GEOGRAFIJOS IR TURIZMO KATEDRA
 

Partneriai

2006 m. rugsėjo mėn. 7 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos geografijos mokytojų asociacija. Paskutinių kelerių metų bėgyje vykęs glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos geografijos mokytojų asociacija paskatino įvesti alternatyviai pasirenkamus kursus: Aktyvūs geografijos mokymo metodai; Geografinių didaktinių projektų metodika, Integruoto geografijos mokymo pagrindai, Vartojimo kultūros ugdymas per geografijos pamokas.

2007 m. rugsėjo mėn. 17 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su uždaraja leidybine akcine bendrove "ABO", leidžiančia gamtosaugos tematika leidinius ir laikraštį "Tėviškės gamta". Bendradarbiavimas su Gamtos bičiulių asociacija (GBA) ir laikraščio „Tėviškės gamta“ redakcija sąlygojo patobulinimą studijų programos pagrindų kursų: Lauko tyrimų metodika; Gyventojų ir gyvenviečių geografija; Kraštotyra ir turizmas; Lietuvos gamtinė geografija; Bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodologija.

2007 m. lapkričio mėn. 12 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lenkijos lietuvių draugija. Pastovūs kontaktai su Lenkijos Lietuvių Draugija padėjo pagrindus naujam alternatyviai pasirenkamam kursui Lietuvos etninės žemės ir jų problemos.

2008 m. spalio mėn. 1 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Gamtos bičiulių asociacija.

2010 m. sausio 5 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Aplinkos ministerijos saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentu. Bendradarbiavimo su Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentu dėka tobulinami studijų programos pagrindų kursai: Globalinės problemos, Aplinkosauga, privalomai pasirenkamas dalykas Kraštovaizdžio geografijos pagrindai, pasiūlytas naujas pasirenkamasis kursas Pasaulio saugomos teritorijos.

2010 m. gruodžio 1 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos kartografų draugijaBendradarbiavimas su Lietuvos kartografų draugija padėjo tobulinti studijų programos pagrindų kursus: Topografija, Kartografija, naujai pasiūlytas alternatyviai pasirenkamą kursas Taikomoji topografija.

 Bendradarbiaujama su darbdaviais ir socialiniais partneriais, teikiančiais pasiūlymus studijų programos tobulinimui.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Saulius Stanaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Jolanta Butkutė. Informacija atnaujinta: 2013-10-01 08:16