Kontaktai

Vardas arba pavardė:  
Padalinys:
Pareigos:


PareigosVardas, pavardėTelefonas (-ai)Vidaus telefonas (-ai)Elektroninio pašto adresas
Administracijos padaliniai
Biblioteka
Administracija
Direktorė Emilija Banionytė (8 5)  275 03 40 1 213 emilija.banionyte@leu.lt
Informacinių išteklių formavimo skyrius
Vedėja Audra Sadeckienė (8 5)  279 03 13 audra.sadeckiene@leu.lt
Vyriausioji bibliotekininkė Vilma Bilinskaitė (8 5)  275 21 35 1 249 vilma.bilinskaite@leu.lt
Vyresnioji bibliotekininkė Irutė Paukštienė (8 5)  275 21 35 1 249 irute.paukstiene@leu.lt
Vyresnioji bibliotekininkė Rima Ruduka (8 5)  279 03 13 1 287 rima.ruduka@leu.lt
Vyresnioji bibliotekininkė Vigita Žebrauskienė (8 5)  275 21 35 1 249 vigita.zebrauskiene@leu.lt
Vartotojų aptarnavimo ir informacinių išteklių saugojimo skyrius
Vedėja Danutė Gruzdienė (8 5)  279 05 82 danute.gruzdiene@leu.lt
Vyresnioji bibliotekininkė Natalija Klimašauskienė (8 5)  279 01 98 natalija.klimasauskiene@leu.lt
Vyresnioji bibliotekininkė Janina Krasovska (8 5)  279 01 98 janina.krasovska@leu.lt
Bibliotekininkė Virginija Šalnauskaitė (8 5)  279 05 82 1 298 virginija.salnauskaite@leu.lt
Bibliotekininkė Vitalija Danielienė (8 5)  279 01 98 1 282 vitalija.danieliene@leu.lt
Bibliotekininkė Svetlana Lavcel (8 5)  279 05 82 1 298 svetlana.lavcel@leu.lt
Bibliotekininkė Jelena Lavrinovič (8 5)  279 01 98 1 282 jelena.lavrinovic@leu.lt
Bibliotekininkė Janina Tratulienė (8 5)  279 01 98 1 282 janina.tratuliene@leu.lt
Atvirosios prieigos ir mokslo komunikacijos skyrius
Vedėja Irena Kuzminskienė (8 5)  279 05 82 1 298 irena.kuzminskiene@leu.lt
Vyriausioji specialistė Mgr. Vaida Jankauskaitė (8 5)  279 05 82 1 298 vaida.jankauskaite@leu.lt
Vyriausioji specialistė Anžela Pavlova (8 5)  233 76 82 2 335 anzela.pavlova@leu.lt
Informacinių sistemų priežiūros skyrius
Specialistas Jurij Pozlevič (8 5)  279 05 82 jurij.pozlevic@leu.lt
Antrųjų rūmų biblioteka
Vedėja Tatjana Beinaravičienė (8 5)  233 76 82 tatjana.beinaraviciene@leu.lt
Bibliotekininkė Albina Tumienė (8 5)  233 76 82 2 335 albina.tumiene@leu.lt
Bibliotekininkė Valerija Zapolskienė (8 5)  233 76 82 2 335 valerija.zapolskiene@leu.lt