INFORMATIKOS KATEDRA
 

Magistro darbai

DARBAI, APGINTI 2015 METAIS

  1. Ilona Ciunel 

   Mokytojų poreikio tyrimas

   Research of the Demand for the Teachers

   Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

  2. Asta Gesevičiūtė 

   Mokslinio darbo sekų kūrimo ir valdymo sistemos

   Scientific Workflow Management Systems
   Darbo vadovė doc. dr. Olga Kurasova

  3. Zbignev Gripinskij 
   SEO technologijos internete ir jų taikymas asmeniniame kompiuteryje
   Search Engine Optimisation  and Using of SEO in PC

   Darbo vadovas lekt.dr. Aleksandr Igumenov
  4. Kristina Jasaitytė 

   Saityno paslaugos duomenų tyrybai
   Web Services for Data Mining

   Darbo vadovė doc. dr. Olga Kurasova
  5. Eglė Palumickaitė 

   Semantinės paieškos projektavimas

   Semantic Search Engine Design

   Darbo vadovė doc. dr. Tomas Petkus


  6. Dainius Petkevičius
   Operacinių sistemų Android ir Windows Phone lyginamoji analizė
   Windows Phone and Android operating systems comparative analysis
   Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko
  7. Arvydas Putna

   C# ir Java programavimo kalbų lyginamoji analizė
   Comparative Analysis of C # and Java Programming Languages

   Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko


  8. Kristina Staškūnaitė

   Statistinių paketų taikymai mokymui 
   Application of statistical packages to learning

   Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus


     

DARBAI, APGINTI 2014 METAIS

   1. Donatas Akstinas    
    Geodezinių atstumų naudojimo saviorganizuojančiuose neuroniniuose tinkluose tyrimas 
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Gintautas Dzemyda

   2. Juliana Beliak
    Muzikinių garsų tyrimas kompiuteriu
    Darbo vadovė doc. dr. Virginija Šimonytė

   3. Audrius Bertašius
    Virtualus darbalaukis kaip debesų kompiuterijos technologija ir jo taikymų analizė
    Darbo vadovas lekt.dr. Aleksandr Igumenov
   4. Vaidas Kukštys
    Mokinių pasiruošimo studijuoti informatiką tyrimas
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
   5. Tomas Lukša
    Informacijos vizualizavimo būdai ir metodai
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova
   6. Andrius Markevičius
    Naujausių informacinių technologijų naudojimas švietime
    Darbo vadovas lekt.dr. Sergėjus Ivanikovas
   7. Marek Oleškevič
    Programavimo kalbų naudojimo Lietuvos mokyklose analizė
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
   8. Arnoldas Ropė
    Keliaujančio pirklio uždavinio sprendimas genetiniais algoritmais
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova
   9. Robertas Smaliukas
    Pseudoatsitiktinių skaičių statistinių savybių patikrinimas
    Darbo vadovas prof.habil.dr.Kazys Kazlauskas
   10. Povilas Stankevičius
    Operacinės sistemos Android duomenų bazės ir darbas su jomis
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko
   11. Darius Tamošiūnas
    Vaizdo atpažinimas dirbtiniais neuroniniais tinklais
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus
   12. Simonas Varkavičius
    Duomenų bazių programavimas C# kalba
    Darbo vadovas prof.dr.Vytautas Slivinskas

 

DARBAI, APGINTI 2013 METAIS

   1. Rimantė Baltutytė    
    Trumpiausio maršruto paieška naudojant saviorganizuojančius neuroninius tinklus 
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova

   2. Darius Dinsmonas
    Vertikalios vėjo jėgainės sparno modeliavimas
    Darbo vadovas doc.dr. Sergėjus Borodinas

   3. Alma Galminienė
    Signalų spektro įvertinimas, kai dalis duomenų prarasta
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Kazys Kazlauskas

   4. Vytautas Jakštys
    Trimačių vaizdų programavimas
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

   5. Robertas Juodaitis
    Lygiagretieji skaičiavimai naudojant vaizdo plokštes

    Darbo vadovas lekt.dr. Aleksandr Igumenov

   6. Stasys Jurkšaitis
    Daugialypės medžiagos apdorojimo galimybės MatLab sistemoje

    Darbo vadovas lekt.dr. Sergėjus Ivanikovas
   7. Viktor Korvel
    Atsitiktinių sekų analizė, sintezė ir vizualizavimas Microsoft Excel 2010 terpėje
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorij Melničenko
   8. Ana Krisiūnienė
    Informacinių technologijų taikymas ikimokykliniame amžiuje
    Darbo vadovė prof.dr.Valentina Dagienė

   9. Leslav Mažeiko
    Operacinių sistemų Android ir Windows Phone lyginamoji analizė
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorij Melničenko

