BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Mokslinės veiklos kryptys

Socialiniai mokslai (000S) Edukologija (07S)

Gamtos mokslų tarpdalykiniai ryšiai bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos atnaujintame mokymo turinyje.

 


Biomedicinos mokslai (000B) Biologija (01B)

Biologinės įvairovės funkcionavimas aplinkoje.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2013-02-28 14:10