GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Mokslinės konferencijos

VI - nacionalinė mokslinė konferencija "Geografija: mokslas ir edukacija" 2017 m. lapkričio 24 d. 

Daugiau informacijos rasite adresu http://leu.lt/lt/leu_nk2017/nk2017gme/nk2017gme_pradzia.html

 

Studentų konferencija 2016 m. gegužės 5 dieną.

Kvietimas (doc.)

Reikalavimai pranešimams (doc.)

Sąrašas (doc.)

 

 Studentų konferencijos komisijos

 

Gamtinės geografijos sekcija:

doc. dr. Zenonas Gulbinas

doc. dr. Virginijus Gerulaitis

 

 Edukacinės geografijos sekcija:

doc. dr. Zigmas Kairaitis

doc. dr. Regina Subotkevičienė

 

 

2014 metais lapkričio 21 dieną Geografijos ir turizmo, Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikos katedros ir Geografijos edukacinių tyrimų centras organizuoja III -ąją nacionalinę mokslinę konferenciją" Geografija: mokykla, studijos, mokslas".

 

Kvietimas dalyvauti konferencijoje  (doc.)

Konferencijos organizacinis komitetas (doc.)

Registracija į konferenciją 

http://www.leu.lt/lt/leu_nk2014/nk2014_geografija/nk2014gme_registracija.html

 

 

2013 metų lapkričio 22 dieną Geografijos ir turizmo katedra ir naujai suformuotas Geografijos edukacinių tyrimų centras sėkmingai organizavo II-ąją nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“, kurios pagrindu bus išleistas pirmojo Lietuvoje mokslinio edukologinio geografinio almanacho „GEOGRAFIJA IR EDUKACIJA“ 2-asis numeris.

 

2012 metų lapkričio 23 dieną Geografijos ir turizmo katedra ir naujai suformuotas Geografijos edukacinių tyrimų centras organizavo nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokykla, studijos, mokslas“. Konferencijoje perskaityta 21 pranešimas. Pranešimų pagrindu 2013 metais išleistas pirmasis Lietuvoje mokslinis edukologinis geografinis almanachas „GEOGRAFIJA IR EDUKACIJA“. Mokslo almanachas (1). Edukologija, Vilnius, 2013.

 

 
Gili tradicija rengti Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto studentų, magistrantų ir doktorantų kasmetinę mokslinę konferenciją. Ši iniciatyva, kilusi iš Studentų mokslinės draugijos (SMD) veiklos, nuolat plečiasi ir įgauna naujus bruožus. Nuo 1998 metų mokslinę studentų veiklą, konferenciją kuruoja geografai. Šiuo metu konferencijoje dalyvauja ne tik bakalauro ir magistrų studijų pakopos studentai, bet LEU bei kitų universitetų doktorantai. Pastebima, kad dalyvių ratas ir toliau plečiasi, konferencijoje dalyvauja aktyvių geografijos mokytojų – LEU absolventų parengti bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Pastarųjų 4 metų naujas konferencijos akcentas – pasirodęs pranešimų santraukų leidinys. Jame atsispindi ne tik pranešimų tematika ir aktualios problemos, bet ir tiriamieji darbai, naujausi mokslo pasiekimai ir jų įgyvendinimas.

Konferencijoje pranešimai parengiami remiantis katedros atliekamais moksliniais tyrimais bei problematika. Pranešimuose nagrinėjama tokia gamtinės geografijos tematika: Lietuvos paviršius; Žemės drebėjimai; klimato atšilimas; vandenys; nacionaliniai, regioniniai parkai, kitos saugomos teritorijos; ekologija; rekreacija; UNESCO paveldas ir kt. Socialinės geografijos tematikai skirtuose pranešimuose nagrinėjama: Lietuvos gyventojai ir gyvenvietės; savivaldybių geografija; Klaipėdos uosto veikla; energijos ištekliai; įvairių šalių žemės ūkis ir kt. Geografijos edukologijai skirtuose pranešimuose nagrinėjama: pirmasis lietuviškas geografijos vadovėlis; mokyklų ir mokinių kaita; mokykliniai brandos egzaminai; mokinių su negalia integracija; virtuali edukacinė aplinka; pažinimo vizualizacija ir kt. Turizmo vadybai skirti šie pranešimai: edukacinis turizmas; turizmo inovacijos; įvairių teritorijų turistinis patrauklumas; vandens turizmas; piligrimystė ir kt.

Reikia manyti, jog ši mokslinė konferencija, parengti, recenzuoti ir atspausdinti pranešimai pasitarnaus studentų, magistrantų ir doktorantų mokslinio tyrimo ir edukologinių kompetencijų ugdymui, jų kritiniam mąstymui bei dialoginės komunikacijos plėtojimui.

