BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Mokslinės veiklos rezultatai

Katedros mokslinės veiklos rezultatai skelbiami fakulteto mokslinės veiklos ataskaitose:

  • 2013 m. mokslinės veiklos ataskaita (PDF)

 

Dėstytojų mokslinės ir metodinės publikacijos:

MONOGRAFIJOS


 

A REVISION OF THE NEW WORLD PLANT-MINING MOTHS OF THE FAMILY OPOSTEGIDAE (LEPIDOPTERA: NEPTICULOIDEA). SMITHSONIAN CONTRIBUTION TO ZOOLOGY, 625 D. R. Davis, J. R. Stonis 2007 m.  212 psl.

Šioje monografijoje pirmą kartą taksonomiškai revizuojama Amerikos baltųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera*, Opostegidae) fauna, analizuojamos bei aprašomos morfologijos, biologijos ir geografinio paplitimo ypatybės, pateikiama nauja Opostegidae šeimos filogenija ir sistematika. Svarbiausias šio atlikto darbo bruožas – tyrimai remiasi labai gausia autorių arba jų kolegų surinkta kolekcine medžiaga iš JAV, Meksikos, Belizo, Karibų salų, Venesuelos, Kolumbijos, Ekvadoro, Brazilijos, Argentinos ir Čilės. Išaiškinta ir aprašyta viena nauja mokslui gentis ir 68 naujos mokslui rūšys; tai sudaro apie 75% visos regiono faunos.  Monografijoje 212 A4 puslapių, gausiai iliustruota j/b ir spalvotomis iliustracijomis (iš viso 503 paveikslai, 19 žemėlapių, o taip pat 2 lentelės). (*– Vabzdžiai, drugiai)

            

 

LIETUVOS ELACHISTIDAI (LEPIDOPTERA, ELACHISTIDAE) Virginijus Sruoga, Povilas Ivinskis 2005 m.  232 psl.

Monografijoje pateikti ilgamečių tyrimų duomenys apie vieną minuojančių drugių (Lepidoptera, Elachistidae) šeimą Lietuvos faunoje. Įvadinėse dalyse apžvelgta tyrimų raida Lietuvoje, išsamiai apra­šyti lauko ir laboratorinių tyrimų metodai. Pateikta apibendrinta žolinukų (Elachistidae) morfologijos ir biologijos apžvalga, sudarytos rūšių apibūdinimo lentelės. Pirmą kartą išsamiai ir apibendrintai aprašytos visos rūšys, pateiktos drugių išorės ir taksonomijai svarbių genitalinių struktūrų iliustracijos. Išvardinti visi Lietuvoje aptikti ir apibūdinti elachistidų individai, nurodant jų sugavimo vietą ir laiką. Be Lietuvoje aptiktų 39 žolinukų rūšių, knygoje pateikta dar 20 rūšių, kurios paplitusios kaimyniniuose kraštuose ir yra ieškotinos Lietuvoje. Knyga skiriama entomologams, pedagogams, biologijos studijų bakalauro, magistrantūros bei doktorantūros studentams ir visiems, kas domisi mūsų krašto gamta.

            

 

THE LEPIDOPTERA OF THE BRANDBERG MASSIF IN NAMIBIA. Esperiana Memoir 1  Ed. W. Mey 2004 m. 362 psl.

Ši monografija paskirta Brandbergo kalnų masyvo (Namibija, pietinė Afrika) Lepidoptera faunai. Vieno monografijos skyriaus autoriai – LEU Biologijos katedros mokslininkai (Stonis, R., Diškus, A., Mey, W. 2004. Tischeriidae. In: Mey, W. (ed.). The Lepidoptera of the Brandberg Massif in Namibia. Esperiana Memoir, 1: 39–51 Berlin). Šiame skyriuje aprašoma Namibijos mažųjų šeriuotaūsių (Tischeriidae) fauna, pateikiamos visų registruotų rūšių imago ir genitalinių struktūrų iliustracijos (iš viso 16 paveikslų).

             

 

NEPTICULOIDEA IR TISCERIOIDEA (LEPIDOPTERA) PASAULIO IR LIETUVOS FAUNOJE Rimantas Stonis (Puplesis), Arūnas Diškus  2003  512 psl.

