GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Metodinės rekomendacijos

Biologijos studijų programa (pdf)

Geografijos studijų programa (pdf)

Matematikos studijų programa

Bakalauro BD reglamentas (pdf)

Cibulskaitė N., Pumputis D. 
Matematikos bakalauro ir magistro darbų rengimo metodinės rekomendacijos.
 
Vilnius: VPU leidykla, 2010. 112 p. ISBN 978-9955-20-564-7.

Technologijų pedagogikos studijų programa

Studijų darbų apipavidalinimo bendrieji reikalavimai (pdf)

Bendrieji reikalavimai bakalauro baigiamajam darbui (pdf)

Bakalauro baigiamojo darbo pateikimo gynimui tvarka  (pdf)

Informacija atnaujinta: 2014-02-05 13:37