GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Pedagoginių studijų baigiamieji darbai

PEDAGOGINIŲ STUDIJŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ REGLAMENTAS (doc)

PSBD reglamento pataisos (pdf)

PSBD paskutinis lapas  (doc)

 

PSICHOLOGIJOS PSBD tematika (DOC)

Kuruojanti dėstytoja - doc.dr. Julita Navaitienė (julita.navaitiene@leu.lt

SVEIKATOS UGDYMO PSBD tematika (DOC) 

Kuruojanti dėstytoja - doc.dr. Stasė Ustilaitė (stase.ustilaite@leu.lt

Studentai, norintys rašyti PSBD iš edukologijos, registruojasi Edukologijos katedros svetainėje

(Studentams, naudingos nuorodos, PSBD vadovo pasirinkimas).

Atsakinga dėstytoja yra doc.dr. Ilona Valantinaitė (el.p. ilona.valantinaite@leu.lt

2015-2016m.m. PSBD temos (DOC) 

 Iškilus neaiškumams, studentai turėtų kreiptis el. p. į Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedros vedėją doc. dr. Reginą Subotkevičienę (regina.subotkeviciene@leu.lt)

 

 PSBD GYNIMO TVARKARAŠTIS IŠTĘSTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS 

 Informatikos pedagogika 

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

V

2016-05-06

10.00

A10

 Bendrosios technologijos 

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

VI

2015-12-18

10.00

227

 Biologija

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

VI

2015-12-18

10.00

227

 Geografija 

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

VI

2015-12-18

13.00

227

 Technologijų pedagogikos 

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

VI

2015-12-18

13.00

227

 

PSBD GYNIMO TVARKARAŠTIS nuolaTINIŲ STUDIJŲ STUDENTAMS

Biologija

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

IV

2016-01-27

9.00

227


Geografija

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

IV

2016-01-28

9.00

302


Technologijų pedagogika, Bendrosios technologijos

Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

IV

2016-01-29

9.00

133

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dekanatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2015-10-29 12:48