BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Bakalauro programos

Biologija 

Lietuvos SKVC sudaryta komisija Biologijos bakalauro (valstybinis kodas 61201B101) ir magistro (valstybinis kodas 62101B102) studijų programas vertino 2007 metais. Abi programos akredituotos be sąlygų iki 2014 metų gruodžio 31 dienos.

Eil.             Nr.

Dalyko pavadinimas Kreditai Atestacijos
I. Pagrindiniai  dalykai:
1. Bestuburių zoologija I 5 Egzaminas
2. Augalų anatomija 5 Egzaminas
3. Citologija, histologija ir embriologija 7 Egzaminas
4. Stebėtojo praktika 6 Suminis pažymys
5. Augalų morfologija* 6 Egzaminas
6. Bestuburių zoologija II 6 Egzaminas
7. Pedagogo asistento praktika I 3 Suminis pažymys
8. Biologinė statistika 4 Egzaminas
9. Mikologija ir algologija 5 Egzaminas
10. Stuburinių zoologija II 5 Egzaminas
11. Pedagogo asistento praktika II 3 Suminis pažymys
12. Stuomeninių augalų sistematika ir p. d. 6 Egzaminas
13. Stuburinių zoologija II ir p. d.* 6 Egzaminas
14. Pedagoginė praktika globojant mentoriui I 4 Suminis pažymys
15. Biologijos didaktika 5 Egzaminas
16. Biofizika 8 Egzaminas
17. Mikrobiologija su virusologija 3 Suminis pažymys
18. Augalų fiziologija I 3 Suminis pažymys
17. Specialybės lavinimo dalykų kursinis darbas 3 Suminis pažymys
18. Pedagoginė praktika globojant mentoriui II 5 Suminis pažymys
19. Biologijos mokymo metodika 3 Suminis pažymys
20. Augalų fiziologija  II* 4 Egzaminas
21. Žmogaus anatomija 5 Egzaminas
22. Žmogaus ir gyvūnų fiziologija ir p. d. 7 Egzaminas
23. Savarankiška  pedagoginė praktika 9 Suminis pažymys
24. Pedagogikos baigiamasis darbas 3 Suminis pažymys
25. Bendroji genetika I 3 Suminis pažymys
26. Molekulinė biologija 5 Egzaminas
27. Evoliucijos teorija 4 Egzaminas
28. Ekologija ir p. d. 6 Egzaminas
29. Biotechnologijos pagrindai 3 Suminis pažymys
30. Bendroji genetika II 3 Suminis pažymys
31. Bendrijų ekologijos p. d. 3 Suminis pažymys
32. Bioinformatika 6 Egzaminas
Nerašantiems baigiamojo darbo
33. Biologijos tyrimo metodai 6 Egzaminas
34. Mokslinio darbo metodologija 3 Suminis pažymys
II. Privalomai pasirenkamieji dalykai:

Biologijos pasirenkamasis dalykas  1

35. Kambariniai augalai 3 Suminis pažymys
36. Augalai interjere 3 Suminis pažymys
Stuomeningų augalų sistematikos
37. Zoologinės ekskursijos 3 Suminis pažymys
38. Lietuvos fauna 3 Suminis pažymys
Stuburinių zoologijos
39. Ekologinis monitoringas 3 Suminis pažymys
40. Papildomojo gamtamokslinio ugdymo didaktika 3 Suminis pažymys  
Žmogaus ir gyvūnų fiziologijos
41. Gyvūnų ekofiziologija 3 Suminis pažymys
42. Mitybos fiziologija 3 Suminis pažymys

Ekologijos

43. Darnus vystymasis 3 Suminis pažymys
44. Ekologinis monitoringas 3 Suminis pažymys
Bendrijų ekologijos
45. Augalų bendrijų ekologija 3 Suminis pažymys
46. Gyvūnų bendrijų ekologija 3 Suminis pažymys
Biologijos pasirenkamasis dalykas 2
47. Ornitologija 3 Suminis pažymys
48. Įdomioji entomologija 3 Suminis pažymys

 

Ekologija ir gamtamokslinis ugdymas 

Gamtos (2010 metais studijų programos pavadinimas pakeistas į Aplinkotyra ir gamtamokslinis ugdymas) programą (valstybinis kodas 61203B104) 2007 metais vertino SKVC sudaryta tarptautinė komisija. Programa akredituota be sąlygų iki 2014 metų gruodžio 31 dienos.

