GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Istorija

          

Kontaktai


Studentų g. 39, L309 kab. GMTF

LT-08106 Vilnius

Tel. (8 5) 275 22 34, vidaus – 1 255

El. p. gmtdk@leu.lt

 

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ DIDAKTIKŲ KATEDRA

 

GMT didaktikų katedra – naujas Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto padalinys, įkurtas 2012 m. gruodžio 29 d.  Jame sutelktas kolektyvas iš įvairių studijų programų didaktų – biologijos, fizikos, chemijos, geografijos, matematikos ir technologijų (bendrosios, pedagogikos technologijos ir informacinės). Katedroje dirba 14 dėstytojų. 3 iš jų profesoriai, 8 docentai, 3 lektoriai.

Katedros mokslinių tyrimų tematikos:

1. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas bendrojo ugdymo mokykloje: didaktinis aspektas;

2Mokytojų rengimas ir jų profesijos kompetencijų tobulinimas.

Atsižvelgiant į studijų programą, katedros mokslininkai dirba abejose temose.

Tyrinėjami įvairūs bendrųjų ir dalykinių kompetencijų aspektai - mokinių mokymosi motyvacija, IKT taikymas bendrojo ugdymo mokykloje, mokinių pasiekimų kiekybiniai ir kokybiniai aspektai, būsimųjų pedagogų stojimo motyvai, pedagoginės praktikos svarba, matematinio ir technologinio ugdymo gairės, pamokų planavimo ir organizavimo teoriniai ir praktiniai patarimai, mokymosi pažangos stebėjimas, specialiųjų poreikių mokinių mokymosi ypatumai, tarpdalykinių ryšių teoriniai ir praktiniai pagrindimai, bendrųjų kompetencijų formavimosi galimybės ugdymo turinyje.

Katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja įvairiuose Europos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamuose bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo aprūpinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamuose projektuose, tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslinėse konferencijose. Dauguma jų daktaro disertacijų moksliniai vadovai, moksliniai konsultantai, oponentai, daktaro disertacijos gynimo tarybos nariai, aktyvūs įvairių organizacijų, asociacijų bei draugijų nariai.

GMTD katedra organizuoja kasmetines nacionalines gamtamokslinio ugdymo konferencijas, palaiko tarptautinius bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių universitetais (Lilio, Bohemijos, Haidelbergo, Genujos, Vroclavo, Torūnės, Krokuvos, Usti nad Labem).

 Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedros kolektyvas 2013 m.

 

 

 Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedros atstovai 2015 m. kovo 4 d. vykusioje akcijoje "Lietuvai ir man".

 

2015 m. balandžio 1-2 dienomis vyko ENGAGE projekto seminaras gamtos mokslų mokytojams.

Seminaro akimirkos:
http://www.media.leu.lt/displayimage.php?album=716&pid=28102#top_display_media

 

2015 m. balandžio 7 d. Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas Rytas Šalna skaitė  paskaitą "Geografijos mokytojas: tarp iššūkių ir galimybių" geografijos studijų programos 3 kurso studentams bei į perkvalifikavimą atvykusiems mokytojams. LGMA prezidentas paminėjo esminius geografijos ir geografijos mokymo iššūkius, karjeros galimybes, aptarė geografijos mokytojų darbo mokykloje privalumus ir trūkumus bei pristatė Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos veiklą.  

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Regina Venckienė. Informacija atnaujinta: 2015-04-08 11:09