GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Seminarai

 • Mokslometrijos seminaras: "Atvirosios priegos ir ScienceDirect mokslo žurnalai, bibliografinių įrašų tvarkymo ir akademinis socialinis tinklas Mendeley", LEU, 2013.

  Mokslometrijos seminaras: Mokslometrijos įrankiai ir rodikliai, žurnalų cituojamumo rodikliai, aukštai vertinamų mokslo žurnalų paieška, Scopus duomenų bazė:, LEU, 2013.

  Elsievier web seminar „Preview the next generation of SciVal“, 2013.

 • 7-osios bendrosios programos projekto S-TEAM seminaras “Science teacher education advanced methods”, Ispanija, Santjago de Kompostela, 2012.
 • Seminaras parodoje Mokykla 2012 Ar dar galima mokinius sudominti fizika? Vilnius, 2012 12 07
 • Seminaras Kauno rajono mokytojams Tyrinėjimu grindžiamas fizikos mokymasis: patirtis, problemos, perspektyvos. Kaunas, 2013 03 19
 • Seminaras Trakų rajono mokytojams Tyrinėjimu grindžiamas fizikos mokymasis: patirtis, problemos, perspektyvos. Kaunas, 2013 04 26
 • Seminaras Tarpdalykinės integracijos pedagoginės, didaktinės įžvalgos . VPU Gamtos mokslų fakultetas, 2011 m. sausio 5 d.
 • Seminaras Problemų sprendimu grindžiamo mokymo modeliai gamtamoksliniame ugdyme. Vilniaus Gabijos gimnazija. 2011 11 28.
 • Seminaras „Produktyvus mokymas – kitoks būdas mąstyti“ 2012 m. gegužės 7 d.
Informacija atnaujinta: 2014-02-14 13:50