GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Apie mus

Prof. dr. Virginijus Sruoga

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 218 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 275 12 24
Vidaus telefonas (-ai) 1 233
El. paštas virginijus.sruoga@leu.lt
Išsilavinimas ir profesija

•1984 m. Vilniaus 21-ji technikos mokykla;
•1991 m. VPU GMF, biologijos mokytojo specialybė.

Mokslo laipsniai ir vardai

•Biologijos mokslų daktaras; Rusijos MA Zoologijos institutas, Sankt Peterburgas, 1992 m.
•Docento pedagoginis vardas (biomedicinos mokslai); VPU, 1998 m.
•Habilitacija (biomedicinos mokslų sritis, biologijos kryptis O1B); VU GMF, 2008 m.
•Profesoriaus pedagoginis vardas (biomedicinos mokslų sritis biologijos kryptis); VPU, 2010 m.

Profesinė patirtis

•1991–1993 – VPU Minologinių tyrimų laboratorijos mokslinis bendradarbis.
•1993 – VPU Minologinių tyrimų laboratorijos asistentas.
•1993–2002 – VPU Biosisistematikos lab. (nuo 2000 m. Biologinės įvairovės ir technologijų lab.) vyr. mokslinis bendradarbis.
•1994–1998 – VPU Zoologijos katedros vyr. asistentas.
•1998–2008 – VPU Zoologijos katedros docentas.
•2008–2012 – VPU Zoologijos katedros profesorius.
•2012 – 2015 – LEU Biologijos katedros profesorius.
•2013 – iki dabar – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto dekanas.
•2015 – iki dabar – LEU Biologijos ir chemijos katedros profesorius.Svetimųjų kalbų mokėjimas

Anglų; Rusų.

Kita veikla

•LEU Senato narys nuo 2013.

•LEU Senato pirmininkas nuo 2018.

•LEU GMTF Tarybos narys nuo 2013.

•Lietuvos entomologų draugijos narys nuo 1988 m.

•Europos lepidopterologų draugijos narys nuo 1994 m.

•Tropikų drugių tyrimų asociacijos (JAV) narys, 1997–2002 m.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Bestuburių zoologija

  Zoologija I

  Biomedicinos mokslų srities mokslinio darbo rengimas (LPD)

  Vadovavimas studentų kursiniams ir baigiamiesiems darbams

 • Magistrantūros studijos
 • Entomologija tyrimų plėtotės kontekste

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Mokslinių tyrimų kryptis – entomologija; tyrinėjami augalus minuojantys, evoliuciniu požiūriu primityvūs, vabzdžiai:
  * pasauliniu mastu tiriama Elachistidae (Insecta: Lepidoptera) šeimos drugių morfologija, taksonomija, biologija ir filogenija;
  * revizuojamos įvairių regionų faunos – Centrinės ir Pietryčių Azijos, Tolimųjų Rytų, Afrikos, Pietų Amerikos, Europos; tyrimų metu aprašyta virš 70 naujų mokslui rūšių;
  * tiriamos Elachistidae šeimos morfologijos ypatybės, ypatingą dėmesį skiriant taksonomijai ir filogenijai reikšmingų struktūrų tyrimui, patikimų diagnostinių savitumų išaiškinimui bei kintamumo mastų nustatymui;
  * tiriamos visų ontogenetinių stadijų biologijos ypatumai. Daugelis jų mažai tirtos arba išviso nežinomos, todėl jų atskleidimas turi didelę reikšmę formuojant filogenetinių ryšių tyrimams naudojamų charakteristikų informacines bazes;
  * molekulinių DNR žymenų paieška ir pritaikymas tiriant modelinių rūšių genetinį polimorfizmą, populiacijų ir tarprūšinius ypatumus bei filogeografiją.

 • Mokslinės publikacijos
 • Mokslinės knygos

  Синев, С.Ю., Сруога, В.А. 1997. Сем. Elachistidae – Злаковые моли-минеры. В кн.: Определитель насекомых Дальнего Востока России, 5(1): 491–502. Владивосток: Дальнаука. ISBN 5-7442-0986-7.

  Sruoga, V., Ivinskis, P. 2005. Lietuvos elachistidai (Lepidoptera: Elachistidae). Monografija. Vilnius, VU Ekologijos instituto leidykla. 232 [28] p. ISBN 9986-443-33-4.

  Sruoga, V. 2007. Pasaulio Elachistidae (Insecta: Lepidoptera) taksonomija ir paplitimas. Vilnius, VPU leidykla. 28 p. ISBN 978-9955-20-214-1.