 

Eil.             Nr.

Dalyko pavadinimas Kreditai Atestacijos
I. Pagrindiniai  dalykai:
1. Botanika 5 Egzaminas
2. Zoologija I 5 Egzaminas
3. Citologija ir histologija 3 Suminis pažymys
4. Botanika, mikologija ir pasirenkamasis dalykas* 6 Egzaminas
5. Zoologija II ir pasirenkamasis dalykas* 6 Egzaminas
6. Stebėtojo praktika 6 Suminis pažymys
5. Žmogaus anatomija ir fiziologija 5 Egzaminas
6. Bendroji ekologija ir pasirenkamasis dalykas 7 Egzaminas
7. Pedagogo asistento praktika I 3 Suminis pažymys
8. Populiacijų ekologija* 6 Egzaminas
9. Ekologinių duomenų analizė 3 Suminis pažymys
10. Pedagogo asistento praktika II 3 Suminis pažymys
11. Kursinis darbas 3 Suminis pažymys
12. Dalyko pedagoginė praktika globojant mentoriui I 4 Suminis pažymys
13.

Dalyko mokymo metodika

3 Suminis pažymys
14. Bendrijų ekologija ir p.d.* 6 Egzaminas
15. Augalų fiziologija* 4 Egzaminas
16. Mikrobiologijos pagrindai 3 Suminis pažymys
17. Agroekologija 3 Suminis pažymys
18. Dalyko pedagoginė praktika globojant mentoriui II 5 Suminis pažymys
19. Globalinė ekologija ir p. d. 5 Egzaminas
20. Žmogaus ekologija ir aplinkosauga 5 Egzaminas
21. Molekulinė biologija 5 Egzaminas
22. Savarankiška pedagoginė praktika 9 Suminis pažymys
23. Pedagoginių studijų baigiamasis darbas 3 Suminis pažymys
24. Bendroji genetika 5 Egzaminas
25. Evoliucijos teorija 4 Egzaminas
26. Gyvūnų ekofiziologija 3 Suminis pažymys
27. Biogeografija 3 Suminis pažymys
28. IT ekologijoje 3 Suminis pažymys
Nerašantiems baigiamojo darbo
39. Aplinkotyra 6 Egzaminas
40. Mokslinio darbo metodologija 3 Suminis pažymys
II. Privalomai pasirenkamieji dalykai:
Botanikos  p. d.
41. Dekoratyviniai augalai 3 Suminis pažymys
42. Lietuvos flora 3 Suminis pažymys
Zoologijos p. d.
43. Lietuvos bestuburių fauna 3 Suminis pažymys
44. Lietuvos stuburinių fauna 3 Suminis pažymys
Bendrosios ekologijos p.d.
45. Ekologinis monitoringas 3 Suminis pažymys
46. Europos sąjungos aplinkos politika 3 Suminis pažymys
Bendrijų ekologijos p.d.
47. Augalų bendrijų tyrimų metodai 3 Suminis pažymys
48. Gyvūnų bendrijų tyrimų metodai 3 Suminis pažymys
Globalinės ekologijos p.  d.
49. Darnus vystymasis 3 Suminis pažymys
50. Europos sąjungos aplinkos politika 3  
III. Laisvai pasirenkamieji dalykai:
51. Augalai interjere 3 Suminis pažymys
52. Kambariniai augalai 3 Suminis pažymys
53. Ornitologija 3 Suminis pažymys
54. Žinduolių ekologija 3 Suminis pažymys

 

*Dalykai, kurių lauko praktikos vyksta vasaros metu.

Studijų programų aprašai:

Aplinkos monitoringas

Augalų anatomija

Augalų organografija

Augalų augimo fiziologija

Augalų fiziologija

Augalų bendrijų ekologija

Gyvūnų bendrijų ekologija

Bestuburių sistematika

Bioinformatika

Biologijos didaktika

Biologinė statistika

Ekologija

Evoliucijos teorija

Genetinio kintamumo ir stabilumo pusiausvyra

Kambariniai augalai

Lietuvos stuburinių fauna

Mikologija ir algologija

Mikrobiologija su virusologija

Molekulinė biologija

Paveldimosios informacijos variacijos

Stuburinių sistematika

Stuburinių zoologija

Stuomeninių augalų sistematika

 

 

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2014-10-09 09:33