MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Bakalauro programos

Matematikos IR INFORMATIKOS MOKYMAS 

 Studijų programoje dėstomi dalykai:

  Matematikos mokymas   Informatikos mokymas
1. Algebrinės struktūros ir skaičių teorija 1.

Kompiuterių architektūra ir

sisteminė programinė įranga
2.. Analizinė ir diferencialinė geometrija 2. Kompiuterinė grafika
3. Diferencialinių lygčių teorija 3. Kompiuteriniai tinklai
4. Diskrečioji matematika 4. Duomenų analizės strategijos
5.

Elementarioji matematika matematikos mokslo požiūriu

5. Hipertekstinės technologijos
6. Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija 6.

Informatikos studijų baigiamasis darbas

7. Matematinė analizė 1 7. Informacijos valdymas
8. Matematinė analizė 2 8. Programavimo įvadas (LOGO)
9. Matematinė statistika 9. Kompiuterinės matematinės sistemos
10. Matematinių studijų baigiamasis darbas 10. Objektinio programavimo įvadas
11. Realaus kintamojo funkcijų teorija 11. Programavimo pagrindai
12. Skaitiniai metodai    12. Programavimo metodai ir algoritmų teorija
13. Tiesinė algebra ir geometrija 13. Programų sistemų inžinerijos įvadas
14. Tikimybių teorija ir aprašomoji statistika 14. Technologijos matematikai
    15. Virtualios mokymo aplinkos 
    16. Vaizdinis programavimas
  Pedagoginių studijų dalykai
 1. Bendroji ir raidos psichologija
 2. Edukacinė ir specialioji psichologija
 3. Informatikos didaktika
 4. Matematikos didaktika  
 5. Pedagogika   
 6. Pedagoginė praktika globojant mentoriui   
 7. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
 8. Pedagogo asistento praktika 
 10. Savarankiška pedagoginė praktika
11. Sveikatos ugdymas
 12.. Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika

   

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS pedagogika 

studijų programoje:

1 Tiesinė algebra ir geometrija
2 Elementarioji matematika matematikos mokslo požiūriu
3 Analizinė  ir diferencialinė geometrija
4 Algebrinės struktūroa ir skaičių teorija
5 Skaitiniai metodai
6 Realaus kintamojo funkcijų teorija
7 Diferencialinių  lygčių teorija
8 Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija
9 Matematinė statistika
10 Matematinė analizė 1
11 Matematinė analizė 2
12 Diskrečioji matematika
 13. Tikimybių teorija ir aprašomoji statistika
14 Matematikoas didaktika
15 Konstruktyvioji geometrija
16 Papildomi matematinės analizės skyriai
17 Baigtinių populiacijų statistika
 

 

CHEMIJOS IR FIZIKOS MOKYMO

studijų programoje:

1 Mechanika 
2 Molekulinė fizika
3 Elektra
Optika
5 Atomo ir branduolio fizika
6 Kvantinė mechanika
7 Statistinė fizika ir termodinamika
8 Nanotechnologijos
9 Elektrodinamika ir reliatyvumo teorija
10 Kompiuterinis modeliavimas fizikoje
11 Kietojo kūno fizika
12 Elementariosios dalelės
13 Astrofizika
14 Matematika gamtos moksluose
15 Integrali gamtos mokslų tiriamoji veikla
16 Eksperimento planavimas ir apdorojimo metodai
17 Aplinkos fizika ir chemija

 

interneto ir medijų technologijos

studijų programoje:

1 Hipertekstinės technologijos
2 Kompiuterių architektūra ir sisteminė programinė įranga
3 Kompiuterinio dizaino pagrindai
4 Dinaminės interneto technologijos
5 Programavimas JAVA
6 Atviri švietimo ištekliai
7 Programavimo metodai ir algoritmai
8 Kompiuterinė grafika ir animacija 1
9 Kompiuteriniai tinklai
10 Taikomasis programavimas
11 Turinio valdymo sistemos
12 Kompiuterinė grafika ir animacija 2
13 Interaktyvios interneto technologijos 1
14 Informacinių sistemų projektavimo pagrindai
 
Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2017-09-18 16:41