GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Taryba

Taryba 2015 12 21

1. doc. dr. Regimantas Bareikis
2. doc. dr. Darius Česnavičius
3. doc. dr. Dalius Dapkus
4. prof. habil. dr. Romanas Januškevičius
5. doc. dr. Inga Kepalienė
6. prof. dr. Remigijus Noreika
7. doc. dr. Tomas Petkus
8. prof. dr. Virginijus Sruoga
9. prof. dr. Saulius Stanaitis
10. prof. dr. Rimantas Donatas Vaišnoras
11. prof. dr. Birutė Žygaitienė
12. Studentė Vilija Kurminaitė
13. Studentė Monika Šukauskaitė

Mokslo komisija

Komisijos pirmininkas - prof. habil. dr. Romanas Januškevičius
doc. dr. Regimantas Bareikis
doc. dr.  Darius Česnavičius
prof. dr. Rimantas Donatas Vaišnoras
studentė Vilija Kurminaitė

Studijų komisija

Komisijos pirmininkas - doc. dr. Dalius Dapkus
doc. dr. Inga Kepalienė
prof. dr. Remigijus Noreika
doc. dr. Tomas Petkus
studentė Monika Šukauskaitė

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2015-12-23 09:25