GAMTOS TYRIMŲ INSTITUTAS
 

Mokslinės veiklos kryptys

Biomedicinos mokslai (B 000)
Biologija (01B)

1. Biologinės įvairovės funkcionavimas aplinkoje.

 

Fiziniai mokslai (000)

Fizika (02P)

1. Atomo, hibridinių nanodarinių ir kondensuotų medžiagų fizika:

a) Puslaidininkinių feroelektrikų elektroninė struktūra, optinės ir elektrinės savybės, virpesių spektrai ir elektroninė struktūra, faziniai virsmai;

b) Skystųjų kristalų, inkorporuotų nanodariniais, fizika;

c) Šiuolaikinis atomo teorijos uždavinių modeliavimas, remiantis įprastu ir simboliniu programavimu.

 

Technologijos mokslai (T 000)

Mechanikos inžinerija (09T)

1. Pjezomechaninių  sistemų modeliavimas, tyrimas ir taikymas, kuriant mechatronines sistemas.

 

Informacija atnaujinta: 2013-10-03 16:14