   10. Darjušas Narkevičius
    Logo programavimas mokykloje
    Vadovas – doc.dr. T.Petkus

   11. Marius Stankevičius
    Foto vaizdų analizė ieškant akių dugno 
    Vadovas – prof. habil.dr. G.Dzemyda

   12. Justina Stuipenkaitė
    Srautinių duomenų tyrybos metodai ir taikymai
    Vadovė – doc.dr. O.Kurasova

   13. Jevgenij Tichonov
    Vaizdų suspaudimo formatai ir algoritmai
    Vadovas – doc.dr. T.Petkus
   14. Gytis Vaicekauskas
    Rijndael šifravimo algoritmo realizavimas ir modifikavimas
    Vadovas – prof. habil.dr. Kazys Kazlauskas
   15. Eduardas Žemeckis
    Operacinė sistema Android planšetiniams kompiuteriams
    Vadovas – doc.dr. Grigorijus Melničenko

 

DARBAI, APGINTI 2012 METAIS

   1. Janina Bendinskienė   
    Duomenų dimensijos mažinimas naudojant autoasociatyvinius neuroninius tinklus 
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova

   2. Ieva Kaziliūnaitė   
    Tiesioginio sklidimo neuroninių tinklų sistemų lyginamoji analizė
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova

   3. Gžegož Bedulskij   
    Mokomųjų žaidimų kūrimas taikant kalbos atpažinimą
    Darbo vadovas prof.dr. Vytautas Slivinskas

   4. Kęstutis Babravičius   
    Baigiamųjų klasių moksleivių kompiuterinio raštingumo žinių tyrimas
    Darbo vadovai doc.dr. Tomas Petkus, lekt. Eugenijus Valavičius

   5. Feliks Januškevič   
    Windows Phone duomenų bazės ir jų ypatumai
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko

   6. Markas Krasovskis   
    Programavimas Android operacinėje sistemoje
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko
   7. Genadij Strelcov  
    Garsų  tyrimas kompiuteryje
    Darbo vadovė doc.dr. Virginija Šimonytė

   8. Jūratė Ungurytė   
    Neuroninių tinklų taikymas daugiakriteriniame optimizavime
    Darbo vadovas lekt. dr. Sergėjus Ivanikovas

   9. Aleksėjus Jegorovas   
    Antivirusinių programų poveikio kompiuterio darbui tyrimas
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko

 

Darbai, apginti 2011 metais

   1. Andrejus Andrejevas   
    Rašto ženklų atpažinimas naudojant neuroninius tinklus
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova

   2. Alina Anisimova   
    Tiesinių lygčių sistemų sprendimo lygiagretūs algoritmai
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

   3. Anatolijus Anisimovas   
    Pradinės filtracijos naudojimo kalbos atpažinime tyrimas
    Darbo vadovas prof.dr. Antanas Lipeika

   4. Gediminas Bazilevičius   
    Signalų spektrinių charakteristikų įvertinimo metodų lyginamoji analizė
    Darbo vadovė doc.dr. Virginija Šimonytė

   5. Aleksėjus Jegorovas   
    Antivirusinių programų poveikio kompiuterio darbui tyrimas
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko

   6. Andrej Kravčenko   
    Windows Phone abonento stebėjimo sistema
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorijus Melničenko

   7. Veronika Lomovskaja   
    Inercinio virpesių keitiklio pjezovarikliui modeliavimas
    Darbo vadovas doc.dr. Arvydas Iržikevičius

   8. Katažina Makovskaja   
    Daugdarų dimensijos atpažinimo daugiamačiuose duomenyse metodai
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Gintautas Dzemyda

   9. Jolanta Mikulskytė   
    Skaitmeninio judančio vaizdo apdorojimas
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

   10. Tomas Nauckūnas   
    Pseudoatsitiktinių skaičių generavimas ir patikrinimas
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Kazys Kazlauskas

   11. Jelena Purkina   
    Kreivinių komponenčių analizės metodas daugiamačiams duomenims vizualizuoti
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova

   12. Jelena Urbanovič   
    Atsitiktinių skaičių generatorių lyginamoji analizė
    Darbo vadovas dr.Sergėjus Ivanikovas

Darbai, apginti 2010 metais

   1. Vladislav Basiul
    Žaidimų kūrimas su C++
    Darbo vadovė prof.dr. Joana Lipeikienė
   2. Elena Filipavičiūtė
    Konektyvizmu grįstos virtualios mokymosi aplinkos tyrimas
    Darbo vadovė prof.dr. Joana Lipeikienė