  Moksliniai straipsniai

  Sruoga, V. 1990. Seven new species of Elachistidae (Lepidoptera) from the USSR. Tijdschrift voor Entomologie, 133: 75–84.

  Puplesis, R., Seksjaeva, S., Sruoga, V. 1991. Leaf-mining Lepidoptera (Nepticulidae, Bucculatricidae, Gracillariidae) from Ulmus in northern Caspiya (Kaspia). Tijdschrift voor Entomologie, 134: 69–73.

  Сруога, В.А. 1991. К фауне злаковых молей-минеров (Lepidoptera, Elachistidae) СССР. Энтомологическое обозрение, 70(2): 444-454.

  Сруога, В.А., Пуплясис, Р.К. 1992. Новые виды злаковых молей-минеров (Lepidoptera, Elachistidae) из Средней Азии и Казахстана. Энтомологическое обозрение, 71(2): 428-441.

  Синев, С.Ю., Сруога, В.А. 1992. Новый род злаковых молей-минеров (Lepidoptera, Elachistidae) в фауне Палеарктики. Зоологический журнал, 71(7): 153-155.

  Сруога, В. 1994. Обзор основных морфологических систем имаго злаковых молей-минеров (Lepidoptera, Elachistidae), используемых в таксономии. Biologija, 31: 44-55.

  Sruoga, V. 1995. Description of Cosmiotes cornutifera sp. n. and a provisional check-list of Elachistidae fauna of Far Eastern Russia (Lepidoptera, Elachistidae). Phegea, 23(3): 157–162.

  Синев, С.Ю., Сруога, В.А. 1995. Новые виды злаковых молей-минеров (Lepidoptera, Elachistidae) с Дальнего Востока России. Энтомологическое обозрение, 74(1): 120-137.

  Sruoga, V. 1997. A new species of Perittia Stainton (Lepidoptera, Elachistidae) from Central Asia. Phegea, 25(3): 129–134.

  Sruoga, V., Puplesiene, J. 1998. Contribution to the knowledge of the Central Asiatic Microlepidoptera with description of new species. Acta Zoologica Lituanica. Entomologia, 8(3): 38–48.

  Sruoga, V. 2000. Three new species of Elachista Treitschke (Lepidoptera: Elachistidae) from Central Asia. Acta Zoologica Lituanica. Entomologia, 10(2): 54–61.

  Sruoga, V., Diškus, A. 2001. Stephensia brunnichella (Lepidoptera: Elachistidae) new species for Lithuania. Acta Zoologica Lituanica, 11(1): 73–77.

  Sruoga, V. 2002. Re-descriptions of two Meyrick’s types of Elachista (Lepidoptera, Elachistidae) from the Sub-Saharan Africa. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 49(1): 137–141. (Web of Science)

  Sruoga, V., Puplesis, R. 2003. A remarkable new species of Stephensia Stainton (Insecta: Lepidoptera: Elachistidae) from Belize rainforest (Central America). Zoological Science, 20(10): 1273–1277. (Web of Science)

  Sruoga, V. 2004. New records and a new synonymy in Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) from Far Eastern Russia. Zootaxa, 522: 1–6. (Web of Science)

  Sruoga, V. 2005. Redescriptions of two of Meyrick’s types of Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) from India and Sri Lanka. Acta Zoologica Lituanica, 15(1): 58–61.

  Sruoga, V., Diškus, A. 2006. Redescription of the type specimens of the Elachista freyerella species-group (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) from India and Sri Lanka. Zootaxa, 1350: 33–43. (Web of Science)

  Sruoga, V., 2008. Three new species of Elachista Treitschke (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) from Nepal. Zootaxa, 1821: 59–66. (Web of Science)

  Stonis, R., Diškus, A., Sruoga, V. 2008. Redescription of Coptotriche pulverea (Walsingham) – an unusual species of the American Tischeriidae fauna (Insecta: Lepidoptera). Acta Zoologica Lituanica, 18(3): 169–173.

  Sruoga, V. 2008. Lietuvos mažųjų žolinukų (Insecta, Lepidoptera, Elachistidae) faunos taksonominė struktūra ir zoogeografiniai ryšiai. Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga, 3: 92–98.

