreika R. Edukacinių reikalavimų vienovė universitete ir mokykloje // Respublikinė konferencija “Iššūkis XXI amžiaus švietimui”,Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001 m. lapkričio 14 d.
  10. Noreika R. Vabzdžių fitofagų trofinis pasiskirstymas kultūrinėse gluosnių plantacijose aukštesniųjų botaninių taksonų lygyje // Respublikinė konferencija “Lietuvos biologinė įvairovė (būklė, struktūra, apsauga)”, Vilnius, 2001m. rugsėjo 20-21 d.
  11. Noreika R., Smaliukas D. The phytophagous insects – a pests of industrial plantation of willow Salix L. (Salicaceae) // Tarptautinė mokslinė konferencija “Plant protection in the Baltic region in the context of integration to EU”, Kaunas, 2002 m. rugsėjo 26-27 d.d.
  12. Smaliukas D., Balevičienė J., Noreika R. Naujos Lietuvos retųjų augalų rūšių radimo vietos Šilutės rajone // Konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga“ 2005.
  13. Smaliukas D., Noreika R., Barkuvienė R. Karklų ir gluosnių (Salix L.) taksonų selekcionuotų klonų dendrometrinės savybės ir produktyvumo įvertinimas auginant trumpos apyvartos želdiniuose // Konferencija „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga“ 2007, lapkričio 21d. p. 38-39.
 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • 1994 m. stažuotės Vienos (Austrija) ir Budapešto (Vengrija) gamtos istorijos muziejuose;
  1995 m. stažuotė Rusijos МА Zoologijos institute St. Peterburge, Entomologijos laboratorijoje.

 • Darbas rengiant mokslininkus
 • 1998–2008 – šešių daktaro disertacijų doktorantūrų komitetų narys, vienos daktaro disertacijos gynimo komiteto pirmininkas ir trijų daktaro disertacijų oficialusis oponentas, dviejų habilitacijos procedūrų komiteto narys.

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
  1. Noreika R., Balevičienė J., Smaliukas D. Magistro darbas. Metodinės rekomendacijos. - Vilnius: VPU l-kla, 1997. - 36 p.
  2. Šereikienė I., Noreika R., Beinorius J. Biologijos didaktika. Studijų programa (aukštųjų studijų bakalauratūros studijos).- Vilnius: VPU l-kla, 1997.- 23 p.
  3. Noreika R., Šereikienė I., Beinorius J. Biologijos didaktika. Studijų programa (aukštųjų studijų magistrantūros kursas).- Vilnius: VPU l-kla, 1998.- 12 p.
  4. Noreika R., Šereikienė I., Noreikienė B. Biologijos mokytojo rengimas reformuojamai mokyklai. – Mokyklos reforma: patirtis ir problemos. III-sios Respublikinės konferencijos “Bendrojo lavinimo dalykų dėstymas reformuotoje mokykloje” straipsnių rinkinys.- Vilnius, 2000, p. 3-8.
  5. Grinkevičius K., Noreikienė B., Noreika R. Gamta ir žmogus. Penktosios–šeštosios klasių gamtamokslinio ugdymo metodika ir teminiai planai (metodinis leidinys). – Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2006. – 52 p.
  6. Noreika R. Gluosniai (Salix L.) energetikai ir pynimui: kn. Jaunojo tyrėjo vadovas, t. D, sud. Rima Stonkutė, Vilnius: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, 2011, p. 205–263.
  7. Noreika R., Šimkevičiūtė A. Drugių tyrimo metodika: kn. Jaunojo tyrėjo vadovas, t. D, sud. Rima Stonkutė, Vilnius: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, 2011, p. 113–151.
  8. J. R. Stonis, R. Noreika, A. Diškus. Ką veikia biosistematikai? Jaunasis tyrėjas. Projekto Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos atskleidimas žurnalas, 2011. Nr. 4. p. 43-46.
  9. Noreika R. Energetiniai gluosniai. Mitai ir tikrovė apie jų auginimą. Mano ūkis. Agroverslo žurnalas, 2012 sausis.
  10. Noreika R. Gluosniai (Salix L.) energetikai ir pynimui: kn. Jaunojo tyrėjo vadovas, t. D, sud. Rima Stonkutė, Vilnius: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, 2011, p.
  11. Noreika R., Šimkevičiūtė A. Drugių tyrimo metodika: kn. Jaunojo tyrėjo vadovas, t. D, sud. Rima Stonkutė, Vilnius: Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras, 2011, p. 113–151.
  12. .J. R. Stonis, R. Noreika, A. Diškus. Ką veikia biosistematikai? Jaunasis tyrėjas. Projekto Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos atskleidimas žurnalas, 2011. Nr. 4. p. 43-46.
  13. Noreika R. Energetiniai gluosniai. Mitai ir tikrovė apie jų auginimą. Mano ūkis. Agroverslo žurnalas, 2012 sausis.
  14. Noreika R. 2012. Šiuolaikinio ugdymo akcentai: nuo mokyklos iki universiteto. Šviesa, 6 (2416): 2.
  15. Noreika R., Dapkus D., Grinkevičius K. 2012. Ekologija mokykloje: atskiro dalyko – nėra (http://grynas.delfi.lt/aplinka/ekologija-mokyklose-atskiro-dalyko-nera.d?id=56940533)
  16. Grinkevičius K., Noreika R. 2013. Pamokos planavimas ir organizavimas: teoriniai pagrindai ir praktiniai patarimai. Vilnius, leidykla “Edukologija”. 68 p.