MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Partneriai

Bendradarbiaujama su JAV, Rusijos, Čekijos ir kitų ES šalių mokslininkais tikimybinių skirstinių charakterizacijų stabilumo įverčių tyrimo srityje.

Stochastinių modelių stabilumo klausimus prof. Romanas Januškevičius reguliariai aptaria tarptautinių seminarų "International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models" metu su šiais ES šalių mokslininkais:

 1. Edward A.M. Omey HUB, Professor at Hogeschool Universiteit Brussel, http://www.hubrussel.net/Mees/MEES-Homepage/MEES-Members/Edward-Omey.html
 2. Istvan Fazekas, professor of University of Debrecen, Hungary; http://www.inf.unideb.hu/valseg/index_angol.html
 3. Lev Klebanov, Professor of the Department of Probability and Statistics Charles University (Čekija) http://www.mff.cuni.cz/asc.en/fakulta/struktura/lide/2673.htm

Prof. Olga Januškevičienė Tweede skirstinių ir specialiųjų funkcijų klausimais bendradarbiauja su:
 1. Bent Jørgensen, professor of Department of Mathematics and Computer Science University of Southern Denmark (Danija) http://www.stat.sdu.dk/matstat/bent/
 2. Richard B. Paris - Reader in Mathematics at the University of Abertay Dundee, U.K. http://dlmf.nist.gov/about/bio/RBParis

Doc. Dalius Pumputis dalinai remiant (finansuojant) Baltijos ir Šiaurės šalių bei Ukrainos imčių metodų draugijai (angl. Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics https://wiki.helsinki.fi/display/BNU/Home), stažavosi šiuose universitetuose:
 1. Stokholmo universitete (Švedija) nuo 2008 m. sausio 8 d. iki vasario 6 d. Stažuotės metu Matematinės statistikos katedros seminare perskaityta paskaita „Estimation of the finite population covariance in the presence of auxiliary information“.
 2. Umeå universitete (Švedija) nuo 2007 m. vasario 1 d. iki vasario 28 d. Stažuotės metu Matematinės statistikos katedros seminare perskaityta paskaita „Calibrated estimators of the finite population covariance“.
 3. Umeå universitete (Švedija) nuo 2006 m. vasario 28 d. iki kovo 31 d. Stažuotės metu vietiniame Matematinės statistikos katedros seminare perskaityta paskaita „Calibrated estimators under different distance measures“.

Stažuočių dėka parašyta ir apginta (2009 m. vasario 9 d.) daktaro disertacija „Baigtinės populiacijos parametrų statistiniai įvertiniai, gauti naudojant papildomą informaciją“. (Mokslinis darbo vadovas: prof. habil. dr. R. Januškevičius. Konsultantas: doc. dr. A. Plikusas)

Doc. Dalius Pumputis taip pat bendradarbiauja su:

 1. Umeå universiteto (Švedija) profesoriumi G. Kulldorf
 2. http://www.umu.se/sok/english/staff-directory/view-person?uid=guku0002&guise=employee52642
 3. Stokholmo universiteto (Švedija) profesoriaus D. Thorburn
  http://sukat.su.se/person.jsp?dn=uid=thorburn,dc=stat,dc=su,dc=se

Dr. Remigijus Paulavičius globaliojo optimizavimo algoritmų bei jų lygiagrečiųjų versijų kūrimo ir tobulinimo klausimais bendradarbiauja su:

 1. Andreas Grothey, Senior Lecturer, School of Mathematics, University of Edinburgh. http://www.maths.ed.ac.uk/~agr/
 2. P. M. Ortigosa, Professor, Department of Computer Architecture and Electronics, University of Almer?a, Almer?a, Spain. http://cms.ual.es/UAL/universidad/departamentos/acye/areas/persona/index.htm?id=515256525548525469&idEjercicio=415

 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2016-04-20 15:45