MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Magistro darbai

DIPLOMANTŲ IR JŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ VADOVŲ DĖMESIUI!

Diplomantų pranešimai pirminiam gynimui pateikiami kompiuterinio projektoriaus pagalba.

Rekomenduojama naudoti LEU skaidrių šablonus, juos galima rasti LEU intranete.

Pranešime pateikiami šie baigiamojo darbo metmenys: 

1. Tyrimo problema;

2. Tyrimo objektas;

3. Tyrimo tikslas ir uždaviniai;

4. Tyrimo metodas (-ai);  

5. Gauti ir prognozuojami gauti rezultatai (atskirai išskiriant tyrimo naujumo elementus);

6. Gautos ir prognozuojamos gauti išvados.


2017 M. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO IR GYNIMO TVARKA

Darbų gynimas vyks pagal tokį tvarkaraštį:

Baigiamasis darbas

Studijos

Data

Valanda

Aud.

Matematikos baigiamasis darbas

bakalauro

2017-05-30

12.00

A10

Informatika ir jos dėstymo metodika

bakalauro

2017 06-06

9.00

A10

Informatika

magistro

2017-06-02

9.00

A10

 

Pagal Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo, kurį galima parsisiųsti iš fakulteto tinklapio http://leu.lt/lt/gmtf/gmtf_studentams/gmtf_studiju_baigimas/gmtf_baigiamieji_darbai.html, 51 punktą, studentas pirminiam gynimui pristato į katedrą pabaigtą, tačiau neįrištą darbą. Neįrištas darbas turi būti pristatytas į MIF katedros L209 kabinetą iki 2017 m. gegužės  d. 10 val. arba anksčiau su mokslinio vadovo raštiška rekomendacija tituliniame puslapyje: leisti ginti / leisti ginti atlikus rekomenduotus pataisymus / neleisti ginti darbo. Primenu, kad bakalauro/magistro baigiamąjį darbą turi teisę ginti studentai, pilnai įvykdę bakalauro/magistro studijų programą. MIF katedros teikimu  sąrašas studentų, kuriems leidžiama ginti bakalauro/magistro darbą, įforminamas Dekano įsakymu.

Pagal  aukščiau paminėto Studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo 56 punktą, Studentas, pateikdamas vadovui kursinį ar baigiamąjį darbą, patvirtina, kad vertinimui pateiktas darbas yra atliktas savarankiškai, neplagijuojant, ir laikantis akademinio rašymo taisyklių.

Atspausdinti ir įrišti bakalauro ar magistro darbai, taip pat įrašyti ir į CD diską, kartu su recenzija ir vadovo atsiliepimu pateikiami į MIF katedrą.

 


 

MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ ĮKĖLIMO Į LIETUVOS AKADEMINĖS ELEKTRONINĖS BIBLIOTEKOS INFORMACINĘ SISTEMĄ (eLABa) INSTRUKCIJA 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kiekvienas studentas privalo savo baigiamąjį darbą patalpinti į ETD sistemą patsiki darbo viešo gynimo. Bibliotekai patikrinus jo suvestus duomenis, studentas elektroniniu paštu gaus tolesnius nurodymus ir galės atsispausdinti LICENCINĘ SUTARTĮ, kurią privalės atsinešti į viešą gynimą. Pasibaigus gynimui, sutartį, pasirašytą gynimo komisijos sekretoriaus, autorius (t.y. studentas) turės pristatyti į biblioteką (CR, 107 kab.), kur ji bus nuolat saugoma.

Visais klausimais maloniai prašome kreiptis į bibliotekos darbuotoją Virginiją Traškevičiūtę (tel. 279 0582, el. paštas virginija.traskeviciute@leu.lt).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATEMATIKOS MAGISTRANTŪRA

Darbai, apginti 2017 metais

1. 

Mikulevič Joana

Įrodymų metodai matematikoje ir jų taikymas

Darbo vadovas – doc. dr. V.Sičiūnienė

. 2.

Murmaitė  Erika 

Finslerio erdvės su beveik Rymano metrikomis

Darbo vadovas -  doc. dr. E.Mazėtis

3. 

Žilinskas Audrius

Įvertinių dispersijų vertinimo metodų palyginimas

Darbo vadovas -  doc. dr. D. Pumputis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darbai, apginti 2016 metais

1. 

Stripinis Linas

DIRECT algoritmo taikymai globaliojo optimizavimo uždaviniams su ribojimais

Darbo vadovas – . dr. R. Paulavičius

. 2.

Baltrukaitytė Džordana erika

Tiesinės ir parabolinės regresijos taikymas 11-12 klasės mokinių matematikos pasiekimams

Darbo vadovas -  lekt.. dr. V. Gesevičienė, lekt. R. Vilkas

3. 

Garčevska renata

Statistinio modeliavimo taikymas empirinei CRT interpretacijai

Darbo vadovas -  prof. R. Januškevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Darbai, apginti 2015 metais

1. 

