GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Mokslinės konferencijos

3-oji Nacionalinė mokslinė konferencija

„Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas"

Įvyko 2015 m. spalio 23 d.

 

PROGRAMA

9.00–10.00 KONFERENCIJOS DALYVIŲ REGISTRACIJA, PASITIKIMO KAVA

(Lietuvos edukologijos universitetas, Gamtos, matematikos, ir technologijų fakultetas, fojė prie A8 aud.)

 

10.00–10.20 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS, SVEIKINIMAI  

(Lietuvos edukologijos universitetas, Gamtos, matematikos, ir technologijų fakultetas, A8 aud.)

 

10.20–12.00  PLENARINIS POSĖDIS

A8 aud.

Moderuoja  doc. dr. Regina Subotkevičienė 

10.20–10.40

Rigonda Skorulskienė. Scientix - idėjos ir resursai STEM mokytojams.PDF

(Kauno Jėzuitų gimnazija)

10.40–11.00

Darius Česnavičius, Vilma Jočienė, Salomėja Lukaitė. Inovatyvus STEM karjeros centro modelis mokykloje: europinis iššūkis. PDF

(Lietuvos edukologijos universitetas,  Vilniaus Pilaitės gimnazija)

11.00–11.20

Rūta Leinartaitė. Gamtos mokslų olimpiados Lietuvoje. PDF

(Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras)

11.20–11.40

Romualda Lazauskaitė1, Violeta Karenauskaitė2, Gintaras Dikčius2. HOPE tinklo projektas: mokytojo vaidmuo renkantis fizikos studijas. PDF

(Lietuvos edukologijos universitetas1, Vilniaus universitetas2)

11.40–12.00

Palmira Pečiuliauskienė. Gamtamokslinės motyvacijos ugdymas sprendžiant sociokultūrinio turinio dilemas.

(Lietuvos edukologijos universitetas)


 
A11 aud., GMTF    I SEKCIJA. TARPDALYKINIAI RYŠIAI 

Moderuoja doc. dr. Algimantas Rotmanas 

13.30–13.45

Audronė Gefenienė. Cheminių ir fizikocheminių vaisių ir daržovių analizės metodų taikymas mokinių tiriamojoje veikloje. PDF

(Lietuvos edukologijos universitetas)

13.45–14.00

Lina Kneižienė. Integralus biologijos ir chemijos ryšys ekologijos pamokoje 4-oje gimnazijos klasėje. PDF

(Šiaulių „Romuvos“ gimnazija)

14.00–14.15

Lina Miliuvienė. Integracijos galimybės matematikos pamokose. PDF

(Vilniaus r. Riešės gimnazija)

14.15–14.30

Ramunė Mickaitienė, Valentina Baradinskienė, Vygantas Grušas. Integruotų matematikos, fizikos ir technologijos pamokų vizualizacija – sąvokų suvokimui ir praktiniam pritaikymui.

(Šiaulių Jovaro progimnazija)

14.30–14.45

Irina Gaidamovič. Fizikos dalyko integracijos galimybės neformaliajame švietime.  PDF

(Vilniaus r. Riešės gimnazija)

14.45–15.00

Aurijus Jasulis. Tarpdalykiniai ryšiai: fotosintezės procesas kaip literatūrinis pasakojimas. PDF

(Vilniaus universitetas)

15.00–15.15

Elona Petrošienė, Aldona Zimnachaitė. Integruota projektinė veikla biologijos, chemijos, lietuvių kalbos ir tikybos pamokose.

(Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla)

15.15–15.30

Irma Krivickienė, Vaidutė Kleivienė. Mokomųjų dalykų suliejimo galimybės organizuojant netradicinio ugdymo dienas Kėdainių r. Šėtos gimnazijoje. PDF

(Kėdainių r. Šėtos gimnazija)

 

II SEKCIJA. DALYKINĖS IR BENDROSIOS KOMPETENCIJOS TYRINĖJIMU GRINDŽIAMAME UGDYME  

A9 aud., GMTF

Moderuoja doc. dr. Viktorija Sičiūnienė 

13.30–13.45

Violeta Jazdgevičienė Lietuvių šneka valdomos paslaugos – projekto LIEPA rezultatai

(Lietuvos edukologijos universitetas) PDF

13.45–14.00

Eglė Stankevičienė. Inovatyvi skaitmeninė mokomoji priemonė geografijos pamokoms

(Lietuvos edukologijos universitetas) PDF

14.00–14.15

Gitana Čechamirienė. Inovatyvi skaitmeninė mokomoji priemonė biologijos pamokoms.

(Lietuvos edukologijos universitetas) PDF

14.15–14.30

Linas Stripinis, Viktorija Sičiūnienė. Statistinis tyrimas pasitelkus Google diską. (Lietuvos edukologijos universitetas) PDF

14.30–14.45

Aldona Klebonaitė, Marytė Trinkūnienė. Mokymosi tyrinėjant patirtis progimnazijos pradinėse ir aukštesniosiose klasėse. PDF

(Panevėžio r., Dembavos progimnazija)

14.45–15.00

Mindaugas Velmunskis. Mokymosi diferencijavimo ir individualizavimo galimybės gamtos ir žmogaus pamokose naudojant skaitmeninį turinį. PDF

(Vilniaus Simono Daukanto progimnazija)

15.00–15.15

Angelina Aldošina, Viktorija Sičiūnienė. Aplinkos, atliepiančios mokinio mokymosi stilių, matematikos pamokoje kūrimas. PDF

Lietuvos edukologijos universitetas

15.15–15.30

Rita Liubinienė1, Aušra Asakavičienė2, Jūratė Česnavičienė3. 5–10 klasių mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos raiška technologiniame ugdyme. PDF

(Kauno jėzuitų gimnazija1, Alytaus r. Miroslavo gimnazija2, Lietuvos edukologijos universitetas3)

 

15.30–15.45 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS 

A11 auditorija

Moderuoja doc. dr. Algimantas Rotmanas, doc. dr. Viktorija Sičiūnienė

 

Pažyma dėl dalyvavimo konferencijoje (PDF)

 

Nacionalinė mokslinė konferencija 

„Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas“

Įvyko 2014 m. spalio 24 d. (Konferencijos nuotraukos)

 

 

Informacija atnaujinta: 2015-11-11 12:30