Kontaktai

Dokt. Ksenija Banuševičienė

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 225 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 279 04 91
Vidaus telefonas (-ai) 1 293
El. paštas ksenija.banuseviciene@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

2006 - Vilniaus pedagoginis universitetas. Prancūzų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
2008 - Vilniaus pedagoginis universitetas. Prancūzų filologijos magistro laipsnis
2008 - Limožo universitetas, Prancūzija. DEA magistro laipsnis.

Profesinė patirtis

2007 - 2008 Vilniaus Jono Basanavičiaus vid. mokykla. Prancūzų kalbos mokytoja
2008 - iki dabar Lietuvos edukologijos universitetas. Prancūzų filologijos ir didaktikos katedros asistentė

Nuo 2013 m. Akademinių reikalų direkcijos vyr. specialistė
Nuo 2014 m. - Lietuvos edukologijos universiteto doktorantė

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Prancūzų k. - puikiai
Rusų k. - puikiai
Anglų k. - vidutiniškai
Vokiečių k. - pagrindai
Lenkų k. - vidutiniškai

Kita veikla

Nuo 2013 m. - Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos narė.

2013 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.
2014 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.
2015 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.

2016 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.
2015 m. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto narė.

2016 m. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto narė.

2017 m. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto narė.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Dabartinė prancūzų kalba

  Prancūzų kalbos gramatika
  Prancūzų kalba-antroji užsienio kalba
  Stilistika

 • Doktorantūros studijos
 • Mokslinė veikla

 • Mokslinės publikacijos
 • Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa PDB) mokslo publikacijų sąrašas

  Projektinė veikla

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • 2016.05.24 - LAMA BPO projektas: " Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas" Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0003.

  2016-2017 m. - Valstybinio studijų fondo projektas:" Studijų prieinamumo didinimas" Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai. Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001.

  2017.05.25 - LAMA BPO projektas: " Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas" Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0003; "Sistemos naudojimo mokymai LAMA BPO konsultantams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų priėmimo skyriaus atstovams".

  20162019 m. - Dalyvavimas Tarptautiniame Erasmus + projekte GEReSH-CAM: „Gouvernance et émergence de la recherche en sciences humaines au Cambodge“ (Project No.573980-EPP-1-FR-EPPKA2-CBHE-CP) Paryžiaus Rytų kalbų ir civilizacijų institutas, Prancūzija.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • 2018 m. gegužės 3–4 d. VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“. 8 th International Conference Linguistic, Didactic and Sociocultural Aspects of Language Functioning. (Lietuvos edukologijos universitetas).

  2017.11.24-25 Tarptautinė mokslinė konferencija: „Specialybės kalbos studijos bendrojoje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“ (Speciality Language Studies in the Common European Higher Education Area: Theory and Practice) (2017 m. lapkričio 24-25 d. VGTU kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų katedra ir Lietuvių kalbos katedra). Skaitytas pranešimas: „Apie anglicizmų klasifikacijas prancūzų ir lietuvių kalbuose: gretinamasis tyrimas“.

  2017-10-19-20 - II tarptautinė-mokslinė konferencija:" Mokslo grįsto švietimo link" (LEU, 18 akad. val.).

  2017.05.17-18 VI-oji tarptautinė mokslinė konferencija "Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija" (Lietuvos edukologijos universitetas, Baltarusijos Valtybinis pedagoginis M.Tanko Universitetas).

  2017.02.21 - Konferencija „Doktorantūros studijos Lietuvoje: realybė ir siekiamybė" (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga).

  2017.01.20 - Tarptautinė konferencija "Raštingumas skaitmeniniame amžiuje" (Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 8 akad. val.) .

  2016.12.15 - Studentų mokslinė konferencija „Studentų moksliniai darbai“ (Lietuvos edukologijos universietas).

  2016.11.25 - IX Tarptautinė mokslinė konferencija "Pasaulio vaizdas kalboje" (Šiaulių universitetas, 8 akad. val.).

