MATEMATIKOS, INFORMATIKOS IR FIZIKOS KATEDRA
 

Istorija

2015 m. gruodžio mėn. 1 d., prie Matematikos katedros prijungus Informatikos katedrą bei fizikus iš Fizikos ir chemijos katedros, įkurta Matematikos, informatikos ir fizikos katedra (sutrumpintai - MIF katedra).
 
LEU MATEMATIKAI
 • Matematikos katedra įkurta 1954 m. rugpjūčio 28 d. kaip Elementariosios matematikos ir geometrijos katedra.
 • 1979 m. ji buvo reorganizuota pirmą kartą ir pavadinta Algebros ir skaičių teorijos katedra.
 • Po antrosios reorganizacijos 2003 m. katedra buvo pavadinta Algebros ir statistikos katedra.
 • Pagaliau, po trečiosios reorganizacijos 2011 m., kurios metu prie Algebros ir statistikos katedros buvo prijungta Matematinės analizės ir geometrijos katedra (įkurta 1945 vasario 1 d.), jungtinė katedra buvo pavadinta Matematikos katedra.

 

LEU INFORMATIKOS PADALINIŲ ISTORIJA

 • VPU skaičiavimo centras buvo įkurtas 1974 m. (1991 m. reformuotas į Informacinį skyrių).
 • Bendrainstitutinė Informatikos ir ESM katedra buvo įkurta 1988 vasario 1 d.
 • 1991 m. Matematikos ir ESM katedra iš bendrainstitutinės katedros reorganizuota į Matematikos Fakulteto katedrą.
 • 1997 m. ši katedra pavadinta Informatikos katedra. Informatikos dalykai pradėti dėstyti Matematikos ir Fizikos fakultetuose, taip pat Informatikos įvadas ir kituose VPI fakultetuose. Buvo rengiami matematikos-informatikos, fizikos-informatikos bei darbų-informatikos mokytojai. Techninė bazė: DVK, BK, YAMAHA.
 • Katedros mokslininkai tęsė tyrimus savo tematikoje. Buvo vykdomi darbai iš informatikos didaktikos. Buvo pradėti naujų tematikų tyrimai.
 • Nuo 1995 m. pradėti ruošti informatikos mokytojai.
 • 2003 m sausio 2d. Matematikos Fakultetas tapo Matematikos ir Informatikos Fakultetu.
 • 2003 m. sausio 2d. Informatikos katedra padalinta į dvi katedras: Informatikos ir Informacinių technologijų katedras.
 • 2011 m. liepos 1d. šios dvi katedros sujungtos į Informatikos katedrą.

 

LEU FIZIKAI

 • Teorinės fizikos katedra buvo įkurta 1954 ir vėliau buvo pervadinta į Teorinės fizikos ir informacinių technologijų katedrą. Pirmaisiais metais katedroje dirbo 6 dėstytojai: Vaclovas Kaveckis, Liubomiras Kulviecas, Geršonas Lechemas, Aloyzas Niaura, Vytautas Pocius, Justinas Žvingilas. 
 • Bendrosios fizikos katedra  pradėjo savo veiklą 1941 metais, kai  Vilniaus pedagoginis institutas įsteigė fizikos-matematikos fakultetą, kuris tuo metu turėjo dviejų metų studijų programą.
 • Fizikos ir informacinių technologijų katedra buvo įkurta 21 vasario  2011 metais,  po to, kai buvo sujungtos Teorinės fizikos ir informacinių technologijų katedra ir Bendrosios fizikos katedra.
 • Fizikos ir chemijos katedra įkurta 2013 sausio 1 dieną, sujungus fizikos ir informacinių technologijų bei chemijos katedras.
 • Chemijos katedra įkurta 1945 m. vasario 2 dieną. Vienu iš steigėjų yra laikomas gerai žinomas Lietuvos chemikas pedagogas Kazimieras Daukšas. Vėliau katedrai vadovavo K. Januškevičius (1945-1967). Taip pat katedros vadovais buvo doc. dr. A. Mickienė (1967-1978), doc. prof. dr. V. Tutkuvienė (1978-1987), prof. P Buckus (1987-1990), doc. dr. J. R. Stundžia (1990-1995), doc. dr. B. Šalkus (1995-2005 ), doc. dr. V. Gefenas (2005-2010), doc. dr. I. Vitienienė (2010-2013). 

Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Stasė Baliukonytė. Informacija atnaujinta: 2015-12-19 07:09