GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo kursai

Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo kursai
 

DĖSTYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

Kvalifikacijos tobulinimo sritis

Vardas, pavardė

Seminaro pavadinimas, organizavusios institucijos pav.

Lietuvoje

Tarptautiniai, šalis

2012 m.

Profesinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras-konferencija GIS švietimui, UAB Hnit-Baltic

+

 

Saulius Stanaitis

I-ioje nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. LEU, 2012 m. lapkričio 23 d.

+

 

Regina Subotkevičienė

I-ioje nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. LEU, 2012 m. lapkričio 23 d.

+

 

Gintaras Brazauskas

ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ geografijos brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų mokymai. Nacionalinis egzaminų centras, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

+

 

Virginijus Gerulaitis

Seminare: „ArcGIS online – įdomioms ir naudingoms geografijos pamokoms.” Hnit-Baltic.

+

 

Marijus Pileckas

Dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2012 m. spalio 4-5 d.).

 

 

Jolanta Butkutė

Dalyvavimas I-ioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2012 m. lapkričio 23 d.).

+

 

VMA mokymai

Zigmas Kairaitis

Moodle studijų aplinka, LEU

+

 

Saulius Stanaitis

Moodle studijų aplinka, LEU

+

 

Regina Subotkevičienė

Moodle studijų aplinka, LEU

+

 

Jolanta Butkutė

Moodle studijų aplinka, LEU

+

 

Kalbų mokymasis

Zigmas Kairaitis

Užsienio kalbos kursai, LEU

+

 

 

Virginijus Gerulaitis

Anglų kalbos A1 lygio kursai. Language Academy

+

 

Mokslinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras Intelektinė nuosavybė, kūrybinės licencijos ir atviroji prieiga, LEU

+

 

Pedagoginės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Mokymai Infografika – skaitmeninės informacijos pateikimas ugdymo procese

+

 

Darius Česnavičius

Gabių mokinių ugdymo sistema ir patirtis Sankt Peterburgo inovaciniuose ugdymo centruose, LEU

 

Rusija

Gintaras Brazauskas

„Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija.

„Naujo pasaulio etiketas, kodėl mes elgiamės taip, kaip elgiamės“. LEU, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas

 

+

 

2013 m.

Profesinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras-mokymai Pagrindinio ugdymo geografijos modulinių programų rengimas ir įgyvendinimas, UPC

+

 

Saulius Stanaitis

Mokslinė – praktinė konferencija „Gamtamokslinis eksperimentas mokykloje: patirtis, problemos, perspektyvos“. 2013 m spalio 29 d.

 

II nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU. 2013 m lapkričio 22d.

+

 

 

+

 

Algimantas Česnulevičius

Mokslinė stažuotė

 

Vroclovo universitetas, Lenkija

Regina Subotkevičienė

Mokslinė – praktinė konferencija „Gamtamokslinis eksperimentas mokykloje: patirtis, problemos, perspektyvos“. 2013 m spalio 29 d.

 

II nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU. 2013 m lapkričio 22d.

+

 

 

+

 

Marijus Pileckas

Dalyvavimas nacionalinėje konferencijoje „GIS švietimui 2013“ (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2015 m. spalio 1 d.).

Dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2013 m. spalio 17-18 d.).

Dalyvavimas seminare «Управление трансграничными особо охраняемыми территориями: мониторинг, планы управления и природоохранный статус» (24 – 26 сентября 2013 г.,

Республиканский ландшафтный заказник «Озеры»)

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

Baltarusija

Jolanta Butkutė

Dalyvavimas II-ioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2014 m. lapkričio 22 d.).

+

 

Olga Titova

Mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU

+

 

Gintaras Brazauskas

Mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU.

+

 

VMA mokymai

Zigmas Kairaitis

Nuotolinių studijų kursų rengimas Moodle aplinkoje, LEU

+

 

Kalbų mokymasis

Zigmas Kairaitis

Užsienio kalbos kursai, LEU

+

 

Mokslinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras pagal ESF projekta Inovatyvių metodų diegimas

+

 

Saulius Stanaitis

Mokslometrijos įrankiai ir rodikliai, žurnalų cituojamumo rodikliai, aukštai vertinamų žurnalų paieška, Scopus duomenų bazė. LEU. 2013 m lapkričio 6d.