   3. Ginas Ivanauskas
    Blender aplinkos naudojimo garsinio signalo modeliavimui galimybių tyrimas
    Darbo vadovas prof.dr. Vytautas Slivinskas

   4. Alma Jarusevičiūtė
    LOGO vizualinės galimybės
    Darbo vadovas doc.dr. Tomas Petkus

   5. Arnoldas Judinas
    C# ir VB.NET palyginimas taikomųjų programų kūrimo požiūriu
    Darbo vadovas doc.dr. Vytautas Slivinskas

   6. Andrius Kalesnikas
    Gęstančių signalų modelių klasės įvertinimo metodų lyginamoji analizė
    Darbo vadovė doc.dr.Virginija Šimonytė

   7. Renata Karaliūnaitė
    Statistiniai tyrimai Išgyvenamumo teorijos požiūriu
    Darbo vadovas doc.dr. Gražvydas Leonavičius

   8. Agnė Klevinienė
    Šnekos atpažinimo programos „Dragon Naturally Speaking“ tyrimas
    Darbo vadovas prof.dr. Antanas Lipeika

   9. Jurij Kuznecov
    Nuotolinė pamokų valdymo sistema Zend Framework pagrindu
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorij Melničenko

   10. Joana Mikulevič
    Levenbergo ir visuminių mažiausių kvadratų metodų taikymo signalų įvertinimui tyrimas
    Darbo vadovė doc.dr.Virginija Šimonytė

   11. Edita Mudurytė
    Operacinių sistemų sąsajų lyginamoji analizė
    Darbo vadovai lekt. E.Valavičius, prof.dr. Joana Lipeikienė

   12. Vladislav Pnevski
    Signalo spektro įvertinimo metodų tyrimas
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Kazys Kazlauskas

   13. Neringa Raupelytė
    Daugiamačių duomenų vizualizavimo programinės įrangos kūrimo ypatumai
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Gintautas Dzemyda

   14. Lina Sabonytė
    Internetinių virusų plitimo modeliavimas
    Darbo vadovas prof.habil.dr. Kazys Kazlauskas

   15. Pavel Stefanovič
    Saviorganizuojančių neuroninių tinklų (SOM) sistemų lyginamoji analizė
    Darbo vadovas doc.dr. Olga Kurasova

   16. Viktor Svirobovič
    Internetinių programų kūrimas telefonams iPhone
    Darbo vadovas doc.dr. Grigorij Melničenko

   17. Rokas Štrimaitis
    Saviorganizuojančio neuroninio tinklo (SOM) ir jo modifikacijos daugiamačiams duomenims vizualizuoti (ViSOM) lyginamoji analizė
    Darbo vadovė doc.dr. Olga Kurasova

   18. Natalja Švaibovič
    Daugiamačių duomenų vizualizavimo rezultatų priklausomybė nuo duomenų aibių normavimo būdų
    Darbo vadovas dr. Viktor Medvedev

Darbai, apginti 2009 metais

   1. Vytautas Baltrušaitis
    LLE algoritmo taikymas daugiamačiams masyvams duomenims vizualizuoti
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda

   2. Jolita Barauskaitė
    Kramero-Rao signalų įvertinimui tyrimas
    Darbo vadovė doc. V. Šimonytė
   3. Jonas Kanapė
    Didelių failų perdavimo efektyvumo tyrimas kliento-serverio sistemoje
    Darbo vadovai prof. J. Lipeikienė, lekt. E. Valavičius
   4. Jonas Kiznis
    Lygiagrečiųjų skaičiavimų naudojimas SAMAN neuroniniam tinklui mokyti
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda

   5. Algirdas Lančinskas
    Lygegriatūs skaičiavimai įvairiose sistemose
    Darbo vadovas dr. T. Petkus

   6. Kristina Nekrašaitė
    Informacinių technologijų naudojimas mokyme
    Darbo vadovas dr. T. Petkus

   7. Eglė Norkutė
    E. kursų su žaidimo elementais kūrimo programinės įrangos tyrimas
    Darbo vadovė prof. J. Lipeikienė
   8. Gražina Pyž
    Tikrinių reikšmių klasėms metodų taikymo signalų įvertinimui lyginamoji analizė
    Darbo vadovas doc. V. Šimonytė

   9. Kęstas Sargelis
    Klaidos skleidimo atgal algoritmo tyrimai
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda

   10. Regimantas Strielčiūnas
    Internetinių ir lygiagrečių technologijų taikymas duomenų vizualizavimui
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda

   11. Kęstas Šežikas
    MS Excel 2007 panaudojimas signalų modeliavimui
    Darbo vadovas doc. V. Slivinskas

   12. Valdas Velička
    Formančių išskyrimo metodų tyrimas
    Darbo vadovas prof. A. Lipeika

   13. Laura Vindbergaitė
    3D redaktorių taikymas mokomųjų žaidimų kūrimui
    Darbo vadovai prof. J. Lipeikienė, lekt. E. Valavičius

