MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Matematikos studentų mokslinė draugija

2013 m. spalio 21 d. įvyko GMTF matematikos ir informatikos bakalauro ir magistro studijų studentų mokslinės draugijos susirinkimas.

  • Matematikos studentų mokslinės draugijos (MSMD) vadovė lekt. dr. Vilma Gesevičienė pabrėžė, kad pagrindinis draugijos tikslas - didinti ir aktyvinti matematinių studijų studentų mokslinę-tiriamąją veiklą, taip plečiant, gilinant ir tobulinant jų matematines, pedagogines kompetencijas. Tam siūloma organizuoti įvairius studentų  mokslinius renginius (konferencijas, seminarus, susitikimus ir kit.), bandyti užmegzti bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų šalių universitetų ir kolegijų studentų, mokyklos moksleivių mokslinėmis draugijomis.
  • Buvo pristatytas MSMD Nuostatų projektas, kuris po pataisymo patvirtintas.pdf
  • Į MSMD Tarybą išrinkti studentai: Jūratė Barišauskaitė, Emilija Kovalevska, Giedrė Stasiulytė, Eglė Liudvinavičiūtė, Živilė Katinaitė, Simona Taločkaitė.

 

Seminare Robertas Smaliukas pristatė bakalaurinį darbą "Rubiko kubas ir grupių teorija", kuris 2012 metais Lietuvos Mokslų Akademijoje buvo pripažintas geriausiu chemijos, fizikos ir matematikos mokslų sričių bakalauro darbu šalyje ir apdovanotas premija.

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2016-03-16 17:25