+

 

Regina Subotkevičienė

Mokslometrijos įrankiai ir rodikliai, žurnalų cituojamumo rodikliai, aukštai vertinamų žurnalų paieška, Scopus duomenų bazė. LEU. 2013 m lapkričio 6d.

+

 

Pedagoginės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Metodinis užsiėmimas pagal ESF projektą Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas).

+

 

Darius Česnavičius

Lenkijos kultūros ir gamtos paveldo objektai edukacinėse veiklose, Vilniaus Pilaitės gimnazija

 

 

Gintaras Brazauskas

ES struktūrinių fondų projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“

+

 

2014 m.

Profesinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras: Geografijos mokslo aktualijos: mokytojai mokslininkams, LMA

+

 

Saulius Stanaitis

Mokslinį konferencija „Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas“. 2014 m spalio 24 d.

 

Forumas XXI a. mokykla: mokymasis tiriant, LEU, 2014 balandžio 29 d.

 

Nacionalinė konferencija „GIS švietimui 2014“ Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2014 m. spalio 1 d.

 

III nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU. 2014 m lapkričio 21d.

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

Regina Subotkevičienė

Mokslinį konferencija „Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas“. 2014 m spalio 24 d.

 

Forumas XXI a. mokykla: mokymasis tiriant, LEU, 2014 balandžio 29 d.

 

Nacionalinė konferencija „GIS švietimui 2014“ Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2014 m. spalio 1 d.

 

Socialinės partnerystės forumas „Pedagogų rengimas universitete ateičiai“. VU, 2014 m lapkričio 20 d.

 

III nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU. 2014 m lapkričio 21d.

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

Zenonas Gulbinas

„Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimai nuo 2014 m“. (Organizatorius  UAB „Mokesčių srautas“) . Lektoriai: Advokatų kontoros SORAINEN teisininkės Aušra Mudėnaitė, Jolita Komičiūtė, Asta Augutytė ir Vilniaus Visuomenės sveikatos centro skyriaus vedėjas Raimondas Vaidginas. 2014 m. kovo 6 d. 2.

+

 

Gintaras Brazauskas

Konferencija  „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“. LEU

 

+

 

Marijus Pileckas

Dalyvavimas seminare „Teritorijų planavimas, sklypų formavimas ir statyba nuo 2014 m. sausio 1 d.“ (Vilnius, viešbutis „Artis“, 6 akad. val., 2014 m. vasario 12 d., seminarą rengė UAB „Mokesčių srautas“, seminaro dalyvio pažymėjimas Nr. 14.02.12. – EK 22)

Dalyvavimas nacionalinėje konferencijoje „GIS švietimui 2014“ (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2014 m. spalio 1 d.).

Dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2014 m. spalio 2-3 d.).

Dalyvavimas III-ioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2014 m. lapkričio 21 d.).

Dalyvavimas seminare “Management of Alytus-Grodno region transboundary protected areas and promotion of their integration into Pan-European ecological network”(December 1011, 2014, Liškiava)

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva

Dainius Kulbickas

„Dirvožemio dangos ypatumai Lietuvos pajūryje“, Lietuvos dirvožemininkų draugija

+

 

Olga Titova

Mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU

+

 

Jolanta Butkutė

Dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2014 m. spalio 2-3 d.).

Dalyvavimas III-ioje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2014 m. lapkričio 21 d.).

„Designing map with ArcGis“ Išklausyti Esri vedami kursai, gautas pažymėjimas

+

 

+

 

 

+

 

 

VMA mokymai

Zigmas Kairaitis

Dėstytojo dalyvavimas virtualiame seminare, MRU

+

 

Kalbų mokymasis

Zigmas Kairaitis

 

 

 

Mokslinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras Socialinio tyrėjo mokykla, LEU

+

 

Pedagoginės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Forumas XXI a. mokykla: mokymasis tiriant, LEU

+

 

Regina Subotkevičienė

Seminaras „Gabių mokinių ugdymo gairės“. LEU, 2014 m kovo 26 d.