Buivydaitė Dženeta  

Homogeninės metrikos Finslerio erdvėse

Darbo vadovas – doc. E .Mazėtis

2. 

Juodišiūtė Gintarė       

L-statistikų skirstinių vertinimas

Darbo vadovas – doc. D. Pumputis   

3. 

Katinaitė Živilė

Paprastų diferencialinių lygčių sprendimo metodų palyginimas.   

Darbo vadovas – lekt. R. Vilkas

4. 

Ščerbo Beata    

Faktorių, įtakojančių paauglių ankstyvąją hipertenziją, statistinis tyrimas       

Darbo vadovas – prof. K .Kubilius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbai, apginti 2014 metais

1. 

Bareišienė Viktorija  

Polinių koordinačių taikymas problemų sprendime  

Darbo vadovė – doc.V.Sičiūnienė

2. 

 Michnevič Viktorija

Katenoidų uždavinys variaciniame skaičiavime   

Darbo vadovas – prof. S. Rutkauskas  

3. 

Oleneva Tatjana    

L-statistikų pasiskirstymo funkcijų Edžvorto skleidinių parametrų vertinimas   

Darbo vadovas – doc.D.Pumputis

4. 

Talačkaitė Simona           

Daugiamačių simpleksinių Lipšico algoritmų su nežinoma Lipšico konstanta ir įvairiais simplekso centrais kūrimas ir eksperimentinis tyrimas      

Darbo vadovas – lekt.dr.R.Paulavičius 

 

Darbai, apginti 2013 metais

1. 

Augutė Dijana       

Finslerio erdvių homogeninių metrikų afiniosios sietys 

Darbo vadovas    doc.  E. Mazėtis

2. 

Peleckaitė  Dovilė 

Subtrupmeninio Brauno judesio mišinio su poslinkiu parametrų vertinimas

Darbo vadovas   prof. K. Kubilius

3. 

Radišauskaitė Simona    

Baigtinės populiacijos dviejų sumų santykio kalibruotieji įvertiniai

Darbo vadovas   doc.D. Pumputis

4. 

Usovaitė Marija  

Neparametrinių kriterijų taikymas tiriant mokinių matematikos mokymosi pasiekimus lemiančius veiksnius 

darbo vadovė   prof.  N. Cibulskaitė

 

 

 

 

 

 

 

           


 

Darbai, apginti 2011 metais

1. 

Jakavonis M. 
Simetrinės reperių sluoksniuočių erdvės
Doc. E.Mazėtis

2. 

Kochanskaitė D. 
Judesiai n-matėje hiperplokštuminių elementų erdvėje
Doc. A.Urbonas

3. 

Semaško A.
Baigtinės populiacijos koreliacijos koeficiento vertinimas naudojant papildomus kintamuosius
Lekt. D. Pumputis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbai, apginti 2010 metais

1. 

ČerniauskaitėJ.
Trupmeninio Brauno judesio aproksimacija

Prof. K.Kubilius

2. 

Statulevičiūtė T.
Baigtinės populiacijos sluoksniavimas ir jos parametrų vertinimas
Lekt. D. Pumputis

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIKOS MAGISTRANTŪRA

DARBAI, APGINTI 2016 METAIS

1.  

Julija Melech 

Logo virtualiose aplinkose
Logo in virtual environment

Darbo vadovė dr. V.Jadzgevičienė

2. 

Laura Peteržikaitė

Duomenų bazių valdymo sistemos debesų kompiuterijoje
Data management systems in the cloud computing

Darbo vadovė dr. V.Jadzgevičienė

3. Viktorija Jegorenko

Objektinis programavimas Greenfoot aplinkoje
Object programming with environment Greenfoot

Darbo vadovas doc. dr. G. Melničenko
4.

Aivaras Čechamiras

Optimizavimo uždavinių sprendimo galimybės Octave ir R sistemose
Capabilities of Octave and R packages for solving optimization problems

Darbo vadovė doc. dr. Olga Kurasova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DARBAI, APGINTI 2015 METAIS

1.  

Ilona Ciunel 

Mokytojų poreikio tyrimas

Research of the Demand for the Teachers

Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

2. 

Asta Gesevičiūtė 

Mokslinio darbo sekų kūrimo ir valdymo sistemos

Scientific Workflow Management Systems
Darbo vadovė doc. dr. Olga Kurasova

3. Zbignev Gripinskij 
SEO technologijos internete ir jų taikymas asmeniniame kompiuteryje
Search Engine Optimisation  and Using of SEO in PC

Darbo vadovas lekt.dr. Aleksandr Igumenov
4.

Kristina Jasaitytė 

Saityno paslaugos duomenų tyrybai 
Web Services for Data Mining

Darbo vadovė doc. dr. Olga Kurasova
5.

