GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo kursai

N. Cibulskaitė

2013 m. gruodžio mėn. dalyvavo  7 BP projekto CONSIDER organizuotame seminare OPEN FORUM, kuris vyko Lilio universitete, Prancūzijoje. Forumo tikslas buvo skatinti mokslo tyrėjų ir piletinių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant spartesnės mokslo žinių sklaidos visuomenėje. Vizito metu buvo užmegzti ryšiai su kai kuriais CONSIDER konsorciumo partneriais ir konsultuojamasi dėl galimybės prisijungti prie pasaulinio LIVING KNOWLEDGE tinklo.

 

K.Grinkevičius 

LEU GMTF viešėjęs edukologijos doktorantas Zbynek Vacha iš Čekijos Bohemijos universiteto gruodžio 2-5 d. dalyvavo  K.Grinkevičiaus vedamuose biologijos mokytojų praktiniuose mokymuose "Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas", kurie buvo ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto dalis

 

A. Kurienė dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose:

  • Chemijos pamokos tobulinimo galimybės“ 2012 m. birželio 18 d. (6 val.)
  • Baltijos šalių chemijos mokytojų seminaras „Ekologiniai Baltijos jūros labirintai“ 2012 m. rugsėjo 20-22 d. (18 val.)
  • „Organinių junginių gamybos technologijos ir pritaikymo galimybės, pagal atnaujintus chemijos egzamino reikalavimus“ 2013 m. birželio 12 d.

 

P. Pečiuliauskienė dalyvavo konferencijose:

  • Vokietija, Heilderbergas Stažuotė Heilderbergo universitete 2012 spalio 23 – 27
  • Italija, Genuja Konferencija Genujos universitete 2013 kovo 5-9

 

Informacija atnaujinta: 2014-02-05 13:03