  Sruoga, V. 2008. New records of rare Coleoptera species from Vilnius and Trakai administrative districts, south-eastern Lithuania. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions, 20: 25–28.
  Sruoga, V., Stunžėnas, V., Paulavičiūtė, B. 2009. COI gene as a molecular marker of Elachista species (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) from different Lithuanian populations. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 63(1/2): 21–24.
  Sruoga, V., De Prins, J. 2009. The Elachistinae (Lepidoptera: Elachistidae) of Kenya with descriptions of eight new species. Zootaxa, 2172: 1–31. (Web of Science)
  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2009. Genetic differences among the E. argentella and E. bifasciella species groups (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae). Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 9(2): 241–248.
  Sruoga, V. 2010. The Elachistinae (Lepidoptera: Gelechioidea: Elachistidae) of Ecuador with descriptions of five new species. Zootaxa, 2524: 33-50. (Web of Science)
  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2010. Analysis of cytochrome oxydase I sequences of Elachistinae (Lepidoptera: Elachistidae). New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions, 22: 52–59.
  Sruoga, V., De Prins, J. 2011. New species of Elachistinae (Lepidoptera: Elachistidae) from Cameroon and the Democratic Republic of the Congo. Zootaxa, 3008: 1-32. (Web of Science)
  Sruoga, V., Ivinskis, P. 2011. New records of Elachistinae (Lepidoptera, Elachistidae) from Lithuania. New and Rare for Lithuania Insect Species. Records and Descriptions, 23: 61–66.
  De Prins, J., Sruoga, V. 2012. A review of the taxonomic history and biodiversity of the genus Urodeta (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae), with description of new species. Zootaxa, 3488: 41-62. (Web of Science)
  Sruoga, V., De Prins, J. 2013. A new species of Urodeta (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) from Nepal, the first record of the genus from Asia, showing an ancient distribution pattern. Zootaxa, 3599(1): 94-100. (Web of Science)
  Stonis, J. R., Remeikis, A., Sruoga, V. 2013. An annotated list of the Opostegidae of the Himalaya, with a description of Pseudopostega brevicaudata sp. nov. (Lepidoptera: Nepticuloidea). Zootaxa, 3609(2): 182-194. (Web of Science)
  Kaila, L., Sruoga, V. 2014. Definition of the Elachista puplesisi Sruoga complex (Lepidoptera, Gelechioidea, Elachistidae), with description of a new species. Zootaxa, 3821(5): 583-589. (Web of Science)
  Stonis, J. R., Diškus, A., Rocienė, A., Sruoga, V., Davis, D. R. 2014. New and little known Coptotriche and Tischeria species (Lepidoptera: Tischeriidae) from Primorskiy Kray, Russian Far East. Zootaxa, 3884(2): 141-155. (Web of Science)
  Matvijenkaitė, A., Sruoga, V., Vaitonis, G., Rocienė, A. 2016. Mažųjų žolinukų (Insecta, Lepidoptera, Elachistidae) patinų genitalinių struktūrų tinkamumas rūšių identifikacijai. Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga, 4: 71-82.
  Sruoga, V., Sinev, S.Yu., Rocienė, A. 2017. The Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) of Caucasus, with description of three new species. Zootaxa, 4338(2): 241-262. (Web of Science)
  Seletytė, A., Sruoga, V. 2017. New species of Elachistidae (Lepidoptera) in Molėtai district. Bulletin of the Lithuanian Entomological Society, 1(29): 70-73.
  Sruoga, V., Ivinskis, P. 2017. New records of Elachistidae (Lepidoptera) from Lithuania. Bulletin of the Lithuanian Entomological Society, 1(29): 74-76.
  Sruoga, V., Rocienė, A. 2018. Three new species of Elachistidae (Lepidoptera: Gelechioidea) from India. Zootaxa, 4394(4): 575-585. (Web of Science).

  MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ MEDŽIAGA

  Сруога, В.А., Пуплясис, Р.К. 1990. Минирующий образ жизни в отряде Lepidoptera. Х съезд Всесоюзного энтомологического обшества, Ленинград, 1989, с. 202-204.
  Diškus, A., Puplesis, R., Sruoga, V., Puplesienė, J. 1994. The results of leaf-mining Lepidoptera collections in the Persian province (Western Kopet Dag, 1993). IX European Congress of Lepidopterology. Lednice, p. 35–37.

  Puplesis, R., Sruoga, V., Diškus, A., Puplesienė, J. 1996. Minuojančių drugių (Lepidoptera) autochtoninės evoliucijos centrai Vakarų Azijoje. Lietuvos entomologų darbai (Lietuvos entomologų draugijos 30-mečiui), p. 48–51.