Eglė Palumickaitė 

Semantinės paieškos projektavimas

Semantic Search Engine Design

Darbo vadovė doc. dr. Tomas Petkus

6. Dainius Petkevičius
Operacinių sistemų Android ir Windows Phone lyginamoji analizė
Windows Phone and Android operating systems comparative analysis
Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko
7.

Arvydas Putna

C# ir Java programavimo kalbų lyginamoji analizė 
Comparative Analysis of C # and Java Programming Languages

Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko

8.

Kristina Staškūnaitė

Statistinių paketų taikymai mokymui 
Application of statistical packages to learning

Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBAI, APGINTI 2014 METAIS

1.  Donatas Akstinas    
Geodezinių atstumų naudojimo saviorganizuojančiuose neuroniniuose tinkluose tyrimas 
Darbo vadovas prof.habil.dr. Gintautas Dzemyda
 2.  Juliana Beliak
Muzikinių garsų tyrimas kompiuteriu
Darbo vadovė doc. dr. Virginija Šimonytė
3.   Audrius Bertašius
Virtualus darbalaukis kaip debesų kompiuterijos technologija ir jo taikymų analizė
Darbo vadovas lekt.dr. Aleksandr Igumenov
4.  Vaidas Kukštys
Mokinių pasiruošimo studijuoti informatiką tyrimas
Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
5.   Tomas Lukša
Informacijos vizualizavimo būdai ir metodai
Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova
6.   Andrius Markevičius
Naujausių informacinių technologijų naudojimas švietime
Darbo vadovas lekt.dr. Sergėjus Ivanikovas
7.  Marek Oleškevič
Programavimo kalbų naudojimo Lietuvos mokyklose analizė
Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
8.  Arnoldas Ropė
Keliaujančio pirklio uždavinio sprendimas genetiniais algoritmais
Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova
9. Robertas Smaliukas
Pseudoatsitiktinių skaičių statistinių savybių patikrinimas
Darbo vadovas prof.habil.dr.Kazys Kazlauskas
10.  Povilas Stankevičius
Operacinės sistemos Android duomenų bazės ir darbas su jomis
Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko
11. Darius Tamošiūnas
Vaizdo atpažinimas dirbtiniais neuroniniais tinklais
Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
12.   Simonas Varkavičius
Duomenų bazių programavimas C# kalba
Darbo vadovas prof.dr.Vytautas Slivinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBAI, APGINTI 2013 METAIS

1. Rimantė Baltutytė    
Trumpiausio maršruto paieška naudojant saviorganizuojančius neuroninius tinklus 
Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova
2. Darius Dinsmonas
Vertikalios vėjo jėgainės sparno modeliavimas
Darbo vadovas doc.dr. Sergėjus Borodinas
3. Alma Galminienė
Signalų spektro įvertinimas, kai dalis duomenų prarasta
Darbo vadovas prof.habil.dr. Kazys Kazlauskas
4. Vytautas Jakštys
Trimačių vaizdų programavimas
Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
5. Robertas Juodaitis
Lygiagretieji skaičiavimai naudojant vaizdo plokštes
Darbo vadovas lekt.dr. Aleksandr Igumenov
6. Stasys Jurkšaitis
Daugialypės medžiagos apdorojimo galimybės MatLab sistemoje

Darbo vadovas lekt.dr. Sergėjus Ivanikovas
7. Viktor Korvel
Atsitiktinių sekų analizė, sintezė ir vizualizavimas Microsoft Excel 2010 terpėje
Darbo vadovas doc.dr. Grigorij Melničenko
8. Ana Krisiūnienė
Informacinių technologijų taikymas ikimokykliniame amžiuje
Darbo vadovė prof.dr.Valentina Dagienė
9. Leslav Mažeiko
Operacinių sistemų Android ir Windows Phone lyginamoji analizė
Darbo vadovas doc.dr. Grigorij Melničenko
10. Marius Stankevičius
Foto vaizdų analizė ieškant akių dugno 
Vadovas – prof. habil.dr. G.Dzemyda
11. Justina Stuipenkaitė
Srautinių duomenų tyrybos metodai ir taikymai
Vadovė – doc.dr. O.Kurasova
12. Jevgenij Tichonov
Vaizdų suspaudimo formatai ir algoritmai
Vadovas – doc.dr. T.Petkus
13. Gytis Vaicekauskas
Rijndael šifravimo algoritmo realizavimas ir modifikavimas
Vadovas – prof. habil.dr. Kazys Kazlauskas
14. 

Eduardas Žemeckis
Operacinė sistema Android planšetiniams kompiuteriams
Vadovas – doc.dr. Grigorijus Melničenko

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBAI, APGINTI 2012 METAIS

DARBAI, APGINTI 2011 METAIS

DARBAI, APGINTI 2010 METAIS

DARBAI, APGINTI 2009 METAIS

DARBAI, APGINTI 2008 METAIS

DARBAI, APGINTI 2007 METAIS

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2017-09-18 16:39