GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Mokslinės veiklos kryptys

Mokslinės veiklos kryptys:  

Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas bendrojo ugdymo mokyklose: didaktinis aspektas

Mokytojų rengimas ir jų profesijos kompetencijų tobulinimas

Socialiniai mokslai (000S) Edukologija (07S)endrovinimo mokykloje proceso tobulinimas, sąlygojamas edukacinių i

Informacija atnaujinta: 2014-04-18 10:50