GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Mokslinės veiklos kryptys

Geografijos ir turizmo katedros moksliniai tyrimai vykdomi šiose tematikose:

 

 

Fiziniai mokslai (000P)

Geografija (06P)
Gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei regioninės socialinės transformacijos Lietuvoje.

 

Socialiniai mokslai (000S)
Edukologija (07S)

"Lietuvos švietimo politika Europos ir kitų šalių raidos scenarijų kontekste" vadovė doc. R.Venckienė.  Vykdoma nuo 2015 m.

 Geografijos edukacija: metodologija ir technologijų plėtotė.

Geography Education: methodology and technology development

 

Atliktų mokslinių tyrimų tematika

  1. Edukologijos metodologija mokslinių tyrimų raidos kontekste.
  2. Geografinio mentaliteto ugdymas ir geografinės didaktinės kompetencijos.
  3. Lietuvos regioninė transformacija: geodemografiniai ir socialiniai pokyčiai.
  4. Lietuvos turizmo potencialo geografinis sąlygotumas.
  5. Tarpvalstybiniai socialiniai ekonominiai tyrimai pasienio regionuose.

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-01-18 10:20