Darbai, apginti 2008 metais

   1. Andrej Andrejev
    Iškiliojo apvalkalo taškų sukūrimo atviri algoritmai, jų programavimas bei tyrimas
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   2. Ana Barkovskaja
    Elektrokardiogramų kompiuteriniai tyrimai
    Darbo vadovė prof. J. Lipeikienė
   3. Eimantas Damušis
    Kompiuterių mikroarchitektūros lygmuo
    Darbo vadovas doc. dr. G. Leonavičius
   4. Rolandas Jasulionis
    Objektinis programavimas ir vartotojo grafinis interfeisas (GUI) NetNeans aplinkoje
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   5. Mindaugas Kaučikas
    Objektinis programavimas ir vartotojo grafinis interfeisas (GUI) Eclipse aplinkoje
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   6. Andžejus Naimovičius
    Lygiagrečiųjų kompiuterių architektūros
    Darbo vadovas doc. Dr. G. Leonavičius
   7. Regina Miloš
    Optimizavimo uždaviniai transporte ir jų sprendimas
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda
   8. Andrius Juozas Paliušis
    Informacijos valdymo uždaviniai Microsoft SQL 2005 serverio terpėje
    Darbo vadovas doc. V. Slivinskas
   9. Tatjana Petrova
    LATEX tekstinių ir vizualinių redaktorių lyginamoji analizė
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   10. Igoris Remeika
    Naujos „Kaspino" paradigmos OFFICE 2007 vartotojo sąsajoje tyrimas
    Darbo vadovas doc. V. Slivinskas
   11. Živilė Ringelienė
    Programinė įranga kompiuterio valdymui balsu
    Darbo vadovas lekt. Dr. Mark Filipovič
   12. Tadas Ringys
    Statybos darbų laiko valdymo sistema ir jos tyrimas
    Darbo vadovas doc. V. Slivinskas
   13. Ramūnas Rutkūnas
    Vaizdų klasifikavimas neuroniniais tinklais
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda
   14. Tomas Šepetys
    Informacinių technologijų taikymai automobilyje
    Darbo vadovė prof. J. Lipeikienė
   15. Laura Verbylaitė
    Atgalinio klaidos sklidimo neuronio tinklo realizavimo problemos ir taikymai
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda

Darbai, apginti 2007 metais

   1. Julija Alešiūnaitė
    Virtualių bendradarbiavimo aplinkų taikymas organizacijose
    Darbo vadovas dr. Kęstutis Juškevičius
   2. Kristina Buiniovskaja
    Statistinis duomenų apdorojimas atvirojo kodo programomis
    Darbo vadovas doc. Dr. G. Leonavičius
   3. Dalia Čeikauskaitė
    Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodų internetinės realizacijos ir jų tyrimas
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda
   4. Dainė Dalgedaitė
    Stochastinio modeliavimo algoritmai ieškant talpiausio geomterinių figūrų pakavimo
    Darbo vadovas prof. habil. dr. V. Šaltenis
   5. Vaida Grigorjeva
    Skaičiavimo geometrijos algoritmų nagrinėjimas FREE PASCAL aplinkoje
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   6. Regina Kliukovska
    Atvirojo kodo garso apdorojimo programinės įrangos analizė
    Darbo vadovas prof. J. Lipeikienė
   7. Žana Klusovskienė
    Parametrinis modeliavimas (Solid Works)
    Darbo vadovas doc. A. Iržikevičius
   8. Aušra Norkūnaitė
    Iškiliojo apvalkalo taškų radimo algoritmai
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   9. Andrej Svorobovič
    Pusiau apibrėžto programavimo optimizavimo paketo SeDuMi analizė
    Darbo vadovas doc. G. Melničenko
   10. Jurgita Šerpė
    VPU MIF studentų elektroninis žiniaraštis
    Darbo vadovas doc. Dr. G. Leonavičius
   11. Artiom Vengrovskij
    Radialinių bazinių funkcijų neuroninių tinklų taikymas daugiamačiams duomenims vaizduoti
    Darbo vadovas prof. habil. dr. G. Dzemyda
   12. Irina Vinogradova
    Virtualių mokymo aplinkų įtaka nuotolinių studijų kokybei
    Darbo vadovas prof. habil. dr. V. Šaltenis
   13. Mindaugas Vosylius
    Skaitmeninių vaizdų analizė nustatant judesį
    Darbo vadovas prof. habil. dr. V. Šaltenis
 
Informacija atnaujinta: 2015-06-05 10:08