 

Seminaras „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje (įtraukusis ugdymas). LEU, 2014 m balandžio 30 d.

+

 

+

 

Gintaras Brazauskas

Europos tarybos „PESTALOZZI“ kvalifikacijos tobulinimo programos seminare „Demokratiškumo ugdymas pasitelkiant socialinius tinklus“. LEU

Konferencijoje „Lyderystės skatinimas  Lietuvoje“. Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų  ugdymo centras.

+

 

2015 m.

Profesinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras-konferencija GIS švietimui, UAB Hnit-Baltic

+

 

Saulius Stanaitis

Mokslinė konferencija „Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas“. 2015 m spalio 20 d.

 

IV mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU. 2015 m lapkričio 20d.

 

Seminaras-konferencija GIS švietimui, UAB Hnit-Baltic, Vilnius, Valdovų rūmai, 2015 m gruodžio 4d.

+

 

 

+

 

 

+

 

 

Algimantas Česnulevičius

Mokslinė stažuotė

 

Vroclovo universitetas, Lenkija

Regina Subotkevičienė

Seminaras „Mokinių gamatamokslinės motyvacijos ugdymas taikant socialiai reikšmingas mokslo naujoves“. LEU, 2015 m sausio 23 d.

 

Seminaras „Mokinių gamatamokslinės motyvacijos ugdymas taikant socialiai reikšmingas mokslo naujoves“. LEU, 2015 m balandžio1-2 d. d.

 

Seminaras „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“. UPC, Vilnius, 2015 m vasario 19 d.

 

Metodinė diena (6 akad. val.) „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“ UPC, Vilnius, 2015 m rugpjūčio 26 d.

 

Mokslinė konferencija „Gamtamokslinis, matematinis ir technologinis ugdymas: studijos ir mokymas“. 2015 m spalio 20 d.

 

IV mokslinė konferencija „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, LEU. 2015 m lapkričio 20d.

 

Seminaras-konferencija GIS švietimui, UAB Hnit-Baltic, Vilnius, Valdovų rūmai, 2015 m gruodžio 4d.

 

Seminaras „Kaip išliekant savimi būti geru vadovu ir mokytoju?“, UAB „Šviesa, Vilnius, 2015 m gruodžio 10 d.

+

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

 

+

 

Gintaras Brazauskas

ES SF projekto „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“. VBE kriterinio vertinimo lygių aprašų pagal dalykus (geografijos) mokymai. Nacionalinis egzaminų centras, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

+

 

Marijus Pileckas

Išlaikytas egzaminas ir gautas teritorijų planavimo vadovo atestatas (atestato Nr. TVP 0043, išduotas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2015 m. lapkričio 6 d., specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšys: savivaldybės, vietovės lygmenų saugomų teritorijų specialiojo teritorijų dokumentai).

Išklausyti internetiniai GIS kursai „Going Places with Spatial Analysis“ (16 valandų, kursai pabaigti 2015 m. spalio 1 d., baigimo sertifikatas https://esri.udemy.com/certificate/UC-30872GBV/).

Dalyvavimas nacionalinėje konferencijoje „GIS švietimui 2015“ (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2015 m. spalio 7 d.).

Dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2015 m. spalio 8-9 d.).

Dalyvavimas konferencijoje „GIS – paprasta ir atvira, 2015“ (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2015 m. spalio 29 d.).

Dalyvavimas IV-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2015 m. lapkričio 20 d.).

Dalyvavimas X-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga“ (Vilnius, LEU GMTF, 2015 m. lapkričio 20 d.).

+

 

Jolanta Butkutė

Dalyvavimas IV-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2015 m. lapkričio 20 d.).

+

 

VMA mokymai

Zigmas Kairaitis

Kontrolinių užduočių rengimas Moodle aplinkoje, LEU

+

 

Kalbų mokymasis

Zigmas Kairaitis

 

 

 

Mokslinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras Trys grindžiamosios teorijos versijos, kaip taikyti, LEU

+

 

Regina Subotkevičienė

Seminarų ciklas (2015 m rugsėjo – gruodžio mėn., Socialinio tyrėjo mokykla, Kaunas):

Literatūros apžvalgos tipologija

Max van Manen fenomenologijos bruožai: epoche-redukavimas

Max van Manen fenomenologijos bruožai:penki redukcijos tipai

Trys griniamosios teorijos versijos

Klausimyno parengimas nuo... iki.

