MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo kursai

 Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas vykdomas šiomis kryptimis:

 

1.  Profesinės kompetencijos tobulinimas: prof. Romanas Januškevičius, Publikacijų duomenų bazė ir publikacijų sąrašų formavimas, LEU, 2016 balandis; doc. Dalius Pumputis, MRU mokymai apie nuotolinių studijų organizavimo ypatumus, 2015 vasario 19; prof. Romanas Januškevičius, Studijų krypčių aprašų rengėjų mokymai, SKVC, 2012 m. lapkričio 7-8 d.; doc. Edmundas Mazėtis, Seminaras „Nestandartinių matematikos uždavinių sprendimo metodika“, Vilniaus Centro vidurinė mokykla, 2012; prof. Olga Januškevičienė, International Conference on Social Sciences, Dubrovnik, 8-9 April, 2016; Organizatoriai: University of Zagrep, USEARCH, EUSER, ICCV-Academia Romana and  MCSER-Rome; prof. Romanas Januškevičius, Diskusijos tema „Studijų krypčių aprašų aktualumas ir koncepcija“, SKVC, 2013 kovas; doc. Edmundas Mazėtis, Seminaras „Matematikos probleminiai uždaviniai“, Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, 2015. doc. Viktorija Sičiūnienė, ES struktūrinių fondų projekto ,,Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ (VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-002) seminaras ,,Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos ir NEC darbuotojų mokymai darbui su elektroninės erdvės priemonėmis“. UPC, 2013; doc. Dalius Pumputis, Švedijos švietimo sistema ir mokytojų rengimo aktualijos. Lund universiteto (Švedija) prof. dr. Bosse Bergstedt seminaras, LEU, 2014; Gintaras Arbutavičius. Socialinio tyrėjo mokykla. Metodologinis seminaras „Žiemos kūrybinė laboratorija“ (16 val.), 2015.


2.  Pedagoginės kompetencijos tobulinimas: doc. Edmundas Mazėtis, Seminaras „Grafinio skaičiuotuvo galimybės ir panaudojimas 11 – 12 klasių matematikos pamokose“, Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, 2014; prof. Olga Januškevičienė, International Symposium „Social Pedagogics in Social Projects“,  2013-05-13/16, N.I. Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod; doc. Tomas Petkus, LEGO education mokymai. LEU, 2014; doc. Edmundas Mazėtis, Seminaras „Gabių vaikų ugdymo patirtis Estijos bendrojo lavinimo mokyklose“, Tartu, 2014; prof. Olga Januškevičienė, 9th Annual International Conference on Mathematics & Statistics: Education & Applications, 29-30 June & 1-2 July 2015, Athens, Greece; Athens Institute for Education and Research.


3.  Virtualios mokymosi aplinkos ir kalbų mokymaisi: doc. Viktorija Sičiūnienė, VMA mokymai, LEU 2013; prof. Olga Januškevičienė, General English 20 lesson/week Course (from 28/07/2014 to 08/08/2014), GV Malta English Centre; prof. Romanas Januškevičius, VMA mokymai, LEU 2015; doc. Viktorija Sičiūnienė, Paskaitų rengimas anglų kalba, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų institutas, 2015; lektorė Stasė Baliukonytė, Dokumentų bylų formavimas ir tvarkymas, 2015-01-28, LEU VMA mokymai.

 

4. Mokslinės kompetencijos tobulinimas: doc. Dalius Pumputis, Netradiciniai imties plano svorių kalibravimo metodai: Metodinės statistikos seminaras, Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, birželio 20 d., 2014; prof. R. Januškevičius, doc. Viktorija Sičiūnienė,  Mokslometrijos įrankiai ir rodikliai, žurnalų cituojamumo rodikliai, aukštai vertinamų mokslo žurnalų paieška, Scopus duomenų bazė. Atviros pieigos ir ScienceDirect mokslo žurnalai, bibliografinių įrašų tvarkymo ir akademinis socialinis tinklas Mendeley. LEU, 2013; doc. Viktorija Sičiūnienė, CITO (Nyderlandai) ekspertų seminaras-konsultacija tema ,,Šiuolaikinius mokslo reikalavimus atitinkančius vertinimo užduočių kūrimo ypatumai. NEC, 2015; doc. Viktorija Sičiūnienė, „Kaip parengti sėkmingą mokslo publikaciją?“ su Enago Academy. Duncan Nicholas, „DN Journal Publishing Services“ direktorius, Didžioji Britanija; Rajiv Shirke, Enago viceprezidentas, Didžioji Britanija. VGTU, 2016; doc. Dalius Pumputis, Seminaras „Dalinių išvestinių diferencialinių lygčių su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis skaitinis sprendimas“. MRU, 2015 vasario 13. 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2016-12-07 10:40