Monografijoje pateikiami originalūs apibendrinti duomenys apie pasaulinę mažiausių mikrodrugių (Lepidoptera: Nepticulidae, Opostegidae ir Tischeriidae) įvairovę, morfologiją, taksonomiją, rūšių aprašymo ypatumus, trofinius ryšius bei geografinį paplitimą Žemėje. Pateikiamos svarbesnių strateginių žemės regionų (Centrinės ir Pietų Amerikos, Rytų ir Centrinės Azijos, Indostano ir Pietų Afrikos) originalios taksonominės apžvalgos bei naujai revizuojama Lietuvos mažųjų gaubtagalvių (Nepticulidae) fauna. Monografijoje aprašoma viena nauja Tischeriidae gentis (Astrotischeria gen. n.) ir virš 40 naujų mokslui rūšių, atrastų Portugalijoje, Tunise, Arabijos pusiasalyje (Omane), Indijoje, Nepale, Centrinėje Azijoje (Kopetdage ir Pamyro priekalnėse), Rytų ir Pietryčių Azijoje (Rusijoje, Japonijoje, Tailande), Pietų Afrikoje (Zimbabvėje, Pietų Afrikos Respublikoje), Pietų Amerikoje (Peru, Čilėje) ir kitur. Publikuojamas pirmasis pasaulio Nepticuloidea ir Tischerioidea taksonominis katalogas ir išsamus pasaulinės literatūros bibliografinis sąrašas. Įžangoje pateikiamas apibendrintas įvadas į sistematiką ir biologinės įvairovės tyrimus, smulkių Microlepidoptera tyrimų metodai ir patarimai tyrinėtojams, o knygos gale aptariamos kai kurių svarbesnių sąvokų ir terminų reikšmės entomologinėje literatūroje (parengė R. Stonis (Puplesis), J. Žvironienė). Ši mokslinė studija taip pat gali būti naudinga biologijos aukštųjų studijų (bakalauro ir ypač magistrantūros) studentams, studijuojantiems biologinės įvairovės, biogeografijos ir zoologijos (entomologijos) dalykus bei visiems besidomintiems biologinės įvairovės problemomis bei tyrimais.

             

VADOVĖLIAI


 

DARBO SU PAKETU STATISTICA PRADMENYS (I dalis) Algirdas Skirkevičius  2006 m.  198 p.

Vadovėlyje supažindinama su programų paketo STATISTICA langais, jų sandara ir tvarkymo priemonėmis. Aptartos visų keturių STATISTICA dokumentų rūšių (pradinių duomenų lentelės (Spreadsheet), suskaičiuotų rezultatų lentelės (Scrollsheet), grafikai, ataskaitos) langų meniu juostų komandos, įrankių juostų mygtukų funkcijos, konteksto meniu. Išnagrinėta pradinių duomenų lentelių sukūrimo technologija, jų užpildymas. Besimokantysis aprašytus veiksmus gali pakartoti savo kompiuteriu. Konkrečiais pavyzdžiais parodytas duomenų perkėlimas iš kitų programų į STATISTICA dokumentus ir iš jos į kitų programų dokumentus. Visi paaiškinimai iliustruoti. Aprašant daugumą komandų pateiktas ne tik jų pavadinimų vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą, bet kartu plačiau paaiškinta jų paskirtis. Knyga yra ne tik vadovėlis, bet ir programų paketo STATISTICA komandų žinynas, kurio pabaigoje pateiktas vartojamų anglų – lietuvių terminų žodynas kartu su statistikos terminais.             Vadovėlis skiriamas Lietuvos edukologijos universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų biomedicinos ir kitų mokslų specialybių bakalaurams, magistrams, doktorantams. Jis bus naudingas ir platesniam skaitytojų ratui, pradedančiam domėtis programų paketu STATISTICA.

             

METODINĖS IR MOKOMOSIOS PRIEMONĖS


 

ŽMOGAUS IR GYVŪNŲ FIZIOLOGIJA Algirdas Skirkevičius, Vytautas Semaška 2010 m. 20 psl.
            Nauja Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos kurso programa apima bendruosius fiziologinius dėsningumus, vykstančius atskirų bestuburių ir stuburinių gyvūnų grupių, įskaitant ir žmogų, organizmuose. Tikslas – supažindinti studentus su gyvūnų ir žmogaus organizmo funkcionavimo dėsningumais ir prisitaikymu prie aplinkos sąlygų. Pateikta Žmogaus ir gyvūnų fiziologiją studijuojančiajam rekomenduojama literatūra: vadovėliai ir kitos mokymosi priemonės, nurodytos svarbiausios interneto svetainės. Programa skirta Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto biologijos, taip pat ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo programų bakalaurantams, kurie studijuoja žmogaus ir gyvūnų fiziologiją.
             

 

VADOVAS LIETUVOS ŽIRGELIŲ (INSECTA, ODONATA) RŪŠIMS PAŽINTI Dalius Dapkus 2010 m. 44 psl.

