Kontaktai

Doc. dr. Rasa Matonienė

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, LT-08106, Vilnius, 225 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 279 04 91
Vidaus telefonas (-ai) 1 293
El. paštas rasa.matoniene@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

1992 - vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja, auklėjamojo darbo metodininkė
1998 - Filologijos mokslų daktarė

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Humanitarinių m. (filologija, 04 H) daktarė.
2002 m. Docento pedagoginis vardas.

Profesinė patirtis

Nuo 2000 Vilniaus pedagoginio universiteto, Prancūzų filologijos ir didaktikos katedros docentė
2005.01.26 – 2008.04.17 Švietimo plėtotės centro, Kalbų ir meninio ugdymo skyriaus vyr. specialistė
2007.06.17 – 2008.05.01 Vilniaus pedagoginio universiteto, Prancūzų filologijos ir didaktikos katedros vedėja
2008.04.14 – 2008.12.31 Vilniaus pedagoginio universiteto, Užsienio kalbų fakulteto dekanė
2009.01.01 – 2014.08.25 Lietuvos edukologijos universiteto, Filologijos fakulteto prodekanė

2014.08.26 – 2018.01.15 Lietuvos edukologijos universiteto Akademinių reikalų direkcijos direktorė

Nuo 2018.01.16 Lietuvos edukologijos universiteto l. e. p. studijų prorektorė

Svetimųjų kalbų mokėjimas

prancūzų k. - puikiai,
rusų k. - puikiai,
anglų k. - vidutiniškai

Kita veikla

2005–2013 m. Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė.

2005 m. Vilniaus m. 6-ų ir 7-ų klasių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė.

Nuo 2005 m. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto narė.

Nuo 2005 m. Valstybinio prancūzų kalbos brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkė.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Prancūzų kalbos gramatika;
  Prancūzų kalbos gramatika ir jos teorija;
  Mokslinio tiriamojo darbo įvadas;
  Vertimo pagrindai.

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Humanitariniai mokslai, filologija 04H

 • Mokslinės publikacijos
 • Autorinių mokslo publikacijų sąrašas:

  https://aleph.library.lt/F/?func=find-b&request=rasa+matoniene&find_code=WAU&local_base=VPU02

  Projektinė veikla

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • Profesinio mokymo metodikos centras, Projekto pavadinimas "Prancūzų kalbos mokytojo standarto rengimas, 2007 m.

  Nacionalinis egzaminų centras, Projekto pavadinimas: „Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra“, 2007 m.

  Nacionalinis egzaminų centras, "Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas", 2010 m.

  Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kvalifikacijos ir gebėjimų tobulinimas, 2009 - 2011 m.

  Projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, projekto SFMIS numeris VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002 tikslų ir veiklų pristatymas. 2013 – 2015 metams projektuojamos brandos egzaminų naujovės. 2012 - 2013 m.

  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra”, II etapas, VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-002. 2013 - 2014 m.

 • Tarptautiniai projektai
 • Tarptautinio projekto „Prancūzų kalbos mokytojų rengėjų įvairovė Baltijos šalyse”(2001–2003 m.) narė ir lektorė.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • 2000 – 2003 m. Užsienio kalbų ekspertų komisijos, prie ŠMM, narė.
  2003 – 2008 m. Kalbų ir meninio ugdymo ekspertų komisijos, prie ŠMM, narė.

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai aspektai įvairiuose kalbos funkcionavimo kontekstuose“. Pranešimas „Aperçu les catégories grammaticales du pronom français et lituanien“. 2010

  Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstas, kontekstas, intertekstas“. Pranešimas „Русские, литовские и французские соматизмы в пословицах: встреча двух менталитетов“. 2011

  6-oji Tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai aspektai įvairiuose kalbos funkcionavimo kontekstuose“. Pranešimas: „Aperçu sur le transfert de l’article partitif fran.ais vers le lituanien et le russe“. 2014

  7-oji Tarptautinė mokslinė konferencija "Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai aspektai įvairiuose kalbos funkcionavimo kontekstuose". Pranešimas: "Особености перевода французкого частичного артикля в русском языке". 2016

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, Nacionalinis egzaminų centras, Lietuva, 2010.01–2010.02.

  „Administracinio personalo kompetencijos“, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva, 2011.04.06, 04.28, 05.12, 05.26.

  „Konfliktų valdymas organizacijoje, Finansinių išteklių valdymas biudžetinėse įstaigose“, Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva, 2011.09.19–20.

  „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, Nacionalinis egzaminų centras, Lietuva, 2011.10.11.

  „Seminaras studijų programų savianalizės suvestinės rengėjams“, Studijų kokybės vertinimo centras, Lietuva, 2011.11.11.

  „Valdymo tobulinimo koncepcijos pristatymas; Akademinių padalinių strategijų rengimas“, UAB ,,Organizacijų vystymo centras“, Lietuva, 2012.04.19–20.

  „Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)“, Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuva, 2013.01.23.

  „Skaitymo ir klausymo kompetencijų tobulinimo strategijos“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2013.04.05.

  „Studijų proceso kokybės užtikrinimas“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2014.02.26.

  „Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados užduočių sudarymo metodika“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, 2014.03.21.

  „Gabių mokinių ugdymo gairės“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2014.03.26.

  „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (įtraukusis ugdymas)“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2014.04.30.

  „2014 m. bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštasias mokyklas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, 2014.05.21.

  „Akademinio sąžiningumo ir akademinio solidarumo sąsajos“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2014.05.28.

  „Dokumentų rengimas ir informacijos valdymas“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2014.09.17.

  „Dokumentų bylų formavimas ir tvarkymas“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2015.01.28.

  „Sistemos naudojimo mokymai profesinio orientavimo specialistams“, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, 2015.05.26.