Mišrus tyrimas

Kiekybinis ar kokybinis tyrimas?Kokį kokybinio tyrimo metodą pasirinkti?

 

Metodologinis seminaras „Trys Grindžiamosiso teorijos versijos: kaip taikyti?“ LEU, 2015 lapkričio 12 d.

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

Pedagoginės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymas

+

 

Darius Česnavičius

Education for sustainable development in the light of climate change and human rights. How to educate students life skills,

Quarter Mediation, Olandija

 

Portugalija

Regina Subotkevičienė

Seminaras „Tyrinėjimu grįstas geografijos mokymas“. UAB „Šviesa“, 2015 m kovo 26 d.

 

Seminaras „Kritinio mąstymo ugdymas“. UAB „Šviesa, 2015 m tuksėjo 23 d.

+

 

 

+

 

2016 m.

Profesinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras: Geografijos mokslo aktualijos: mokytojai mokslininkams, VU

+

 

Saulius Stanaitis

Seminaras „Į studentus orientuotų studijų organizavimas – studijų ir vertinimo metodai“. LEU, Akademinių reikalų direkcija, 2016 m

+

 

Regina Subotkevičienė

Seminaras „Į studentus orientuotų studijų organizavimas – studijų ir vertinimo metodai“. LEU, Akademinių reikalų direkcija, 2016 m

+

 

Gintaras Brazauskas

„Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“ . Ugdymo plėtotės centras

 

+

 

Marijus Pileckas

Išklausyti kursai „ArcGIs Online pagrindai“ (Vilnius, ESRI autorizuotas mokymo centras, 2016 m. kovo 3 d., kursų trukmė 4 val.).

Išklausyti internetiniai GIS kursai „Do-It-Yourself Geo Apps“ (16 valandų, kursai pabaigti 2016 m. rugpjūčio 16 d., baigimo sertifikatas https://esri.udemy.com/certificate/UC-64HGQSLZ/).

Dalyvavimas nacionalinėje konferencijoje „GIS švietimui 2016“ (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2016 m. spalio 5 d.).

Dalyvavimas Lietuvos ESRI vartotojų konferencijoje (Vilnius, „Karolinos“ konferencijų centras, 2016 m. spalio 6-7 d.).

Dalyvavimas V-oje nacionalinėje mokslinėje konferencijoje „Geografija: mokslas ir edukacija“ (Vilnius, LEU GMTF, 2016 m. lapkričio 25 d.).

+

 

VMA mokymai

Zigmas Kairaitis

Testų rengimas Moodle aplinkoje, LEU

+

 

Saulius Stanaitis

Testų rengimas Moodle aplinkoje, LEU

+

 

Regina Subotkevičienė

Testų rengimas Moodle aplinkoje, LEU

+

 

Kalbų mokymasis

Zigmas Kairaitis

Anglų kalbos kursai

+

 

Mokslinės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Seminaras Fenomenologinis tyrimas edukologijoje: M. Van Manen‘o versija

+

 

Regina Subotkevičienė

Seminarų ciklas „Interviu kokybė: siekiniai ir mokymosi per praktikavimąsi patirtys“ .  Socialinio tyrėjo mokykla, Kaunas,  2016 m sausio – gegužės mėn.

 

+

 

Pedagoginės kompetencijos tobulinimas

Zigmas Kairaitis

Kursas Pedagoginės psichologinės žinios, VDU

+

 

Zenonas Gulbinas

Seminaras „Į studentus orientuotų studijų organizavimas – studijų ir vertinimo metodai“. LEU, Akademinių reikalų direkcija.

+

 

Regina Subotkevičienė

Seminaras „Klasės sutelkimo stiprinimas: nuo grupių iki komandos“. UAB „Šviesa“, Vilnius, vasario 2 d.

+

 

Darius Česnavičius

Modernus mokytojas-saugi mokinio ateitis,

Vilniaus Pilaitės gimnazija

+

 

Jolanta Butkutė

Seminaras „Į studentus orientuotų studijų organizavimas – studijų ir vertinimo metodai“. LEU, Akademinių reikalų direkcija.