Šioje metodinėje priemonėje aprašoma žirgelių (Insecta, Odonata) kūno sandara, pateikti Lietuvos žirgelių pobūrių, šeimų ir rūšių nustatymo raktai. Priemonė skiriama biologijos, taip pat ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo specialybių studentams, moksleiviams, mokytojams.
                         

 

ŽMOGAUS IR GYVŪNŲ FIZIOLOGIJA (Svarbios datos, Raida Lietuvoje, Literatūra) Algirdas Skirkevičius, Vytautas Semaška 2009 m. 124 psl.

Mokomojoje knygoje aprašytas dabartinis žmogaus ir gyvūnų fiziologijos supratimas ir skirstymas į atskiras disciplinas, jų nagrinėjamos problemos. Aprašyti svarbiausi žmogaus ir gyvūnų fiziologijos atradimai pagal jų priklausomybę atskiroms tyrimų kryptims. Nurodyti 136 autoriai, kurių darbai įvertinti Nobelio premijomis. Išnagrinėta žmogaus ir gyvūnų fiziologijos raida Lietuvoje. pateikti vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių sąrašai, sudaryti atsižvelgiant į atskiras žmogaus ir gyvūnų fiziologijos kryptis. Nurodyti svarbiausi mokslo žurnalai. Informacijai knygoje surasti sudarytos mokslininkų pavardžių rodyklės. Mokymo priemonė skirta Lietuvos edukologijos universiteto biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, kurie studijuoja žmogaus ir gyvūnų fiziologiją. Ji bus naudinga ir norintiems susipažinti su šios mokslo šakos raidos istorija.
            

 

ŠIKŠNOSPARNIAI LIETUVOJE IR JŲ APSAUGA Kazimieras Baranauskas 2008 m. 36 psl.

Pateikiama duomenų apie Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių įvairovę, gausumą bei paplitimą. Aptariama šikšnosparnių svarba ir vieta ekosistemoje. Kartu aprašoma šių žvėrelių biologija, ekologija ir kai kurie jų etologijos ypatumai. Aptariami šikšnosparnių apsaugos šiltuoju metų laiku ir žiemavietėse klausimai bei nagrinėjamos retų šikšnosparnių rūšių šalyje išsaugojimo perspektyvos.

            

 

BENDROSIOS HISTOLOGIJOS LABORATORINIAI DARBAI Rasa Bobinienė 2008 m. 52 psl.

Šiame leidinyje pateikiama žinių apie daugialąsčių organizmų epitelinio ir jungiamojo audinių mikroskopinę sandarą. Ši metodinė mokymo priemonė parengta pagal LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo studijų programą ir skirta biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo specialybės studentams. Leidinys gausiai iliustruotas spalvotais paveikslėliais, kas palengvins ir padės studentams įsiminti epitelinio ir jungiamojo audinių mikroskopinę sandarą.

             

 

KRAUJO MORFOLOGIJA IR FUNKCIJOS Ramunė Čepulienė 2007 m. 60 psl.

Šiame leidinyje aptariama kraujo sudėtis, kraujodara, kraujo savybės, funkcijos ir reikšmė žmogaus sveikatai. Pateikiama duomenų, padedančių suprasti kraujo tyrimo rodiklius. Mokymo metodinė priemonė „Kraujo morfologija ir funkcijos” skirta ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo, taip pat  biologijos specialybės studentams, besimokantiems Žmogaus anatomijos ir fiziologijos kursą. Leidinys taip pat gali būti įdomus visiems, besidomintiems žmogaus sveikata.

             

 

PERIFERINĖS NERVŲ SISTEMOS SANDARA Sudarė ir parengė Dalia Paškevičienė 2007 m. 32 psl.
            Mokymo metodinėje priemonėje „Periferinės nervų sistemos sandara” trumpai apžvelgta pagrindinio nervų sistemos nervinio audinio sandara. Aprašyta periferinės nervų sistemos struktūra: galvos ir nugaros nervų branduolių vieta centrinėje nervų sistemoje, nervinių skaidulų rūšys periferiniuose nervuose bei inervacijos sritys. Išsamiai išanalizuota autonominės nervų sistemos bei jos struktūrinių dalių – simpatinės ir parasimpatinės – sandaros ir funkcijos bendrieji bruožai bei esminiai skirtumai. Pabaigoje apžvelgta periferinės nervų sistemos vystymosi ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais bei adaptacija prie fizinių krūvių. Mokymo metodinė priemonė skirta žmogaus anatomiją besimokantiems biologijos, ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo, kūno kultūros bakalauro programų bei žmogaus biologiją studijuojantiems biologijos ir kūno kultūros magistro programų studentams.
             