  2016.11.24. - Tarptautinė mokslinė konferencija "Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkeščių" (Lietuvos edukologijos universitetas, 8 akad. val.).

  2016.11.17 - Tarptautinė mokslinė konferencija "Skaitymo ir rašymo kultūra:teorija ir praktika" (UAB "Šviesa" Mokymo centras, 8 akad.val).

  2016.05.20 - Mokslinė konferencija "Doktorantų agora: idėjų archeologija" (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

  2016.05.05 – 2016.05.06 - VII Tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ (Lietuvos edukologijos universitetas, 8 akad. val.).

  2015.12.02 - "Informacinių technologijų naudojimas prancūzų kalbos pamokoje".(Lietuvos edukologijos universitetas).

  2015.11.27 - "ProQuest Day" (Lietuvos edukologijos universitetas, 2 akad. val.).

  2015.11.20 - 2015.11. 21 - II tarptautinė konferencija "Specialybės kalbos studijos bendrojoje Europos aukštojo mokslo erdvėje:teorija ir praktika (Vilniaus Gedimino technikos universitetas,16 akad. val.).

  2015.11.12 - Metodologinis seminaras "Trys Grindžiamos teorijos versijos:kaip taikyti?" (Socialinio tyrėjo mokykla, 8 akad. val.).

  2015.10.16 - Nacionalinė konferencija: „ Naujausi prancūzų kalbos tyrimai bei mokymosi metodai Lietuvoje“(Vilniaus Universitetas, 8 akad. val.).

  2015.05.26 - Elsevier (Science Direct, Scopus, Mendeley) leidėjo seminaras: “Sėkmingas mokslo straipsnio parengimas ir publikavimas bei bibliografinio informacijos tvarkymo įrankio Mendeley galimybes“ (Lietuvos edukologijos universitetas, 2 akad.val.).

  2015.05.25 - Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos konferencija: "Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje švietimo sistemoje:iššukiai, galimybės, patirtis" (Lietuvos Respublikos Seimas, 8 akad. val.).

  2015.05.15 - II‐asis kalbotyros doktorantų seminaras Kalbotyros doktorantų dirbtuvės: tyrimai, problemos ir atradimai „Šiuolaikiniai kalbotyros tyrimai: iššūkiai ir išeitys“.(Vilniaus universietas, 8 akad. val.).

  2014.10.20 - Tarptautinė mokslinė konferencija " Kalbinio ir literatūrinio ugdymo kaita: mokytojų rengimo tobulinimo iššūkiai" (Lietuvos edukologijos universitetas).
  2014.11.06 - Projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ viešinimo konferencija (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija).
  2014.04.24 – 2014.04.25 - IV Tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ (Lietuvos edukologijos universitetas).
  2014.03.12 - Projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ tarptautinė konferencija „ Elektroninių mokslo duomenų išteklių naudojimo naujovės“ (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija).
  2014.01.23 - International Conference. "Social dimension improvement in environment of university (Socialinės demensijos gerinimas universiteto aplinkoje) (Vilniaus universiteto mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, 8 akad. val.).
  2013.01.23 - Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)- MRC mokymai. (Lietuvos Edukologijos Universitetas).
  2013.11.09 - Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos ataskaitinė – rinkiminė konferencija. (Lietuvos edukologojos universitetas).
  2013.10.17- 2013.12.20 - Dalyvavimas mokymuose "Žurnalistikos menas" ( Lietuvos edukologijos universitetas , 20 akad. val.)
  2008.01.31 - Naujoji mokytojų atestavimo tvarka ir veiklos vertinimo kriterijai (Mokyklų tobulinimo centras).
  2007.12.01 - Pilotinių (bandomųjų) užduočių pristatymas ir kandidatų darbų vertinimas. Nacionalinis egzaminų centras.
  2007.1.22 – 23 - Brandos egzaminų darbų vertinimo kokybė 2. (Nacionalinis egzaminų centras).
  2007.08.30 – 31 - Brandos egzaminų darbų vertinimo kokybė 1. (Nacionalinis egzaminų centras).
  2007. 07. 03 - Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra. (Nacionalinis egzaminų centras)
  2004.09.12 - 2004.09.23 - Lingvistiniai metodai per meninę išraišką. (Leipcigo universitetas, Vokietija).

