GAMTOS TYRIMŲ INSTITUTAS
 

Kieto kūno optikos laboratorija

Kietojo kūnos optikos mokslinė laboratorija įkurta 1985 m. Jos moksliniu vadovu buvo paskirtas doc. dr. A. Audzijonis. Nuo pat laboratorijos sukūrimo, buvo vykdomi įvairūs moksliniai - ūkiskaitiniai projektai su įvairiomis organizacijomis. Laboratorija vykdė ūkiskaitinius projektus kartu su Kijevo fizikos institutu, Lietuvos Puslaidininkių fizikos institutu. Trumpas ūkiskaitines sutartis turėjo su Elektrografijos institutu. Už lėšas gautas vykdant mokslinius ūkiskaitinius projektus buvo įsigyta mokslinė aparatūra.

Kietojo kūno optikos mokslinėje laboratorijoje moksliniais bendradarbiais dirbo Donatas Balnionis, Edmundas Čijauskas, Jonas Lipavičius, Leonardas Žigas, Kęstutis Žičkus, Raimundas Žaltauskas,  Saulius Kvederavičius. Padėjo kurti mokslinę laboratoriją lab. vedėjas Antanas Stasiukynas. Buvo modernizuojamos ir kuriamos naujos mokslinės aparatūros. Modernizuojant aparatūras padaryta 19 išradimų.

Buvo sukurta kristalų auginimo laboratorija, kurioje įvairiais metodais  auginami puslaidininkiniai-feroelektriniai kristalai. Šie kristalai pasižymi praktikoje pritaikomomis optinėmis, elektrinėmis, pjezoelektrinėmis savybėmis ir turi vienokį ar kitokį fazinį virsmą.

Užauginti kristalai tiriami eksperimentiškai ir teoriškai mūsų ir užsienio mokslinėse laboratorijose. Tiriamos optinės ir dielektrinės savybės, virpesių spektrai ir faziniai virsmai. eksperimentiškai optines savybes tiriame naudojant įvairias diferencialines metodikas. Kristalų virpesių spektrus tiriame su modernizuotu Fourier spektrofotometru bangų ilgių srityje nio 20 iki 1000 µm. Faziniai virsmai kristaluose tiriami matuojant kristalų dvejopo lūžio ir sugerties krašto temperatūrines priklausomybes. Kristalų eelektroninė struktūra, optinės savybės , virpesių spektrai teoriškai tiriami naudojant šiuolaikines kompiuterines programas "Phonon", "WIEN 2K" ir kitas.

Naujausi tyrimai ir jų rezultatai publikuojami Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje. Mokslinė grupė parengusi virš 100 publikacijų, pusė jų yra ISI Web of Science duomenų bazėje.

 

Laboratorijos tikslas

Eksperimentiškai ištirti mūsų išaugintų puslaidininkinių-feroelektrinių kristalų optines ir elektrines savybes. Teoriškai apskaičiuoti, vibracinių spektrų, priklausomybę nuo temperatūros, nuo junginių sudėties, nuo deformacijos, fazinio virsmo srityje. Ištirti fazinio virsmo ir minkštosios modos prigimtį SbSI tipo kristaluose. Mokyti magistrantus ir doktorantus atlikti tikslinį mokslinį eksperimentą. Naujausių tyrimų rezultatus publikuoti Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Informacija atnaujinta: 2017-02-22 09:46