BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Mokslinės stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo kursai

2012 m.  

 • K. Grinkevičius dalyvavo ES 7BP S-TEAM projekto vykdytojų susitikime-seminare Santiago de Compostela miesto (Ispanija) universitete. 2012 m. vasario 21-26 d. 
 • A. Kučinskienė dalyvavo 4-ame tarptautiniame simpoziume „Organinės medžiagos ir biogeniniai elementai vidaus ir jūrinėse vandenyse“ (Petrazavodskas, Karelijos respublika, Rusija).
 • P. Kurlavičius - The fourth workshop of the Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS); 5th - 7th February 2012 in Mikulov, Czech Republic.

2011 m.

 • J. R. Stonis lankėsi D. Britanijos Gamtos muziejaus (The Natural History Museum, Londonas) Entomologijos laboratorijoje. 2011 m. rugpjūčio 27 – rugsėjo 5 d.
 • J. R. Stonis, A. Remeikis lankėsi JAV Smitsono centro (Smithsonian Institution, Vašingtonas) Entomologijos laboratorijoje. 2011 m. lapkričio 16–30 d.
 • A. Kučinskienė dalyvavo 4-toje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Ežerų ekosistemos: biologiniai procesai, antropogeninė transformacija, vandens kokybė“ (Minskas, Baltarusija).

2010 m.

 • P.  Kurlavičius stažavosi Baltarusijos respublikos Vitebsko universitete, 2010 balandžio 10 – gegužės 10 d.
 • O. Motiejūnaitė – stažuotė Vokietijoje, dalyvavimas ekspertinėje veikloje ir pasidalinimas gerąja patirtimi rengiant Gamtos gidų programą, 2010 m. balandžio 26-30 d.
 • D. Dapkus, K. Grinkevičius – 7 BP projekto „Pažangių mokymosi metodų taikymas rengiant gamtamokslinės krypties mokytojus“ dalyvių susitikimas (seminaras), Stratklaido (Strathclyde) universitetas, Glazgas, Didžioji Britanija, 2010 m. spalio 12–15 d.
 • A. Navickaitė – International Teacher‘s Training Courses within the Baltic Sea Project (seminaras), Sonderburg, Danija, 2010 m. spalio 27–30 d.
 • A. Kučinskienė dalyvavo 4-toje Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje skirtoje prof. G.G. Vinbergo atminimui (St. Peterburgas, Rusija).

2009 m. 

 • Proscevičius J., Kleizaitė V. Involvement of species lilium candidum in breeding of lilies// XXIII International Eucarpia Symposium, Section Ornamentals „Colourful Breeding and Genetics“. Leiden, The Netherlands, August 31 – September 4, 2009. P. 146.

2008 m.

 • J. R. Stonis – tarptautinė ekspedicija Centrinėje Amerikoje, Kosta Rikoje, 2008 m. kovo 11–30 d.
 • A. Diškus – Pietų Amerikoje, Peru, 2008 m. spalio 11 d. – lapkričio 2 d.
 • J. R. Stonis – tarptautinė ekspedicija Centrinėje Amerikoje, Meksikoje, 2008 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 8 d.
 • A. Kučinskienė dalyvavo 2-jame tarptautiniame „Europos Didžiųjų ežerų simpoziume“, Roslagen, Nortalje, Švedija.
 • P. Kurlavičius - Čekijos žemės ūkio universitetas, EBCC. The third workshop of the Pan-European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS); Prague, 2th - 6th February 2008.
 • V. Semaška - Stažuotės ir seminarai žmogaus ekologijos klausimais, programoje: „Human Response to Environmental Stress; HRES“. Goteburgo universitetas (Švedija).

2007 m.

 • J. R. Stonis – Londono gamtos muziejaus Molekulinių tyrimų laboratorija, Entomologijos laboratorija ir Westminsterio universitetas, 2007 m. sausio 1–26 d., rugpjūčio 20 d. – rugsėjo 16 d.
 • D. Paškevičienė stažavosi Valladolido (Ispanija) universiteto Medicinos fakulteto Ląstelės biologijos, histologijos farmakologijos katedroje pagal Leonardo da Vinči programos paramos fondo dėstytojų mainų projektą „Žmogaus anatomijos studijų tobulinimas”, 2007 m. balandžio 17–25 d.
 • A. Kučinskienė dalyvavo 4-toje tarptautinėje konferencijoje „Biologinės  įvairovės tyrimai ir apsauga Baltijos regione“ (Daugpilis, Latvija).
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2014-12-19 15:45