  Sruoga, V. 1997. Lietuvos Elachistidae (Lepidoptera) tyrimų būklė ir nauji duomenys. Lietuvos bioįvairovė (būklė, struktūra, apsauga), p. 75–76.
  Sruoga, V. 1998. Elachistidae of Central Asia and the affinities with the European fauna. XI-th European Congress of Lepidopterology. Malle (Belgium), p. 95–96.
  Zagorenko, L., Sruoga, V. 2001. Šalčininkų rajono Elachistidae (Lepidoptera), nauji paplitimo ir morfologijos duomenys. Lietuvos bioįvairovė (būklė, struktūra, apsauga), p. 103.
  Sruoga, V., Diškus, A., Puplesis, R. 2002. Species inventory and Vilnius research group. XIII European congress of Lepidopterology. Korsor (Denmark), June 1–6, 2002.
  Paulavičiūtė, B., Sruoga, V. 2007. DNA analysis of three Elachista (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) species. 4-th International Conference „Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region“, Daugavpils, 25–27 April, 2007, p. 85.
  Paulavičiūtė, B., Sruoga, V. 2007. Genetic divergence of Elachista (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) species. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, Natural, Exact, and Applied Sciences, 61: 176.

  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2009. Genetic differences among Elachista species of the E. argentella, E. bedellella and E. bifasciella species groups (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae). 5-th International Conference “Research and Conservation of Biological Diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 22–24 April, 2009, p. 100.

  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2009. Identification of E. argentella, E. bedellella and E. bifasciella species groups (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) by molecular methods. 3rd International Conference “The Vital Nature Sign”, Kaunas, 22–23 May, 2009, p. 91–93.

  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2010. Sequences and analysis of the mitochondrial DNA in the Elachista (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) moths at the species group level. XI International Meeting of Lithuanian Biochemical Society "LBS 50", Tolieja, 15-17 June, 2010, p. 45.

  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2010. Citochrome oxydase I sequences analysis of Elachista (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) species. XXVIII Nordic Baltic Congress of Entomology, Birštonas 2-7 August, 2010, p. 62.

  Paulavičiūtė, B., Paulauskas, A., Sruoga, V. 2010. Molecular investigation of Elachista (Lepidoptera: Elachistidae: Elachistinae) moths at the species group level. IX European Congress of Entomology, Budapest, 22-27 August, 2010, p. 145.

  Šimkevičiūtė, A., Stonis, J. R., Sruoga, V. 2010. Male genitalia characters and their diagnostic value in taxonomy of Nepticulidae (Insecta: Lepidoptera). Proceedings of 5th International Conference "From Biotechnology to Environment Protection", Zielona Gora, 25-27 November, 2010, University of Zielona Gora Publishers, p. 44.

  Saparmamedova, N., Stonis, J. R., Diškus, A., Noreika, R., Sruoga, V. 2014. The leaf-mining Lepidoptera of Central Asia: 18-years anniversary of the first revised checklist. Selected abstracts and papers of the first Baltic international conference on field entomology and faunistics, Vilnius, 3-9 June, 2014, p. 78-81.

  Matvijenkaitė, A., Sruoga, V., Vaitonis, G., Rocienė, A. 2015. Mažųjų žolinukų (Insecta, Lepidoptera, Elachistidae) patinų genitalinių struktūrų tinkamumas rūšių identifikacijai. Lietuvos biologinė įvairovė: būklė, struktūra, apsauga, Vilnius, 2015 m. lapkričio 18 d., p. 29.

  Projektinė veikla

 • Nacionaliniai projektai
 • Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programa“ (2003–2005 m.) (finansuota Valstybinės lietuvių kalbos komisijos).

  Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų programa „Baltijos regiono poledynmečio ekosistemų formavimasis ir pokyčiai (molekulinių ir tradicinių duomenų saitai)“ (finansuota Lietuvos valstybinio studijų ir mokslo fondo) (2003–2006 m.).

  „Strateginių regionų biologinė įvairovė. Naujos mokslui rūšys“ (finansuota Lietuvos valstybinio studijų ir mokslo fondo) (2006 m.).

  Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų programa „Ekosistemų vystymosi kryptys ir populiacijų filogeografijos molekuliniai tyrimai“ (finansuota Lietuvos valstybinio studijų ir mokslo fondo) (2007–2010 m.).

  Lietuvos Mokslų tarybos Mokslo fondo finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Naujos faunos. Taksonominė analizė ir naujos mokslui entobiontinių Lepidoptera rūšys“ (2011-2012 m.)

