BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Magistrantūros programos

Biologija

Eil.             Nr.

Dalyko pavadinimas Kreditai Atestacijos
I. Pagrindiniai (gilinamieji) dalykai:
1. Makromolekulių funkcijos organizme 6 Egzaminas
2. Šiuolaikinės biotechnologijos 6 Egzaminas
3. Evoliucinės sistemos (magistrinis seminaras) 6 Egzaminas
4. Lietuvos augalija (magistrinis seminaras) 6 Egzaminas
5. Ekologinė genetika 5 Egzaminas
6. Imunologija 6 Egzaminas
7. Bioinformatika 8 Egzaminas
8. Žmogaus biologija 6 Egzaminas
9. Kraštovaizdžio ekologija 6 Egzaminas
II. Privalomai pasirenkamieji dalykai:
10. Lyginamoji anatomija 4

Suminis pažymys

11. Dendrologija ir ekonominė botanika 4 Suminis pažymys
12. Entomologija tyrimų plėtotės kontekste (magistrinis praktikumas) 4 Suminis pažymys
13. Stuburinių gyvūnų stebėsenos organizavimas (magistrinis praktikumas) 4 Suminis pažymys
14. Aplinkos politika 4 Suminis pažymys
15. Biologinių duomenų analizė 4 Suminis pažymys
III. Praktiniai mokslinio darbo dalykai:
16. Aplinkotyros mokslinis praktikumas 8 Egzaminas
17. Biologinė įvairovė su mokslo tiriamąja praktika 9 Egzaminas
18. Mokslo tiriamoji praktika 6 Suminis pažymys
19. Magistro darbo rengimas 6 Egzaminas
20. Magistro baigiamasis darbas 24 Darbo gynimas

 

Studijų programų aprašai:

Aplinkos politika

Biologinių duomenų analizė

Ekologinė genetika

Ekonominė botanika

Kraštovaizdžio ekologija

Makromolekulių funkcijos organizme

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2014-10-09 09:55