GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Nuolatinių studijų studentams

 

Studentai, už studijas turi sumokėti iki rugsėjo 20 d., (kvitukus atsispausdinti AIS). Apmokėtų kvitukų kopijas iki rugsėjo 25 d.  atnešti į dekanatą  217 kab. 


 Atsiskaitymo su universiteto padaliniais lapelis >>>


 

Pavasario sesijos tvarkaraštis (NL, bakalauras) >> 

Pavasario sesijos tvarkaraštis (NL, magistras) >>


 

 STUDENTAI NORINTYS GYVENTI BENDRABUTYJE  2017 – 2018 m.m. PRAŠOME UŽEITI Į DEKANATĄ (216 KAB., PARAŠYTI PRAŠYMO, KARTU TURĖTI UŽSTATO (30 ) VERTĖS KVITĄ. 

Mokėjimo rekvizitai:

GAVĖJAS

Lietuvos edukologijos universitetas

Įmonės kodas 111951498

GAVĖJO BANKAS

AB "Swedbank"

BANKO KODAS

7 3 0 0 0

ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA

LT46 7300 0100 9926 3790

ĮMOKOS KODAS

103058 už bendrabutį (studentai)

MOKĖTOJAS

gyventojo pavardė, vardas (jei moka tėvai, pažymėti už kurį gyventoją mokama)

MOKĖTOJO KODAS

gyventojo (mokėtojo) asmens kodas

MOKĖJIMO PASKIRTIS

Užstatas 2017-2018 m. m.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Agnė Rocienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Kristina Černauskienė. Informacija atnaujinta: 2018-04-11 10:48