GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Apgyvendinimas

  

INFORMACIJA STUDENTAMS NORINTIEMS GYVENTI BENDRABUTYJE  2016 – 2017 m.m.

 

REIKALINGA IR BŪTINA:

UŽSTATAS - 30 € vertės kvitas – užstatas.

PRAŠYMAS dėl bendrabučio gyvenamosios vietos skyrimo (jame išdėstoma visi pageidavimai – bendrabutis, kambarys).

  • LEU studentai prašymą ir užstato apmokėjimo kvitą ar jo kopiją pateikia dekanatams.
  • Kitų mokyklų studentai prašymą ir apmokėjimo kvitą ar jo kopiją pateikia Bendrabučių skyriaus vedėjai Daliai Visockienei, adresu: Studentų 41-119.

Mokėjimo rekvizitai:

GAVĖJAS

Lietuvos edukologijos universitetas

Įmonės kodas 111951498

GAVĖJO BANKAS

AB "Swedbank"

BANKO KODAS

7 3 0 0 0

ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA

LT46 7300 0100 9926 3790

ĮMOKOS KODAS

103058 už bendrabutį (studentai)

MOKĖTOJAS

gyventojo pavardė, vardas (jei moka tėvai, pažymėti už kurį gyventoją mokama)

MOKĖTOJO KODAS

gyventojo (mokėtojo) asmens kodas

MOKĖJIMO PASKIRTIS

Užstatas 2016-2017 m. m.


Fakultete studijuojantys studentai, pageidaujantys apsigyventi bendrabutyje, turi kreiptis į prodekanę A. Rocienę (GMTF 216 kab.). Kitų fakultetų ar aukštųjų mokyklų studentai dėl apgyvendinimo LEU bendrabučiuose turi kreiptis į Ūkio direkciją.

 

Dažniausiai užduodami klausimai apie bendrabučius>>>

 

Pagal Bendrabučių nuostatus, studentai turi teisę persikelti iš vieno kambario ar bendrabučio į kitą tik nuo kiekvieno mėnesio pirmos dienos mokslo metų eigoje. 


  

 Pagal LEU Bendrabučių nuostatus, bendrabučiuose apgyvendinami studentai, kurie yra ne Vilniaus miesto gyventojai.

Bendrabučių gyventojai privalo:
-garantuoti švarą ir tvarką kambariuose, nešiukslinti bendro naudojimo patalpose ir bendrabučio aplinkoje;
-nustatytais terminais sumokėti nuomos mokestį ir mokeščius už komunalines ir kitas paslaugas;
-savo lešomis suremontuoti jų sugadintas bendrabučio patalpas ar inventorių;
-sugrįžus į bendrabutį pateikti bendrabučio budėtojui bendrabučio vedėjo išduotus leidimus.

Bendrabučio gyventojams draudžiama bendrabutyje:
-vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti;
-trukdyti kitiems ilsėtis ir mokytis; 
-triukšmauti.

Į bendrabutį atvykę svečiai bendrabučio budėtojui privalo pateikti asmens dokumentą ir nurodyti, pas ką atvyko. Svečiai pas bendrabučio gyventojus gali atvykti nuo 8.00 iki 22.00 val., išvykti privalo iki 23.00 val.

24.00 – 00 val.30 ir 2.00 - 2.30 val. bendrabutyje vyksta patikrinimai, kurių metu bendrabučio gyventojai į bendrabutį neįleidžiami.

Nakties metu iš bendrabučio gyventojai išleidžiami dėl vykimo į darbą, susirgimo arba nelaimingo atsitikimo.

Dirbantys, pedagoginę gamybinę praktiką atliekantys studentai, stojantieji į LEU bei universiteto studentai našlaičiai turi teisę gyventi bendrabutyje per vasaros atostogas tik iš anksto sumokėję nustatytą nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines bei kitas paslaugas.

Studentas iš bendrabučio privalo išsikelti šiais atvejais:
-pasibaigus mokslo metams;
-jei jis netinkamu elgesiu trikdo bendrabučio gyventojų rimtį, t.y. triukšmauja, girtuokliauja, rūko, nereaguoja į gyventojų ar bendrabučių darbuotojų pastabas bei pažeidžia higienines sanitarines taisykles;
- išbraukus jį iš studentų sąrašų;
-studentui suteikus akademinių atostogų;
-pasibaigus studijoms (bakalauro, magistro, doktoranto);
-nesumokėjus mokesčių už bendrabutį per nustatytą laikotarpį gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje;
-savavališkai apgyvendinus svečius.

Esant nusiskundimams ar nesutarimams universiteto vadovybė ir SA įgalioti atstovai turi teisę bet kuriuo paros metu vizituoti bendrabutį ir spręsti iškilusius nesutarimus. Ši teisė taip pat suteikiama pagal sudarytą sutartį su saugos tarnyba.

Studentai, iškeldinti iš bendrabučio, praranda teisę gyventi bendrabutyje likusiam studijų laikotarpiui.

Pasibaigus mokslo metams arba pasibaigus nuomos sutartyje numatytam terminui, kitą dieną studentas privalo perduoti bendrabučio vedėjui kietą ir minkštą inventorių. Už sugadintą bendrabučio inventorių išsikeliantis studentas nustatyta tvarka pagal defektinį aktą privalo atlyginti padarytus nuostolius.


 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Informacija atnaujinta: 2016-11-17 16:05