GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Studijų baigimas

Studijų baigimas

 

     Universiteto absolventu laikomas asmuo, įvykdęs visus kvalifikacinį laipsnį suteikiančios arba laipsnio nesuteikiančios studijų programos reikalavimus.

      Universiteto absolventams, baigusiems pirmosios pakopos, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, išduodamas suteiktą kvalifikacinį laipsnį ir (ar) kvalifikaciją liudijantis diplomas ir diplomo priedėlis (priedas); pademonstravusiems išskirtinius studijų rezultatų pasiekimus absolventams Universiteto nustatyta tvarka išduodamas specialus diplomas su pagyrimu.

 

    Atsiskaitymo su padaliniais tvarka

    Diplomas absolventui išrašomas remiantis galiojančiu asmens dokumentu (asmens tapatybės kortele arba pasu). Prašome pasitikrinti asmens dokumento galiojimo laiką. Studentai, kurie studijų metu keitė asmens dokumentą, pateikia dekanatui naujo asmens dokumento kopiją iki baigiamojo darbo gynimo katedroje dienos.

    Atsiskaitydamas su Universitetu studentas surenka nurodytų padalinių atsakingų darbuotojų parašus ir atsiskaitymo lapelį (DOC) pateikia dekanatui. Dekanato darbuotojas patikrina, ar su visais padaliniais atsiskaityta ir ar sumokėti visi studijų mokesčiai. Neatsiskaičiusiems absolventams diplomas neišduodamas tol, kol pilnai neatsiskaitoma.

    Diplomų įteikimo dieną studentai pasirašo diplomų išdavimo knygoje 1,5-0,5 val. prieš iškilmingą ceremoniją Aktų salėje. Nepasirašiusiems diplomas neišduodamas.

  

     Absolventų dėmesiui dėl neatsiimtų diplomų ir pažymėjimų atsiėmimo datų rugsėjo- gruodžio mėnesiais

Baigusieji Lietuvos edukologijos universitetą 2016 m. ir ankstesniais metais gali atsiimti savo neatsiimtus bakalauro ir magistro diplomus arba pažymėjimus Centrinių rūmų 102 kab9.00-12.00 val. arba 13.00-14.00 val. žemiau nurodytomis dienomis:

  • rugsėjo 5 d. 
  • spalio 3 d.
  • lapkričio 7 d.
  • gruodžio 5 d.

 

DĖMESIO! Prieš atvykstant atsiimti dokumentų, paskambinkite tel. (8 5) 279 0036.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2016-12-22 11:15