GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Naujienos

Geografijos ir turizmo katedros dėstytojų ir darbuotojų interaktyvus žemėlapis

2016-12-22

Geografai Lietuvos edukologijos universitete (LEU) rengiami jau daugiau nei 70 metų – nuo 1945 m. Per šį laikotarpį geografijos studijas baigė beveik 4 tūkstančiai absolventų, jiems dėstė per 70 geografijos dėstytojų dalykininkų.

 

Interaktyvų istoriją pasakojantį žemėlapį 2016 metais parengė LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Geografijos ir turizmo katedros lektorius Marijus Pileckas ir geografijos specialybės IV kurso studentė Justina Marija Kelerienė. Žemėlapyje pateikiami esami ir buvę LEU geografijos katedrų dėstytojai ir darbuotojai. Mėlyna spalva nurodomi esami Geografijos ir turizmo katedros dėstytojai ir darbuotojai, raudona – buvę dėstytojai ir darbuotojai. Rikiuojama abėcėlės tvarka, pagal pavardes. Žymės nurodo dėstytojų ir darbuotojų gimtines.

 

Dauguma nuotraukų – iš katedros metraščio. Medžiaga aprašymams rasta katedros metraštyje ir tinklapyje, Lietuvos geografų draugijos tinklapyje, knygose „Geografijos studijoms Vilniaus pedagoginiame universitete – 60 metų“ ir „Žymiausi Lietuvos geografai“. Vertingų papildymų ir patikslinimų pateikė katedros darbuotojai Jūratė Žiaunienė ir docentas Zigmas Kairaitis.

 

Rastos ne visų senesnių dėstytojų nuotraukos. Jeigu jūsų albumuose yra išlikę anksčiau dėsčiusių dėstytojų geografų nuotraukų, parašykite el. paštu marijus.pileckas@leu.lt.

 

Žemėlapį galite rasti čia.

 

LEU Geografijos ir turizmo katedros lektorius Marijus Pileckas

 
 
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2016-12-22 11:02