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • 2017.06.15 - Mokymai "Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2017 m. atrankos sistemos naujovės, vertinimo kriterijai" (LAMA BPO, 8 akad. val.).

  2017.02.03 - Švietimo platformos prancūzų kalba "IF prof Lituanie" atidarymas (Prancūzų institutas).

  2016.12.07 - Seminaras apie interaktyvaus įvesties įrenginio "eBeam edge complete" naudojimasis ugdymo procese" (LEU, 1,5 val.).

  2016.10. 01 - Kokybės vidaus auditorių mokymai 2016 m. ( LEU, 12 akad. val.). Kokybės vidaus auditoriaus pažymėjimas Nr. 06-215.

  2016.11.28 - VLKK seminaras: "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas:rengimo problemos, paskirties ir ateities perspektyvos" (LEU, 1,5 val.).

  2016.10.10 - Pedagoginių kompetencijų tobulinimo seminaras:"Į studentus orientuotų studijų organizavimas - studijų vertinimo metodai" (LEU, 6 val.).

  2016.06.15 - Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2016 m. atrankos sistemos naujovės, vertinimo kriterijai" (LAMA BPO, 8 akad. val.).

  2016.05.25 - Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) mokymai "Užduočių kūrimo VMA metodika" (Lietuvos edukologijos universitetas, 6 akad. val.).

  2016.05.24 - Sistemos naudojimo mokymai LAMA BPO konsultantams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių atstovams (LAMA BPO, 8 akad. val.).

  2016.01.14 - Daugiafunkcinės kalbų mokymo laboratorijos Sanako mokymai (Lietuvos edukologijos universitetas).

  2015.01.28 - Dokumentų bylų formavimas ir tvarkymas (Lietuvos edukologijos universitetas, 3 akad. val.).

  2015.01.01 - Dalyvavimas kokybės vidaus auditorių mokymuose (Lietuvos edukologijos universitetas, 12 val.).

  2014.10.30 - Pedagoginių studijų programų kokybės gerinimas per paskesnę veiklą (SKVC, Vilnius).
  2014.10.24 - Publikacijų duomenų bazės mokymai (PDB). Publikacijų sąrašų formavimas (Lietuvos edukologijos universitetas. 1 akad.val).
  2014.10.22-23 - Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Socialinių mokslų šaltiniai (Lietuvos edukologijos universitetas. 8 akad.val).
  2014.10.03 - Savianalizės suvestinės rengimas – teorija ir praktika (SKVC, 8 akad. val.).

  2014.09.17 - Dokumentų rengimas ir informacijos valdymas (Lietuvos edukologijos universitetas, 3 akad. val.).
  2014.05.28 - Akademinio sąžiningumo ir akademinio solidarumo sąsajos (Lietuvos edukologijos universitetas. 2 akad. val.).
  2014.05.15 - LAMA BPO Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2014 m. Atrankos sistemos naujovės. Vertinimo kriterijai. (Tyrimų ir mokymų centras, 8 akad. val. mokymai).

  2014.04.30 - Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (įtraukusis ugdymas)" (Lietuvos edukologijos universitetas, 4 val. seminaras)
  2014.03.26 - Gabių mokinių ugdymo gairės" (Lietuvos edukologijos universitetas, 4 akad. val.)
  2014.02.26 - Studijų proceso kokybės užtikrinimas" (Lietuvos edukologijos universitetas, 2 akad.val.).

 • Mokslinių mainų programos
 • "ERASMUS+ Staff Training mobility programme", Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Ryga, Latvija, 2016 m. lapkričio 21-23 d.

  Mokslinė stažuotė, Vroclavo universitetas (Lenkija), 2017 m. kovo 25 d.-balandžio 8 d.