GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Dalyvavimas tarptautinėse programose

  • Projektas:  Kitos kartos aprūpinimas aktyviam įsitraukimui į mokslą /ENGAGE - Equipping the Next Generation for Active Engagement in Science.
  • Projektas: .Fizikos mokymo horizontai /HOPE (Horizons of Physics Education) 
  • Projektas: Mažosios žuvėdros Sterna/Sternula albifrons Šiaurės Rytų Europos populiacijos produktyvumas, didžiausios grėsmės ir sezoninių migracijų keliai/ Productivity, most important threats and seasonal migration routes of the north-eastern European population of the little tern Sterna/Sternula albifrons

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2017-03-11 19:49