+

 

 

 
1. 2003 m. spalio 9 – 11 d. remiant LR Švietimo ministerijai, LVMS fondui organizavo tarptautinę mokslinę konferenciją “Ekonominiai ir demografiniai pokyčiai bei švietimo problemos Rytų ir Vidurio Europoje. Konferencijoje dalyvavo Suomijos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos, Čekijos ir Lietuvos mokslininkai.
 
2. Būdama Intensyvios Erasmus Programos partnerė (a partner in the Erasmus Intensive Program (IP) 2008 m. kovo 15-26 d. organizavo ir su kitais užsienio universitetais vykdė europinę intensyviąją programą (Lifelong Learning Programme, Erasmus - Intensive Programme (IP) tema: “Europos socialinės kultūrinės sienos – tradicinis suvokimas ir modernieji landšaftai” (Title: Europe's socio-cultural borders - inherited perceptions and the modern landscapes). Programos vadovai  doc. S.Stanaitis ir Liublianos universiteto doc. M. Krevs.
Programoje dalyvavo dėstytojai ir studentai iš Portugalijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Slovėnijos, Ispanijos, Rumunijos, Lietuvos. Tyrimai vyko daugelyje Lietuvos pasienio (Ignalinos, Klaipėdos, Šilutės, Druskininkų savivaldybėse ir kt.) Projektas įvykdytas sėkmingai, medžiaga buvo publikuota internetiniuose tinklalapiuose ir išleista ataskaitų forma.
 
3. Prof. dr.  S. Stanaitis, doc. dr. D. Česnavičius kelis pastaruosius metus dalyvavo  projekte ”Pasienio ekonominis bendradarbiavimas Europinės integracijos kontekste” bendradarbiaujant su Lenkijos Respublikos Torūnės universiteto Europos integracijos ir regioninių tyrimų katedra. Pagrindinis koordinatorius ir vadovas prof. habil. dr. W. Kosiedowski.
 
4. Katedra bendradarbiauja su Didžiosios Britanijos Aberdeen’o, Rusijos Maskvos Lomonosovo, Čekijos Respublikos Usti nad Labem, Lenkijos Respublikos Torūnės, Vroclavo universitetais, kurių dėstytojai ir katedros darbuotojai keičiasi darbo vizitais, atvažiuoja skaityti paskaitų, dalyvauja mokslinėse programose.
 
 Užsienio mokslininkų vizitai Lietuvoje
-    mokslinės stažuotės, komandiruotės:

1.    Prof. habil. dr. Barbara Miševska, dr. Pawel Brezden, Vroclavo universitetas, Lenkija, 2006 m. birželio mėn. 15 – 20 d.
2.    Prof. habil. dr. Wojciech Kosiedowski, Torūnės universitetas, Lenkija, 2006 m. gegužės mėn. 20 – 25 d.
3.    Prof., hab. dr. J. Loboda, prof., hab. dr. W. Hasinki. Vroclavo universitetas, Lenkija, 2007 m. birželio mėn. 25 – 30 d. 
4.    Doc., dr. A. Ignasiak – Szulc. Torūnės universitetas, Lenkija, 2007 m. rugsėjo mėn. 15 – 20 d.
5.    Prof., hab. dr. W. Kosiedowski. Torūnės universitetas, Lenkija, 2007 m. gruodžio mėn. 4 – 10 d.
6.    Doc. dr. I. Farsky, doc. dr. M.Bursa. Usti nad Labem universitetas. Socrates Erasmus programa. Čekijos Respublika, 2008 m. vasario mėn. 
7.    Prof., hab.dr. W.Kosiedowski, doc., dr. A. Ignasiak – Szulc. Torunės universitetas, Lenkija. Socrates Erasmus programa. 2008 m. gegužės ir rugsėjo mėn.
8.    Prof. Dorota Chudy - Hyski , prof. Anna Staszewska. Kotowice School of Economics. Lenkija. Erasmus teacher exchange.  2012 m. sausio 25 d. vasario 1 d.
 

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-01-19 09:54