Kontaktai

Dokt. Ksenija Banuševičienė

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 119 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 275 10 32
Vidaus telefonas (-ai) 1 230
El. paštas ksenija.banuseviciene@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

2006 - Vilniaus pedagoginis universitetas. Prancūzų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija
2008 - Vilniaus pedagoginis universitetas. Prancūzų filologijos magistro laipsnis
2008 - Limožo universitetas, Prancūzija. Magistro laipsnis

Profesinė patirtis

2007 - 2008 Vilniaus Jono Basanavičiaus vid. mokykla. Prancūzų kalbos mokytoja
2008 - iki dabar Lietuvos edukologijos universitetas. Prancūzų filologijos ir didaktikos katedros asistentė
Nuo 2014 m. - Lietuvos edukologijos universiteto doktorantė

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Prancūzų k. - puikiai
Rusų k. - puikiai
Anglų k. - vidutiniškai
Vokiečių k. - pagrindai
Lenkų k. - vidutiniškai

Kita veikla

Nuo 2013 m. - Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos narė.

2013 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.
2014 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.
2015 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.

2016 m. - Lietuvos moksleivių prancūzų kalbos olimpiados vertinimo komisijos narė.
2015 m. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto narė.

2016 m. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto narė.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Dabartinė prancūzų kalba

  Prancūzų kalbos gramatika
  Prancūzų kalba-antroji užsienio kalba
  Stilistika

 • Doktorantūros studijos
 • Mokslinė veikla

 • Mokslinės publikacijos
 • Autorinių mokslo publikacijų sąrašas

  Projektinė veikla

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • 2016.05.24 - LAMA BPO projektas: " Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos plėtojimas" Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0003

  2016 m.-2017 m. - Valstybinio studijų fondo projektas:" Studijų prieinamumo didinimas" Aukštųjų mokyklų darbuotojų mokymai. Nr. 09.3.1-ESFA-V-708-01-0001.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • 2017.02.21 - Konferencija „Doktorantūros studijos Lietuvoje: realybė ir siekiamybė" (Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga).

  2017.01.20 - Tarptautinė konferencija "Raštingumas skaitmeniniame amžiuje" (Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 8 akad. val.) .

  2016.12.15 - Studentų mokslinė konferencija „Studentų moksliniai darbai“ (Lietuvos edukologijos universietas).

  2016.11.25 - IX Tarptautinė mokslinė konferencija "Pasaulio vaizdas kalboje" (Šiaulių universitetas, 8 akad. val.).

  2016.11.24. - Tarptautinė mokslinė konferencija "Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkeščių" (Lietuvos edukologijos universitetas, 8 akad. val.).

  2016.11.17 - Tarptautinė mokslinė konferencija "Skaitymo ir rašymo kultūra:teorija ir praktika" (UAB "Šviesa" Mokymo centras, 8 akad.val).

  2016.05.20 - Mokslinė konferencija "Doktorantų agora: idėjų archeologija" (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas).

  2016.05.05 – 2016.05.06 - VII Tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ (Lietuvos edukologijos universitetas, 8 akad. val.).

  2015.12.02 - "Informacinių technologijų naudojimas prancūzų kalbos pamokoje".(Lietuvos edukologijos universitetas).

  2015.11.27 - "ProQuest Day" (Lietuvos edukologijos universitetas, 2 akad. val.).

  2015.11.20 - 2015.11. 21 - II tarptautinė konferencija "Specialybės kalbos studijos bendrojoje Europos aukštojo mokslo erdvėje:teorija ir praktika (Vilniaus Gedimino technikos universitetas,16 akad. val.).

  2015.11.12 - Metodologinis seminaras "Trys Grindžiamos teorijos versijos:kaip taikyti?" (Socialinio tyrėjo mokykla, 8 akad. val.).

  2015.10.16 - Nacionalinė konferencija: „ Naujausi prancūzų kalbos tyrimai bei mokymosi metodai Lietuvoje“(Vilniaus Universitetas, 8 akad. val.).

  2015.05.26 - Elsevier (Science Direct, Scopus, Mendeley) leidėjo seminaras: “Sėkmingas mokslo straipsnio parengimas ir publikavimas bei bibliografinio informacijos tvarkymo įrankio Mendeley galimybes“ (Lietuvos edukologijos universitetas, 2 akad.val.).

  2015.05.25 - Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos konferencija: "Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje švietimo sistemoje:iššukiai, galimybės, patirtis" (Lietuvos Respublikos Seimas, 8 akad. val.).

  2015.05.15 - II‐asis kalbotyros doktorantų seminaras Kalbotyros doktorantų dirbtuvės: tyrimai, problemos ir atradimai „Šiuolaikiniai kalbotyros tyrimai: iššūkiai ir išeitys“.(Vilniaus universietas, 8 akad. val.).

