INFORMATIKOS KATEDRA
 

Istorija

PRIEŠISTORĖ

 • 1946 vasario 14 laikoma informacijos amžiaus pradžia.
  Tą dieną buvo viešai pristatytas kompiuteris ENIAC paskaitų cikle Theory and Techniques for Design of Electronic Digital Computers, Moore School of Pennsylvania University.
 • Norbet Wiener 1948 m. išleido straipsnį Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, Paris, Hermann et Cie - MIT Press, Cambridge, MA.
 • IEEE Annals of the history of Computing 1999, v. 21, No 3 išspausdino lietuvių autorių Antano Žilinsko ir Laimučio Telksnio straipsnį "Computers in Lithuania"
  Computers in Lithuania IEEE

INFORMATIKOS KATEDROS ISTORIJA

 • VPU skaičiavimo centras buvo įkurtas 1974 m. (1991 m. reformuotas į Informacinį skyrių).
 • Pirmasis programavimo kursas "Skaičiavimo matematika ir programavimas" pradėtas skaityti VPI Fizikos - matematikos fakulteto studentams.
  Jį skaitė Jonas Stankevičius ir Augustas Vismantas.
 • Nuo 1986 m. informatika Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose buvo dėstoma pagal Rusijos mokslininkų parengtą vadovėlį Informatikos ir skaičiavimo technikos pagrindai: Bandomoji priemonė vidurinėms mokykloms I d. /orig. red. A. Jeršovas, V. Monachovas.- Kaunas: Šviesa, 1986.
 • Bendrainstitutinė Informatikos ir ESM katedra buvo įkurta 1988 vasario 1 d.:
  Nutarimas
 • 1991 m. Matematikos ir ESM katedra iš bendrainstitutinės katedros reorganizuota į Matematikos Fakulteto katedrą.
 • 1997 m. ši katedra pavadinta Informatikos katedra.
  Informatikos dalykai pradėti dėstyti Matematikos ir Fizikos fakultetuose, taip pat Informatikos įvadas ir kituose VPI fakultetuose.
  Buvo rengiami matematikos-informatikos, fizikos-informatikos bei darbų-informatikos mokytojai.
  Techninė bazė: DVK, BK, YAMAHA.
 • Pirmieji katedros dėstytojų išleisti vadovėliai:
Programavimo uždavinynas QuickBasic Turbo Paskalis
 • Katedros mokslininkai tęsė tyrimus savo tematikoje.
  Buvo vykdomi darbai iš informatikos didaktikos.
  Buvo pradėti naujų tematikų tyrimai.
 • Nuo 1995 m. pradėti ruošti informatikos mokytojai.
 • 2003 m sausio 2d. Matematikos Fakultetas tapo Matematikos ir Informatikos Fakultetu.
 • 2003 m. sausio 2d. Informatikos katedra padalinta į dvi katedras: Informatikos ir Informacinių technologijų katedras.
 • 2011 m. liepos 1d. šios dvi katedros sujungtos į Informatikos katedrą.
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Tomas Petkus. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Eglė Stankevičienė. Informacija atnaujinta: 2013-09-15 21:14