  "Bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankis RefWorks. Cituotos literatūros sąrašo sudarymo principai", Lietuvos edukologijos universitetas, 2015.11.23.

  „Informacinių technologijų naudojimas prancūzų kalbos pamokoje“, Lietuvos edukologijos universitetas, 2015.12.02.

  "Sistemos naudojimo mokymai LAMA BPO konsultantams ir Lietuvos aulštųjų mokyklų priėmimo skyrių atstovams", Lietuvos aukštųjų mo0kyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti, 2016.05.24.

  "Užduočių kūrimo VMA metodika", Lietuvos edukologijos universitetas, 2016.05.25.

  "Į studentą orientuotos studijos", Lietuvos edukologijos universitetas, 2016.10.11.

 • Darbas redkolegijose
 • 2003–2014 m. mokslo darbų "Kalbotyra" redakcinės kolegijos narė.

  Nuo 2010 m. mokslo darbų "Feuille de philologie française et lituanienne" redakcinės kolegijos narė.

  Nuo 2011 m. mokslo darbų "Žmogus ir žodis" redakcinės kolegijos narė.

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • Bagdanavičienė M., Matonienė R. Prancūzų kalbos skaitymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII 11. klasei. ISBN 9955-22-030-9. – Vilnius: Presvika, 2006.

  Budorina D., Matonienė R. Prancūzų kalbos klausymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei. – ISBN 9955-22-040-6. – Vilnius: Presvika, 2006.

  Česnulevičienė L., Matonienė R. Adjectif et ses catégories. Mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams. ISBN 9955 – 20 – 049 – 9. - Vilnius: VPU, 2006, 3,75 sp.l.

  Matonienė R. Prancūzų kalbos vartojimo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei. ISBN 9955-22-084-8 – Vilnius: Presvika, 2007.

  Gaidienė N., Matonienė R. Prancūzų kalbos rašymo užduočių ir testų rinkinys IX-XII klasei. ISBN 9955-22-085-6 – Vilnius: Presvika, 2007.

  Česnulevičienė L. Matonienė R. Lire la presse. Mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams. ISBN 978 – 9955 – 20 – 179 – 3. - Vilnius: VPU, 2007, 16,75 sp.l.

  Česnulevičienė L. Matonienė R. Exercisier 2. Mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams. ISBN – 978 – 9955 – 20 – 344 – 5. Vilnius: VPU, 2008, 3,75 sp.l.

  Česnulevičienė L., Matonienė R., Žaldarienė V. 2007 metų valstybinio brandos egzamino užduoties kokybinė analizė, psl. 3 – 46; 2007 metų pilotinės (bandomosios) užduoties analizė, psl. 3 – 36. // 2007 metų brandos egzaminų užduočių analizė. – Vilnius: Firidas, 2008.

  Burneikaitė N., Baskakovienė B., Blaževičienė A., Gerybienė J., Matonienė R. ir kt. Metodiniai patarimai užsienio kalbų mokymui pradinėse klasėse. ISBN 978-9955-34-204-5. – Vilnius: Pedagogų profesinės raidos centras, 2009.

  Matonienė R. Exercisier 1. Mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams. ISBN – 978 – 9955 – 20 – 540 – 51. Vilnius: VPU, 7,75 sp. l., 2010.

  Česnulevičienė L., Matonienė R. Plaisir de lire. Mokymo priemonė. eISBN–978–609–471–021–6. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 86 p., 2015.

 • Viešos paskaitos
 • 2005 m. vasario 11 d. „Ugdymo turinio planavimas ir dermė su Bendrosiomis programomis ir Išsilavinimo standartais“ (Pedagogų profesinės raidos centras, 6 val.).
  2005 m. birželio 6-11 d. „Prancūzų k. brandos egzamino darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika” (Nacionalinis egzaminų centras, 48 val.).
  2005 m. gruodžio 7-8 d. Valstybinio prancūzų k. brandos egzamino vertintojams „Prancūzų kalbos valstybinio brandos egzamino darbų vertinimo rezultatai ir naujovės“ (Pedagogų profesinės raidos centras, 7 val.).
  2006 m. gegužės 16 d. Mokinių gebėjimų tikrinimas ir vertinimas prancūzų kalbos valstybiniame brandos egzamine. (Panevėžio raj. Pedagogų švietimo centras, 6 val.).
  2006 m. birželio 5-10 d. „Prancūzų k. valstybinio brandos egzamino darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika” (Nacionalinis egzaminų centras, 48 val.).
  2007 m. kovo 23 d. „Pagrindiniai Europos Tarybos dokumentai skirti užsienio kalbų mokymui ir jų taikymas mokymo procese“ (Varėnos r. Švietimo centras, 4 val.)
  2007 m. Birželio 4-9 d. „Prancūzų k. valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika” (Nacionalinis egzaminų centras, 48 val.).
  2008 m. birželio 2-6 d. „Prancūzų k. valstybinio brandos egzamino darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika” (Nacionalinis egzaminų centras, 48 val.).
  2009 m. birželio 8-13 d. „Prancūzų k. valstybinio brandos egzamino darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika” (Nacionalinis egzaminų centras, 48 val.).
  2010 m. Brandos egzaminų sistemos tobulinimas (Nacionalinis egzaminų centras)
  2011 m. Brandos egzaminų užduočių kūrimas (Nacionalinis egzaminų centras)
  2011 m. Prancūzų kalbos valstybinio brandos egzamino darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika (Nacionalinis egzaminų centras)
  2012 m. Prancūzų kalbos valstybinio brandos egzamino darbų vertinimas, vertinimo kriterijai ir metodika (Nacionalinis egzaminų centras)