GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Tarptautiniai partneriai

Austrija
 
Čekija

University of South Bohemia (CZ CESKE01)

 
Ispanija

 

Italija

University of Torino (I TORINO01)

 
Jungtinė Karalystė
 
Kinija
 
Latvija

Latvia University of Agriculture (LV JELGAVA01)

Daugvpils University (LV DAUGAVP01)
 
Lenkija
University of Wroclaw (PL WROCLAW01)
 

Portugalija

 
Rusija
 
Slovėnija
University of Ljubljana (SI LJUBLJA01)
 

Švedija

Stockholm University (S STOCKH01)
 
Turkija
 

Ukraina

Ukrainos MA žemų temperatūrų fizikos ir technikos institutas

 

Vokietija

Paderborno universiteto „Heinz Nixdorf“ institutas

Leibniz Universität Hannover

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2017-03-11 19:23