 

MOKSLINIAI TYRIMAI BIOMEDICINOS MOKSLUOSE Vytautas Konstantinas Sirvydis 2006 m. 40 p.

Šiame leidinyje pagrindinis dėmesys sukoncentruotas mokslinio tyrimo darbų specifiškumui biomedicinos mokslų srityje. Taip pat šiame leidinyje pateikiami kai kurie praktiniai patarimai, susiję su mokslinio tyrimo darbų eiga, išradimais ir jų patentavimu, mokslo darbų (ataskaitų, magistro darbų, disertacijų) rašymo ir apiforminimo struktūra bei mokslinių publikacijų rengimo spaudai ypatumais. Manome, kad šis leidinys bus naudingas magistrantams, doktorantams ir visiems kitiems mokslo darbuotojams, pradedantiems savarankiškus tyrimus biomedicinos mokslų srityje. Nors šis leidinys yra orientuotas į biomedicinos mokslų srities tyrimus, tačiau jame yra daug bendrų mokslo metodologijos klausimų, galinčių praversti ir kitų mokslo sričių busimiems mokslininkams.

            

 

MEDŽIAGŲ APYKAITA ŽMOGAUS ORGANIZME Danius Vencius 2006 m. 106 p.
Ši mokomoji knyga parengta pagal kūno kultūros specialybės universitetinių bakalauro studijų Žmogaus fiziologijos kurso programą. Joje nagrinėjami pagrindiniai medžiagų apytakos klausimai – mityba, medžiagų pernešimas, kvėpavimas, šalinimas, energijos apykaita, termoreguliacija bei kiti klausimai.

             

 

STATISTIKA. PIRMIEJI ŽINGSNIAI Algirdas Skirkevičius 2005 m. 40 psl.

Mokymo priemonėje aprašyta darbo su paketu STATISTIKA pradžia (programų paketo paleidimas ir pradinių duomenų lentelės sukūrimas bei jos užpildymas). Knyga iliustruota. Žinios išdėstytos tokia tvarka, kad skaitytojas aprašytus veiksmus gali pakartoti savo kompiuteriu.Mokymo priemonė skirta Lietuvos edukologijos universiteto biologijos ir kitų biomedicinos mokslų studentams. Ji bus naudinga ir tiems skaitytojams, kurie pradeda domėtis programų paketu STATISTIKA.

             

 

EPITELINIAI AUDINIAI Dalius Dapkus 2004 m.  28 psl.

Šiame leidinyje aptariama epitelinio audinio sandara, klasifikacija, formavimasis ir regeneracija. Aprašoma histologinė technika ir laboratorinių darbų eiga. Ši mokymo priemonė skirta ekologijos ir gamtamokslinio ugdymo, taip pat  biologijos specialybių studentams Histologijos ir embriologijos kurso laboratoriniams darbams.

             

 

PASAULIO BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ. Įvadas į gyvūnų ir augalų įvairovės vertinimą Rimantas Puplesis 2002 m. 152 psl.

Knygoje pateikiami apibendrinti duomenys apie pasaulio biologinę įvairovę ir jos išsaugojimo svarbą, rūšių inventorizaciją, augalų ir gyvūnų paplitimo Žemėje netolygumus, svarbiausius biolo­ginės įvairovės centrus, pažymimas Lietuvos edukologijos universiteto mokslininkų entomologų įnašas į biologinės įvairovės tyrimus, atliekamus įvairiuose pasaulio regionuose. Duomenys gausiai iliustruoti grafikais ir nuotraukomis. Leidinio pratarmėje papildomai pateikiami Biologinės įvairo­vės dalyko studijų programos metmenys (parengė prof. J. Balevičienė ir prof. R. Puplesis), o leidinio gale taip pat aptariamos kai kurių svarbesnių sąvokų ir terminų reikšmės biologinėje literatūroje (parengė J. Žvironienė, R. Puplesis).             Leidinys skiriamas aukštųjų studijų – bakalauro studijų ir magistrantūros kurso studentams, studijuojantiems Biologinės įvairovės ir Biogeografijos dalykus, bei bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų mokytojams, taip pat visiems, besidomintiems gamta.

             

   

KITOS MOKSLINĖS PRIEMONĖS


 

JERUBĖ. PASLAPTINGA MIŠKŲ PAUKŠTĖ Gintaras Riauba 2007 m. 32 psl.

Kartu su Žemaitijos nacionalinio parko direkcija išleistoje knygelėje įvertintas jerubių (Bonasa bonasia) vietinių populiacijų gausumas ir buveinių pasirinkimo ypatumai Žemaitijos nacionalinio parko miškuose. Aprašyta Jerubės biologija, paplitimas Europoje ir Lietuvoje, apsauga.

