GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Atsiskaitymo su padaliniais tvarka

Absolventai ir visi išbraukti iš studentų sąrašų privalo atsiskaityti su Universitetu pristatydami atsiskaitymo lapą (A5 formatas) į Dekanatą


Atsiskaitymo lape 1-4 punktai yra privalomi visiems atsiskaitantiems studentams, papildomi A-D punktai pildomi tik tuo atveju, jeigu studentas buvo susijęs su nurodytais padaliniais.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2013-09-26 23:22