INFORMATIKOS KATEDRA
 

Įvykdyti projektai

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų projektai

 Projekto pavadinimas: Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)

Programa: Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“, Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001

Projekto vykdymo trukmė: 2013 - 2015 m.

LEU statusas: partneris

Projekto pavadinimas: Dalyko mokytojų rengimo kokybės gerinimas atnaujinant pirmos studijų pakopos programas Vilniaus pedagoginiame universitete

Programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros programa

Projekto vykdymo trukmė: 2010 -2012 m.

VPU statusas (pareiškėjas/partneris): pareiškėjas

Vadovas: prof. Aivas Ragauskas

 

Projekto pavadinimas: Atvira virtuali informatikos mokytojų mokymo aplinka

Programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros programa

Projekto vykdymo trukmė: 2005 -2006 m.

VPU statusas (pareiškėjas/partneris): pareiškėjas

Vadovas: prof. Joana Lipeikienė

 

Fakulteto dėstytojai įvykdė ES struktūrinių fondų projektą BPD2004-ESF-2.4.0-01-04/0038.

 MIF projektas

 Tai visiems užsiregistravusiems prieinama informatikos studijų Vilniaus pedagoginiame universitete mokomoji aplinka. Čia talpinami visi pagrindiniai 35 šių studijų informatikos ir matematikos kursų moduliai.

 

Nacionaliniai projektai

Projekto pavadinimas: Žmogiškasis faktorius daugiakriteriniuose optimizavimo uždaviniuose skaičiuojant lygiagrečiai

Programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros programa

Projekto vykdymo trukmė: 2007 m.

VPU statusas (pareiškėjas/partneris): pareiškėjas

Vadovas: doc. T.Petkus

 

Tarptautiniai projektai

Projekto pavadinimas: The Learning game

Programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros programa

Projekto vykdymo trukmė: 2006-2008 m.

VPU statusas (pareiškėjas/partneris): partneris

Vadovas: prof. Joana Lipeikienė

Learning Game
2006-2008 metais VPU MIF Informatikos katedros dėstytojai, vadovaujami katedros vedėjos Joanos Lipeikienės, dalyvavo tarptautiniame projekte

„The Learning Game“.

Daugiau informacijos apie šį projektą ir jo veiklas rasite:

 

Informacija atnaujinta: 2015-09-16 15:12