BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Nuotolinės studijos

Nuotolinės studijos Lietuvos edukologijos universitete

Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakultete nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradedamos nuotolinės studijos (internetu). Tai puiki galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą ir bakalauro diplomą negalintiems ilgam laikui išvykti iš savo gyvenamosios vietos (Lietuvoje ar užsienyje) studijoms Vilniuje. Studijuojant nuotoliniu būdu studijų programa savo apimtimi ir turiniu niekuo nesiskiria nuo kitų studijų organizavimo būdų (nuolatinės, ištęstinės studijos) ir teikia tokias pačias kompetencijas. Tai studijų organizavimo būdas pagal tas pačias akredituotas studijų programas su lygiaverčiu joms diplomu. 

Stojimas vyksta tokia pačia tvarka kaip ir nuolatinėse studijose, tačiau jei pretenduojama į valstybės finansuojamą vietą reikia atvykti laikyti motyvacinio testo, kurio datos būna paskelbtos lamabpo svetainėje, kurioje registruojasi visi norisntys studijuoti, o taip pat ir mūsų universiteto tinklapyje Jeigu nepretenduojama į valstybės finansuojamą vietą studijų kaina semestrui yra 3819 litų.
Informacija apie pagrindinius priėmimo etapus ir datas pateikiama šiuo adresu - http://leu.lt/lt/stojantiesiems/stoj_bakalauro_studijos/bak_priemimo_salygos/bak_priemimo_etapai.html,
šiuo adresu taip pat pateikiami ir reikalingi stojimui dokumentai, bei mokėjimo rekvizitai įforminant stojimą.
 

BIOLOGIJA

Daugiau kaip 70 metų Lietuvos edukologijos universitete (buvusiame Vilniaus pedagoginiame universitete) rengiami biologijos specialistai.

 

Bakalauro studijos

Nuotolinių studijų mokymosi trukmė – 4 metai

Studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas dalyko pedagogikos, biologijos bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija.

 

Kodėl verta studijuoti šią programą?

Išskirtinumas, unikali gaunama kvalifikacija: rengiama biologo specialybei ir pedagogo profesijai.

 

Ko išmokstama?

Pažinti biologinę įvairovę ir įvertinti jos būklę; identifikuoti svarbiausias augalų, gyvūnų ir kitų organizmų sistemines grupes ir svarbesnes rūšis gamtoje, įgyjama žinių apie organizmų morfologiją, anatomiją, fiziologiją, ekologiją, genetiką, tarpusavio ryšius, svarbiausius biologinius procesus, šiuolaikines biotechnologijas, suformuojama evoliucinė pasaulio samprata. Įgyjami laboratorinio darbo, tyrimų gamtoje, biologinės analizės metodų naudojimo įgūdžiai.

 

Karjeros galimybės

Baigusieji šią specialybę:

  dirba gimnazijose, bendrojo ugdymo mokyklose biologijos mokytojais;

  tęsia studijas biologijos bei ekologijos ir aplinkotyros krypčių magistrantūroje, doktorantūroje;

  turi galimybę dirbti biologo darbą aplinkos apsaugos departamentuose ir kitose aplinkos apsaugos įstaigose, visuomenės sveikatos centruose, laboratorijose, individualiose ir valstybinėse įmonėse.

Pagrindiniai studijų dalykai

Augalų anatomija ir morfologija, bestuburių ir stuburinių zoologija, histologija ir embriologija, biofizika, biologinė chemija, biologijos didaktika, biologijos mokymo metodika, bendrijų ekologija, molekulinė biologija, žmogaus ir gyvūnų fiziologija, žmogaus anatomija, biotechnologijos pagrindai, mikrobiologija su virusologija, ekologija ir jos pasirenkamieji dalykai, evoliucijos teorija ir kt.

Praktikos

Atliekamos šios lauko praktikos: bestuburių ir stuburinių zoologijos, augalų morfologijos, stuomeninių augalų sistematikos, bendrijų ekologijos. Praktikos vyksta mokomojoje praktikų bazėje Trakų rajone, šalia Aukštadvario bei kitose biologine įvairove bei unikaliu kraštovaizdžiu pasižyminčiose Lietuvos ir užsienio vietose. Pedagoginės praktikos gali būti atliekamos ne tik Lietuvos, bet ir užsienio mokyklose, kitose Lietuvos ir užsienio institucijose.

 

KONTAKTAI:

Biologijos katedra

Studentų g. 39, 220 kab. LT-08106 Vilnius Tel. (8 5) 275 1813

El. p. remigijus.noreika@leu.ltTinklapis www.leu.lt

Skype: LEU.BIOLOGIJA

 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2014-02-10 11:57