BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Vykdomi projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

Projekto pavadinimas. Gamtos mokslų (biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias mokymo aplinkas.

Programa. Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-003.

Projekto vykdymo trukmė. 2011-11-21–2013-11-21.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas.

Vadovas. Doc. dr. Dalius Dapkus.

 

Projekto pavadinimas. Aukštos kvalifikacijos specialistų atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT. Plačiau »

Programa. Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“. Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002.

Projekto vykdymo trukmė. 2011-09-01–2014-01-30.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.

Vadovas. Prof. dr. Virginijus Sruoga.

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2013-03-01 10:16