             

 

PASAULIO ELACHISTIDAE (INSECTA: LEPIDOPTERA) TAKSONOMIJA IR PAPLITIMAS Virginijus Sruoga 2007 m. 28 psl.

Leidinyje pateikta habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Apibendrinti 15 metų vykdyti augalų lapus minuojančių mikrodrugių šeimos Elachistidae taksonominiai tyrimai. Leidinyje pateikta pagrindinių zoogeografinių sričių Elachistidae faunos paplitimo analizė.             

KITOS KNYGOS, KURIŲ SUDARYTOJAI AR RENGĖJAI YRA ESAMI IR BUVĘ BIOLOGIJOS KATEDROS DARBUOTOJAI


 

LIETUVOS RAUDONOJI KNYGA Vyr. red. Valerijus Rašomavičius   2007 m. 800 psl.

Tai daugelio autorių leidinys, tarp kurių – Biologijos katedros darbuotojai: Dalius Dapkus ir Kazimieras Baranauskas.             Leidinyje pateikiama informacija apie 767 gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą, paplitimą, būdingus biologijos ir ekologijos bruožus, populiacijų gausumą, grėsmes joms ir apsaugos būdus. Rūšių aprašai iliustruoti originaliomis nuotraukomis ir piešiniais, sudaryti paplitimo žemėlapiai. Leidinys skirtas visiems, besidomintiems biologine įvairove ir jos apsauga, ypač gamtos apsaugos specialistams, moksleiviams, studentams, pedagogams ir mokslo visuomenei.

             

 

EUROPOS SĄJUNGOS BUVEINIŲ DIREKTYVOS SAUGOMOS RŪŠYS Sud. Liutauras Raudonikis 2006 m. 104 psl.

Teksto apie žinduolius autorius – Biologijos katedros darbuotojas Kazimieras Baranauskas. Knyga parengta vykdant projektą „Nykstančios floros ir faunos rūšių bei jų buveinių apsauga, įgyvendinant CITES, Berno ir Bonos konvencijas bei susijusius ES teisės aktus”.       

 

LIETUVOS PERINČIŲ PAUKŠČIŲ ATLASAS  Red. Petras Kurlavičius  2006 m.  256 p.

Tai daugelio autorių leidinys, tarp jų – Biologijos katedros darbuotojas Gintaras Riauba.  Knygoje pateikiami Lietuvos ornitologų draugijos (LOD) didžiausio savo dalyvių skaičiumi 1995–2000 m. vykdyto Lietuvos perinčių paukščių atlaso projekto tyrimų rezultatai. Tyrimai atlikti naudojant pripažintą bei Tarptautinio paukščių apskaitų ir atlasų komiteto aprobuotą metodiką. Duomenys apie rūšių paplitimą pateikti žemėlapiuose, suskirstytuose į atlaso kvadratus (iš viso Lietuvoje yra 730 kvadratų). Leidinyje pateikiami visų Lietuvoje šiuo metu perinčių bei anksčiau perėjusių ir vėliau dėl įvairių priežasčių išnykusių paukščių paplitimo žemėlapiai. Nurodoma nacionalinių perinčių populiacijų gausa, porų perėjimo tankumas, veisimosi buveinės, vertingiausios ir tuo pačiu saugotinos populiacijos. Taip pat pateikiamos kai kurios žinios apie paukščius kaimyninėse šalyse. Aptariami paukščių faunos kitimo Lietuvoje dėsningumai. Leidinys skirtas pedagogams, moksleiviams, studentams, gamtosaugininkams, miškininkams, savivaldybių ekologams, mokslininkams ir kitiems, besidomintiems paukščių paplitimu ir jų faunos kitimu.

             

 

ŽINDUOLIŲ PAVADINIMŲ ŽODYNAS. Lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis Ats. red. Povilas Bluzma             2002 m.  436 psl.

Vienas iš teksto autorių – Biologijos katedros darbuotojas Kazimieras Baranauskas.  Pagrindinėje žodyno dalyje pateikta beveik 3,5 tūkst. žinduolių pavadinimų: visų būrių, šeimų, genčių ir dauguma šiuo metu pasaulyje žinomų žinduolių rūšių vardų – lotynų, lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Nurodomas gyvūnų dydis, paplitimas, žemesnių taksonų skaičius. Kiekviena nurodytų kalbų pateikiamos abėcėlinės rodyklės. Žodynas skiriamas biologams, mokytojams, vertėjams, studentams – visiems, kurie domisi gyvūnijos pasauliu.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2015-01-08 08:09