GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Taryba

Taryba (išrinkta 2018 sausio 25 d.)

1. Asta Andriekutė - studentė, tarybos narė

2. Regimantas Bareikis - tarybos narys
3. Dalius Dapkus - tarybos narys
4. Diana Gudavičiūtė - tarybos narė 
5. Inga Kepalienė - tarybos sekretorė
6. Romualda Lazauskaitė - tarybos narė
7. Remigijus Noreika - tarybos narys
8. Tomas Petkus - tarybos narys
9. Virginijus Sruoga - fakulteto dekanas, tarybos narys
10. Saulius Stanaitis - tarybos pirmininkas
11. Regina Venckienė - tarybos narė
12. Raimundas Žaltauskas - tarybos narys

13. Karolina Žvikaitė - studentė, tarybos narė

 

Studijų komisija

1. Asta Andriekutė

2. Dalius Dapkus - pirmininkas

3. Inga Kepalienė

4. Remigijus Noreika

5. Regina Venckienė

 

Mokslo komisija

1. Regimantas Bareikis 

2. Romualda Lazauskaitė - pirmininkė

3. Tomas Petkus

4. Raimundas Žaltauskas

5. Karolina Žvikaitė

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2018-03-09 12:35