BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Magistro darbai

Magistro darbo nuostatai (doc)


Siūlomos preliminarios magistro darbų temos

Prof. dr. Remigijus Noreika

 1. Kultūroje auginamų (pynimo pramonei arba energetiniams želdiniams skirtų) gluosnių (Salix L.) entomofauna.
 2. Pasirinktos teritorijos (valstybės saugomo parko, miesto ir t.t.) dendroflora (sumedėjusių augalų flora).
 3. Pasirinkto rajono ar teritorijos dieninių drugių fauna.
 4. Pynimo pramonei perspektyvaus (-yvių) pasirinkto (-ų) selekcionuoto (-ų) gluosnio (-ų) taksono (-ų) (rūšių, porūšių, veislių, klonų) morfologinės ir biologinės savybės ir jų produktyvumo įvertinimas trumpos apyvartos želdiniuose.
 5. Energetinių želdinių veisimui perspektyvaus (-yvių) pasirinkto (-ų) selekcionuoto (-ų) gluosnio (-ų) taksono (-ų) (rūšių, porūšių, veislių, klonų) morfologinės ir biologinės savybės ir jų produktyvumo įvertinimas trumpos apyvartos želdiniuose.
 6. Grakščiųjų keršasparnių (Lepidoptera, Gracillariidae) faunos, biologijos ir ekologijos tyrimai.

 

Prof. habil. dr.  J. R. Stonis, doc. dr. A. Diškus

 1. Pasirinkto rajono (vietovės) augalus minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauna.
 2. Ąžuolus minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauna ir taksonomija Lietuvoje.
 3. Beržus minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauna ir taksonomija Lietuvoje.
 4. Ulmus genties augalus minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauna ir taksonomija Lietuvoje.
 5. Kultivuojamus augalus minuojančių mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauna ir taksonomija Lietuvoje.
 6. Mažųjų šeriuotaūsių (Insecta, Lepidoptera, Tischeriidae) fauna ir paplitimas Lietuvoje (arba kai kuriuose šalies regionuose).
 7. Pasirinkto miesto (miestelio) parkuose aptinkamų mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) fauna.
 8. Pasirinkto rajono (vietovės) dieninių drugių (Insecta, Lepidoptera) rūšių įvairovė ir paplitimas.
 9. Pasirinkto rajono (vietovės) ir pasirinktos vabzdžių sistematinės grupės rūšių įvairovė bei paplitimas (kad pasirinkti šią temą, studentas turi turėti tiriamojo darbo įdirbį, būti gerai susipažinęs su tyrimo objektu, t.y. pasirenkama vabzdžių grupe). 

Prof. dr. V. Sruoga

Darbų tematika – „Vabzdžių ir kt. bestuburių gyvūnų įvairūs tyrimų aspektai“. Konkrečios temos aptariamos individualiai.


Prof. habil. dr. P. Kurlavičius

 1. N [paukščių] rūšies ekologijos ypatumai.
 2. Paukščių bendrijų tyrimai N teritorijoje.
 3. Paukščių panaudojimas biologinei indikacijai.
 4. Agrarinės aplinkosaugos priemonių poveikio [aplinkai, biologinei įvairovei] vertinimas.
 5. [N teritorijos, vandens telkinio] vandens kokybės vertinimas.
 6. [N teritorijos, miesto] oro kokybės vertinimas.
 7. Gali būti ir kitokios temos ekologijos klausimais.

Doc. dr. D. Dapkus

 1. Dieninių drugių fauna / paplitimas / bendrijų struktūra pasirinktoje saugomoje ar nesaugomoje teritorijoje / tam tikroje buveinėje;
 2. Pelkėms prieraišių dieninių ar naktinių drugių rūšių biologijos, ekologijos tyrimai;
 3. Naktinių drugių bendrijų struktūros tyrimai pasirinktoje saugomoje ar nesaugomoje teritorijoje / tam tikroje buveinėje;
 4. Žirgelių (Odonata) bendrijų struktūra pasirinktoje saugomoje ar nesaugomoje teritorijoje / tam tikroje buveinėje;
 5. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytos (-ų) vabzdžių rūšies (-ių) biologija ir ekologija. 

 

Lekt. R. Mackevičienė

 1. Moksleivių ir studentų fizinės  būklės (ūgis, kūno masė, KMI, gyvybinė plaučių talpa, kraujospūdis ir kt. rodikliai), fizinio aktyvumo, energijos eikvojimo tyrimai.
 2. Mitybos raciono vertinimas: mitybos režimas, energinės maisto medžiagos racione, maisto šaltiniai ir jų kokybė.
 3. Augalinės kilmės maistas mitybos racione, jo nauda organizmui. Maisto skaidulos ir jų reikšmė bei vieta mitybos racione, maisto skaidulų šaltiniai, maisto skaidulų tyrimo metodai.

Konkrečios temos aptariamos individualiai.


Doc. dr. J. Proscevičius

 1. Lelijų tarprūšinių hibridų citogenetinė analizė.
 2. Eksperimentinis poliploidinių formų kūrimas lelijų tarprūšiniuose hibriduose.

 Lekt. dr. J. Jankauskienė

 1. Fotosintetinių pigmentų kiekio ir kokybės pokyčiai lapuočių ir spygliuočių medžiuose esant sausrai
 2. Fotosintezės intensyvumą lemiančių parametrų pokyčiai lapuočių ir spygliuočių medžiuose veikiant sausrai.
 3. Hormoninės sistemos pokyčiai augaluose veikiant augimo reguliatoriais.
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2017-02-10 09:40