 • ES struktūrinių fondų projektai
 • ES Socialinio fondo finansuojamas projektas „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo tobulinimas – BIOMEDOKT“ (2010-2014)

 • Tarptautiniai projektai
 • „Centrinės Azijos minuojantys Lepidoptera“ (projektas dalinai finansuotas VPU, dalinai – Atviros Lietuvos Fondo ir Prof. M. Hering Memorial Research Fund (Didžioji Britanija) (1989–1988 m.).

  „The faunogenesis and regions of an autochthonuos speciation of mining Lepidoptera in Central Palaearctic“ (finansuotas Tarptautinio mokslo fondo (JAV) (1993–1995 m.).

  Mokslo taikomoji veikla

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • Mokslinės išvykos ir ekspedicijos užsienyje

  •Nacionalinio gamtos istorijos muziejaus (Olandija, Leidenas) Entomologijos laboratorija, 1992 m. lapkritis–gruodis;

  •Gamtos istorijos muziejaus Entomologijos laboratorija (Didžioji Britanija, Londonas) 1995 m. sausis–vasaris; 2000 m. vasaris–kovas;

  •Kopenhagos universiteto Entomologijos laboratorija, 1995 m. rugsėjis–spalis;

  •Rusijos MA Zoologijos instituto Vabzdžių sistematikos laboratorija (Rusija, Sankt Peterburgas) 2012 m. sausis–vasaris; lapkritis.

  Tolimosios ekspedicijos:

  •Ukraina (Krymas, Karadaho rezervatas) 1987 m. birželis;

  •Turkmėnistanas (Karakumų dykuma ir Kopet Dago kalnai) 1988 m. gegužė–birželis, rugpjūtis;

  •Kaukazas (Abchazija) 1989 m. birželis–liepa;

  • Vidurinė Azija (Turkmėnistanas – Uzbekistanas – Tadžikistanas) 1989 m. rugpjūtis;

  • Tadžikistanas ir Turkmėnistanas (Gisaro kalnagūbris, rezervatas „Tigrovaya balka“, Kugitangtau kalnai) 1990 m. birželis-rugpjūtis;

  •Tadžikistanas ir Turkmėnistanas (Gisaro kalnagūbris, vakarų Pamyras, Kopet Dago kalnai) 1991 m. birželis-liepa;

  •Turkmėnistanas (Kopet Dago kalnai) 1993 m. balandis-liepa;

  •Šiaurės Indija ir Nepalas 1995 m. balandis-gegužė;

  •Kazachstanas (Mangyšlako pusiasalis) 1999 m. kovas-balandis;

  •Ekvadoras 2007 m. vasaris;

  •Indija (Himalajai, Utarakhando valstija), 2010 m. rugpjūtis;

  •Rusija, Primorės kraštas, Biologinių tyrimų stotis „Gornotaežnaja“ 2011 m. liepa-rugpjūtis.

  •Šiaurės ir pietų Tailandas, 2012 m. kovas-balandis.

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • Puplesis, R., Sruoga V. 1995. Alternatyvi biologijos programa bendro lavinimo vidurinei mokyklai. Vilnius, VPU leidykla. 7 p.

  Sruoga, V. 1998. Vadovas Lietuvos elachistidams (Lepidoptera, Elachistidae) pažinti. Vilnius, VPU leidykla. 62 p.

  Sruoga V., Miatleuski J. 2000. Kelionės nesibaigia: Mangišlako pusiasalis. Baltasis gandras, 1(18): 22–24.

  Sruoga, V. 2000. Mažieji drugiai (Microlepidoptera). Baltasis gandras, 5(22): 6–9.

  Šapokienė, E., Sruoga, V. 2002. Tiriamojo darbo aprašo rengimas (Patarimai moksleiviams ir jų vadovams). Vilnius. 13 p.

  Šapokienė, E., Sruoga, V., Barkauskaitė, M., Pečiuliauskienė, P. 2009. Gamtamokslinio tiriamojo darbo mokykloje pradžiamokslis: mokomoji knyga. Vilnius, VPU leidykla. 68 p. ISBN 978-9955-20-415-2.

  Stonis, J. R., Sruoga, V., Diškus, A., Remeikis, A., Auksoriūtė, A., Žvironienė, J. 2015. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha - Hemiptera, Heteroptera. Vilnius, LEU leidykla. 320 p. ISBN 978-609-471-041-4.

 • Viešos paskaitos
 • Lietuvos jaunųjų gamtininkų centre.
  KTU gimnazijoje.

  Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė.