GAMTOS, MATEMATIKOS
IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS
 

Taryba

Taryba (sudėtis koreguota 2015 12 21, reorganizavus katedras)

1. doc. dr. Regimantas Bareikis
2. doc. dr. Darius Česnavičius
3. doc. dr. Dalius Dapkus
4. prof. habil. dr. Romanas Januškevičius
5. doc. dr. Inga Kepalienė
6. prof. dr. Remigijus Noreika
7. doc. dr. Tomas Petkus
8. prof. dr. Virginijus Sruoga
9. prof. dr. Saulius Stanaitis
10. prof. dr. Rimantas Donatas Vaišnoras
11. prof. dr. Birutė Žygaitienė

12. Studentė Monika Šukauskaitė
13. Studentė Karolina Žvikaitė

 

Mokslo komisija

Komisijos pirmininkas - prof. habil. dr. Romanas Januškevičius
doc. dr. Regimantas Bareikis
doc. dr.  Darius Česnavičius
prof. dr. Rimantas Donatas Vaišnoras

Studijų komisija

Komisijos pirmininkas - doc. dr. Dalius Dapkus
doc. dr. Inga Kepalienė
prof. dr. Remigijus Noreika
doc. dr. Tomas Petkus
studentė Monika Šukauskaitė

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Romualda Lazauskaitė. Informacija atnaujinta: 2017-01-31 11:47