GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Kitos praktikos

Fakulteto studentai studijų metu atlieka specialybės dalykų praktikas. Specialybės dalykų praktikų įvairovė ir trukmė priklauso nuo studijuojamos programos. Praktikos dažniausiai vyksta pavasarį ar vasaros metu. Universitetas turi mokomąją praktikų bazę Trakų rajone, šalia Aukštadvario miestelio, Čižiūnų kaime. Specialybės praktikos gali vykti ir užsienyje.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2015-12-01 14:42