BIOLOGIJOS IR CHEMIJOS KATEDRA
 

Įvykdyti projektai

Europos sąjungos struktūrinių fondų projektai

 Projekto pavadinimas Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9-12 klasių bendrųjų programų pagrindu. Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Mokymo personalo, dirbančio su lietuvių vaikais, gyvenančiais užsienyje, užsienio šalių piliečių vaikais, gyvenančiais Lietuvoje, ir kitų mokymosi poreikių turinčiais mokiniais kompetencijų tobulinimas“ – vykdytojas. Nr. VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-002. Pareiškėjas – LEU. Partneriai: VDU ir ŠU. Projektas vykdomas 2011-11-21–2014-02.

 

Projekto pavadinimas. Stabilaus jodo papildo įtaka kiaušinių maistinėms savybėms ir morfologiniams rodikliams.

Projekto vykdymo trukmė. 2008-01-01–2008-12-31.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas.

Vadovas. Prof. habil. dr. Vytautas Konstantinas Sirvydis.

 

Projekto pavadinimas. Gluosnių genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūros, genetinių išteklių atnaujinimo, dauginimo ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimo saugojimui Augalų genų banke.

Projekto vykdymo trukmė. 2004–2008 m.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.

Vadovas. Prof. dr. Remigijus Noreika.

 

Projekto pavadinimas. Natūralaus antioksidanto karotinoido likopeno poveikis paukščiams.

Projekto vykdymo trukmė. 2007-01–2007-12.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas.

Vadovas. Prof. habil. dr. Vytautas Konstantinas Sirvydis.

 

Projekto pavadinimas. Miško medžių ir krūmų genetinių išteklių išsaugojimas kintančios aplinkos sąlygomis.

Programa. Genetinės įvairovės tyrimas, vertingų genotipų atranka ir įvertinimas trumpos apyvartos želdinių kūrimui.

Projekto vykdymo trukmė. 2006–2007 m.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.

Vadovas. Prof. dr. Remigijus Noreika.

 

Nacionaliniai projektai

 

Projekto pavadinimas. Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių lepidoptera rūšys. Nr. MIP-11347. Programa. LMT, Mokslininkų iniciatyva parengti projektai.

Projekto vykdymo trukmė. 2011-06-07–2012-12-31.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas.

Vadovas. Habil. dr. Jonas Rimantas Stonis.

 

Tarptautiniai projektai

 

Projekto pavadinimas. Gamtos mokslų mokytojų mokymas pažangiais metodais.

Programa. 7-oji bendroji programa Pajėgumai (Mokslas visuomenėje). Nr. SIS-CT-2009-234870.

Projekto vykdymo trukmė. 2009-05-01–2012-05-01.

LEU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.

Vadovas. Doc. dr. Dalius Dapkus.

 

Projekto pavadinimas. Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai Baltijos regione.

Programa. Valstybinis mokslo ir studijų fondas.

Projekto vykdymo trukmė. 2009-04-10–2009-12-12.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.

Vadovas. Prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis.

 

Projekto pavadinimas. Strateginių regionų biologinė įvairovė. Naujos mokslui rūšys.

Programa. 3 etapas: evoliucinės tendencijos ir norminimas.

Projekto vykdymo trukmė. 2008-04-09–2008-12-20.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Pareiškėjas.

Vadovas. Prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis.

 

Projekto pavadinimas. Naujos filogenetinės hipotezės apie augalus minuojančius primityvius Lepidoptera Baltijos regione ir pasaulio faunoje remiantis molekuliniais duomenimis.

Projekto vykdymo trukmė. 2008-03-19–2008-12-12.

VPU statusas (pareiškėjas / partneris). Partneris.

Vadovas. Prof. habil. dr. Jonas Rimantas Stonis.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Remigijus Noreika. Informacija atnaujinta: 2014-12-19 14:40