Ilgalaikiai konferencijos geografijos sekcijų kuratoriai

Doc. Zigmas Kairaitis

Doc. Darius Česnavičius

 

 

Svečių plenariniai pranešimai fakulteto bendruomenei 2006-2011 m.
NATURA 2000. Saugomų teritorijų tinklas Lietuvoje (2006)
Algirdas Klimavičius (LR AM Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas)
ES mokslinių tyrimų programos ir jų teikiamos galimybės (2007)
Dr. Aistė Vilkanauskytė (Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra)
Šiuolaikiniai geomorfologiniai procesai glacialinėje ir periglacialinėje zonose (2008)
Prof. Algimantas Česnulevičius (LEU Geografijos ir turizmo katedra)
Sprogmenų ir į juos panašių junginių toksiškumas bei jo mechanizmai (2009)
Prof. Narimantas Čėnas (LEU Fizikos ir chemijos katedra, Biochemijos institutas)
Meteorologiniai reiškiniai Lietuvoje (2010)
Dr. Audronė Galvonaitė (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Klimatologijos skyriaus vedėja)Į Himalajus per musoną. GMF Biosistematikos tyrimų grupės lauko darbai Indijoje, Utarakando valstijoje (2011)
Prof. Jonas Rimantas Stonis (LEU Biologijos katedra)
Sužinok, ko verta donorystės dovana (2012)
Rasa Pekarskienė (Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Komunikacijos skyriaus vedėja)Sužinok, ko verta donorystės dovana (2013)
Rasa Pekarskienė (Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Komunikacijos skyriaus vedėja)

 

Geografų studentų mokslo darbų struktūra pagal tematiką ir studijų pakopas 2006-2011 m.

Pristatyti darbai gamtinės ir edukologinės geografijos tematika – 97

Pristatyti darbai socialinės geografijos ir turizmo tematika – 84

Mokslo darbus pristatė:

LEU  edukologijos doktorantūros studijų programos doktorantai - 6

LEU Geografijos studijų programos magistrantai - 53

LEU Geografijos studijų programos bakalaurai - 89

LEU Geografijos neakivaizdinių studijų programos bakalaurai - 30

Svečiai iš kitų institucijų - 3

 

Vadovaujantys studentų mokslo darbams geografijos katedrų dėstytojai 2006-2011 m.(darbų sk.)

prof. A. Stanaitis

39

doc. Z. Kairaitis

19

doc. M. Mikalajūnas

9

doc. L. Olberkytė

4

prof. S. Stanaitis

13

doc. R. Kontvainas

19

doc. K. Švedas

8

lekt. M. Pileckas

4

prof. A. Česnulevičius

7

doc. J. Taminskas

12

doc. R. Krupickas

7

doc. Z. Gulbinas

3

prof. O. Pustelnikovas

5

doc. D. Česnavičius

10

doc. B. Petkevičienė

7

lekt. R. Subotkevičienė

1

prof. V. Baltrūnas

2

lekt. D. Kulbickas

10

doc. V. Gerulaitis

6

lekt. A. Birgelytė

1

Fakultete veikia studentų mokslinė draugija (SMD), kurios nariais yra ir geografijos studijų programos studentai. Draugijos tikslas – skatinti ir aktyvinti studentų mokslinę-tiriamąją veiklą, plečiant ir gilinant jų mokslo žinias, kompetencijas bei gebėjimus. SMD organizuoja studentų mokslinius renginius (konferencijas, seminarus, parodas), supažindina akademinę bendruomenę su draugijos veikla. Kasmet gegužės mėnesį vyksta SMD konferencija. Nuo 2009 m. leidžiama ir konferencijos medžiaga. Joje darbų santraukas publikuoja geografijos bakalaurai ir magistrai, geografijos edukologijos doktorantai, kitų institucijų jaunieji mokslininkai. Studentų darbai lygiavertiškai atspindi dvi kryptis: gamtinės ir edukacinės geografijos bei visuomeninės geografijos ir turizmo. Pastarųjų metų darbų tematika rodo, kad tiek gamtinės, tiek visuomeninės geografijos studentų darbai dažniausiai turi ir taikomąją edukacinės geografijos sritį.

 

SMD konferencijos pranešimų santrauka 2010 m. (pdf)

SMD konferencijos pranešimų santrauka 2011 m. (pdf.)

SMD konferencijos pranešimų santrauka 2012 m. (pdf.)

SMD konferencijos pranešimų santrauka 2013 m. (pdf.)

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta: 2017-09-29 18:38