  2014.10.20 - Tarptautinė mokslinė konferencija " Kalbinio ir literatūrinio ugdymo kaita: mokytojų rengimo tobulinimo iššūkiai" (Lietuvos edukologijos universitetas).
  2014.11.06 - Projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ viešinimo konferencija (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija).
  2014.04.24 – 2014.04.25 - IV Tarptautinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“ (Lietuvos edukologijos universitetas).
  2014.03.12 - Projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – antrasis etapas“ tarptautinė konferencija „ Elektroninių mokslo duomenų išteklių naudojimo naujovės“ (Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija).
  2014.01.23 - International Conference. "Social dimension improvement in environment of university (Socialinės demensijos gerinimas universiteto aplinkoje) (Vilniaus universiteto mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, 8 akad. val.).
  2013.01.23 - Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis)- MRC mokymai. (Lietuvos Edukologijos Universitetas).
  2013.11.09 - Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos ataskaitinė – rinkiminė konferencija. (Lietuvos edukologojos universitetas).
  2013.10.17- 2013.12.20 - Dalyvavimas mokymuose "Žurnalistikos menas" ( Lietuvos edukologijos universitetas , 20 akad. val.)
  2008.01.31 - Naujoji mokytojų atestavimo tvarka ir veiklos vertinimo kriterijai (Mokyklų tobulinimo centras).
  2007.12.01 - Pilotinių (bandomųjų) užduočių pristatymas ir kandidatų darbų vertinimas. Nacionalinis egzaminų centras.
  2007.1.22 – 23 - Brandos egzaminų darbų vertinimo kokybė 2. (Nacionalinis egzaminų centras).
  2007.08.30 – 31 - Brandos egzaminų darbų vertinimo kokybė 1. (Nacionalinis egzaminų centras).
  2007. 07. 03 - Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra. (Nacionalinis egzaminų centras)
  2004.09.12 - 2004.09.23 - Lingvistiniai metodai per meninę išraišką. (Leipcigo universitetas, Vokietija).

 • Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos kėlimo kursai
 • 2017.02.03 - Švietimo platformos prancūzų kalba "IF prof Lituanie" atidarymas (Prancūzų institutas).

  2016.12.07 - Seminaras apie interaktyvaus įvesties įrenginio "eBeam edge complete" naudojimasis ugdymo procese" (LEU, 1,5 val.).

  2016.11.28 - VLKK seminaras: "Bendrinės lietuvių kalbos žodynas:rengimo problemos, paskirties ir ateities perspektyvos" (LEU, 1,5 val.).

  2016.10.10 - Pedagoginių kompetencijų tobulinimo seminaras:"Į studentus orientuotų studijų organizavimas - studijų vertinimo metodai" (LEU, 6 val.).

  2016.06.15 - Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2016 m. atrankos sistemos naujovės, vertinimo kriterijai" (LAMA BPO, 8 akad. val.).

  2016.05.25 - Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) mokymai "Užduočių kūrimo VMA metodika" (Lietuvos edukologijos universitetas, 6 akad. val.).

  2016.05.24 - Sistemos naudojimo mokymai LAMA BPO konsultantams ir Lietuvos aukštųjų mokyklų priėmimo skyrių atstovams (LAMA BPO, 8 akad. val.).

  2016.01.14 - Daugiafunkcinės kalbų mokymo laboratorijos Sanako mokymai (Lietuvos edukologijos universitetas).

  2015.01.28 - Dokumentų bylų formavimas ir tvarkymas (Lietuvos edukologijos universitetas, 3 akad. val.).

  2015.01.01 - Dalyvavimas kokybės vidaus auditorių mokymuose (Lietuvos edukologijos universitetas, 12 val.).

  2014.10.30 - Pedagoginių studijų programų kokybės gerinimas per paskesnę veiklą (SKVC, Vilnius).
  2014.10.24 - Publikacijų duomenų bazės mokymai (PDB). Publikacijų sąrašų formavimas (Lietuvos edukologijos universitetas. 1 akad.val).
  2014.10.22-23 - Naudojimasis elektroniniais mokslo duomenų ištekliais: Socialinių mokslų šaltiniai (Lietuvos edukologijos universitetas. 8 akad.val).
  2014.10.03 - Savianalizės suvestinės rengimas – teorija ir praktika (SKVC, 8 akad. val.).

  2014.09.17 - Dokumentų rengimas ir informacijos valdymas (Lietuvos edukologijos universitetas, 3 akad. val.).
  2014.05.28 - Akademinio sąžiningumo ir akademinio solidarumo sąsajos (Lietuvos edukologijos universitetas. 2 akad. val.).
  2014.05.15 - LAMA BPO Efektyvus atrankos komisijos darbas. 2014 m. Atrankos sistemos naujovės. Vertinimo kriterijai. (Tyrimų ir mokymų centras, 8 akad. val. mokymai).

  2014.04.30 - Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (įtraukusis ugdymas)" (Lietuvos edukologijos universitetas, 4 val. seminaras)
  2014.03.26 - Gabių mokinių ugdymo gairės" (Lietuvos edukologijos universitetas, 4 akad. val.)
  2014.02.26 - Studijų proceso kokybės užtikrinimas" (Lietuvos edukologijos universitetas, 2 akad.val.).

 • Mokslinių mainų programos
 • "ERASMUS+ Staff Training mobility programme", Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Ryga, Latvija, 2016 m. lapkričio 21-23 d.