GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ
DIDAKTIKŲ KATEDRA
 

Įvykdyti projektai

Tarptautiniai projektai  

 

•    Europos Sąjungos FP7, SiS 2008, projektas action 2.2.1.1. Innovative methods in Science Education, Science-Teacher Education Advanced Methods, vykdytas 15 šalių 26 universitetų, tarp jų Lietuvos edukologijos universiteto, Projektas vykdytas 2009-2012.

  

 Nacionaliniai projektai

 

•    Ugdymo plėtotės centro (UPC) projekte: „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų amžiaus mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001. Projektas vykdytas 2011 m.

•    „Šviesos“ leidyklos projekte: „Šok“ serijos mokymo(si) priemonių 7-ai klasei rengimas. Projektas vykdytas 2008-2011 m. www.sokvadoveliai.lt

•    Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamas, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centro: „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Projektas vykdytas 2009-2012.  

•    Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių Lepidoptera rūšys. Lietuvos mokslo tarybos projektas nr. MIP-11347, Projektas vykdytas 2011–2012 m.

Informacija atnaujinta: 2014-02-14 13:54