GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Fakulteto mokslinių tyrimų sritis, kryptys, tematika

Mokslo programos, patvirtintos 2016 metais

 

Fakulteto mokslininkai dalyvauja Didaktikos tyrimų programoje (vadovė doc. dr. Ramutė Bruzgelevičienė):

 • XXI a. technologijų vystymosi kryptys ir technologinio ugdymo(si) aktualijos (vadovė prof. dr. Birutė Žygaitienė)
 • Kognityvinių kompetencijų ugdymas ir vertinimas (vadovė doc. dr. Viktorija Sičiūnienė).
 • Matematinis ir technologijomis grindžiamas ugdymas(is) edukacinių inovacijų kontekste (vadovė prof. dr. Olga Januškevičienė). 
 • Naujosios kartos mokinių gamtamokslinės motyvacijos ugdymas taikant tyrinėjimu grindžiamą mokymąsi ir socialiai reikšmingas inovacijas (vadovė: prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė). 

        

Mokslinės temos, patvirtintos GMTF tarybos posėdyje 2013 birželio 10 d

 

 • Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas bendrojo ugdymo mokykloje: didaktinis aspektas.
 • Technologinio ugdymo paradigmos darnaus vystymosi ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.
 • Biologinės įvairovės funkcionavimas aplinkoje.
 • Gamtiniai ir antropogeniniai procesai bei regioninės socialinės transformacijos Lietuvoje.
 • Atomų, hibridinių nanodarinių ir kondensuotų medžiagų fizika.
 • Pjezomechaninių  sistemų modeliavimas, tyrimas ir taikymas, kuriant mechatronines sistemas.
 • Perspektyvių medžiagų sintezė ir tyrimas.
 • Stochastinių ir geometrinių modelių tyrimas
 • Optimalių sprendimų paieška ir daugiaprocesorinių skaičiavimų vystymas bei signalų modeliavimo metodų tyrimas.
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2017-04-17 19:33