GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Pedagoginis darbas užsienyje

Prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius

    Paskaitų ciklas „ Rozwój kartografii Litwy – Development of Lithuania Cartography“. Vroclavo universitetas (Lenkija). 2009 metai kovo 25 - 28.

 

Vadovavimas diplominiams darbams, gynimo tarybos komisijos narys

1.  Doc. Zenonas Gulbinas. Doktorantė Evija Terauda (Latvijos universitetas) apgynė daktaro disertaciją „Flows of chemical substances in Latvian pine forests ecosystems“ – 2008 m. sausio 17 d, Ryga – oponentas. 

 

Regioninės geografijos katedra, būdama Intensyvios Erasmus Programos partnerė (a partner in the Erasmus Intensive Program (IP) 2008 m. kovo 15-26 d. organizavo ir su kitais užsienio universitetais vykdė europinę intensyviąją programą (Lifelong Learning Programme, Erasmus - Intensive Programme (IP) tema: “Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai” (Title: Europe's socio-cultural borders - inherited perceptions and the modern landscapes). Programos vadovai  doc. S.Stanaitis ir Liublijanos universiteto doc. M. Krevs.

Programoje dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Portugalijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Slovėnijos, Ispanijos, Rumunijos, Lietuvos. Tyrimai vyko daugelyje Lietuvos pasienio (Ignalinos, Klaipėdos, Šilutės, Druskininkų savivaldybėse ir kt.) Projektas įvykdytas sėkmingai, medžiaga buvo publikuota internetiniuose tinklalapiuose ir išleista ataskaitų forma.

 

 

Stažuotės

Lekt. dr. R.Subotkevičienė. Portugalija. Azorų salos. Dalyvavimas Europinėje intensyvioje programoje (Lifelong Learning Programme, Erasmus - Intensive Programme (IP) tema: “Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai”, 2012 m. liepos mėn.

Programa, vykdoma ne Lietuvos Respublikos teritorijoje: „Gabių mokinių ugdymo sistema ir patirtis Sankt Peterburgo inovaciniuose ugdymo centruose“. Rengėjai: LEU PKTI, Socialinės geografijos ir turizmo katedra, Sankt Peterburgo Licėjus. 2012-06-27 – 2012-07-05 Sankt Peterburgas. Doc. dr. Darius Česnavičius programos rengėjas – ekspertas ir seminaro vadovas.

  Doc. dr. Zenonas Gulbinas Dalyvauta tarptautinės vertinimo komisijos darbe Latvijoje, vertinant studijų krypties „Architektūra ir statyba“ 15 aukštojo mokslo studijų programų 4 aukštojo mokslo institucijose: Latvijos universitete, Latvijos žemės ūkio universitete, Rygos technikos universiteto Liepojos padalinyje, Vidzemės taikomųjų mokslų universitete - 2012 m. kovo 11-18 d., Ryga, Latvija

 Doc. dr. Zenonas Gulbinas Tarptautinės vertinimo komisijos pirmininko darbas Latvijoje, vertinant studijų krypties „Architektūra ir statyba“ akademinę bakalauro studijų programą „Architektūra“ privačioje Rygos tarptautinėje ekonomikos ir verslo administravimo mokykloje - 2012 m. balandžio 25-26 d., Ryga, Latvija. 

 

Dalyvavimas ekspertinėje veikloje užsienyje

Prof. dr. Saulius Stanaitis. Torūnės Mikalojaus Koperniko universiteto (Lenkijos Respublika) Centrinės ir Vidurio Europos tyrimų centro mokslo tarybos narys.

Z. Gulbinas - Tarptautinės kraštovaizdžio ekologų asociacijos narys (International Association for Landscape Ecology – IALE

Z. Gulbinas - Šiaurės šalių hidrologų asociacijos narys (Nordic Association for Hydrology – NHF, Lietuvos skyriaus pirmininkas)

Prof. A. Stanaitis – Vloclaveko (Lenkija) mokslinės draugijos narys.

Informacija atnaujinta: 2013-12-06 20:15